• Prehľad akcií

      • Už to u nás rozvoniava....

      • Sme na prahu najkrajších sviatkov v roku. Vianociam už búchame na dvere. Vnímame ich všetkými zmyslami. S druhákmi sme si spríjemnili advent v škole vianočným pečením medovníkov. Vôňa medu a perníkového korenia v nás rozpútali tú správnu vianočnú náladu. Deťom išla práca od ruky, čiže určite sú aj doma šikovnými pomocníkmi. Perníčky sa vydarili a boli voňavé a nesmierne chutné. Pečenie si o rok určite zopakujeme.

      • Žiaci 5. B triedy tvorili

      • Pýtate sa čo? Ich úlohou bolo vytvoriť nový návrh mestského znaku nášho mesta. Žiaci popustili uzdu fantázii a nech sa páči, tu sú výsledky najlepších z nich. Úspešnými autormi teda sú: Andrej Kuchcík, Sofia Sedláková, Peter Hanzeľ, Lívia Stromková, Maroš Zamiška,     Nina Šallingová, Stela Zacharová, Mária Berkyová.

       Ďakujeme za podnetné práce, milí žiaci!

      • Školské kolo geografickej olympiády

      • Sme pyšní na našich žiakov, že aj počas dištančného vzdelávania sa zodpovedne pripravujú na vyučovanie a budujú svoju vedomostnú základňu. Získané vedomosti si zmerali v školskom kole geografickej olympiády. Najúspešnejší žiaci 6. a 7. ročníka sú Lesanka Stavná, Mariannka Galajdová a a Alex Vrzal.

      • Okresné kolo olympiády zo SJL

      • Tohto roku sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry konala v sťažených podmienkach, vyvolaných Covidom-19. Žiaci sa už v októbri začali vyučovať dištančne a znížil sa aj počet hodín slovenského jazyka. Napriek tomu sme na našej škole urobili školské kolo olympiády, kde sme žiakom 9. ročníka poslali elektronický test. Najlepšie obstáli Adam Lašan a Bianka Antalová z 9. B, do okresného kola postúpila Bianka Antalová. Samotné podmienky konania okresného kola sa tiež menili niekoľkokrát, bola napr. zrušená ústna časť olympiády, neskôr aj časť transformácie textu. Okresné kolo sa konalo 27. 11. 2020 dištančné, čo znamená, že žiaci robili test, pozostávajúci z 25 otázok, cez počítač vo svojich školách. Na vypracovanie testu mali pritom k dispozícii len 30 minút, čo naozaj nebolo jednoduché. Preto môžeme s radosťou skonštatovať, že naša žiačka skončila ako úspešná riešiteľka na 6. – 7. mieste v okrese Poprad, a na 8. - 10. mieste v okresoch Poprad a Kežmarok. Na krajské kolo síce nepostupuje, ale po čase máme výborný výsledok aj v tejto súťaži.

      • Oddychové čítanie

      • Vhodným doplnkom na rozvoj čitateľských zručností je čítanie časopisov. S časopismi pracujeme nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj počas iných predmetov. Časopis Fifík odmenil našu vernosť pri práci s časopismi a v predplatiteľskej súťaži sme získali kávovar. K oddychovému čítaniu predsa patrí dobrá káva - aspoň pre dospelých :-).

      • Nielen vzdelávame, ale aj vzdelávame sa

      • Medzinárodná konferencia

       Ani počas tejto náročnej formy vzdelávania žiakov v školách, nezaháľajú ani učitelia. Využívajú rôzne formy vzdelávania sa a jednou z množstva, ktorej sa sme sa zúčastnili (p. uč. Dubjelová), bola medzinárodná vedecko – praktická konferencia Trajektórie rusko – slovenskej vedeckej a pedagogickej spolupráce. Hlavným organizátorom bola Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova. Na konferencii vystúpili slovenskí aj ruskí odborníci a konferencia prebiehala prostredníctvom platformy ZOOM.

                   Konferencia prebiehala vo veľmi dobrom pracovnom duchu s minimálnymi technickými problémami a získali sme množstvo zaujímavých informácii použiteľných v našej pedagogickej práci.

      • Pytagoriáda

      • Život v škole neustal. Žiaci 3. a 4. ročníka si zmerali svoje vedomosti v matematike - Pytagoriáde v školskom kole. Vieme už aj kto bol úspešným riešiteľom Tento rok z tretiakov boli úspešní:

       Lumtzerová P.

       Pavlicová Zuzana

       Djurbová Diana

       Škrovinová S.

       Keklák Lukáš

       Voščeková Ela

       A zo štvrtákov.

       Varsa Adam

       Gardošík Timotej

       Na okresné kolo postupuje Paulínka a Adam. Držíme palce.

       Samozrejme, že pytagoriáda prebiehala aj vo vyšších ročníkoch, ale formou online. Zatiaľ nevieme kto je úspešný riešiteľ, ale budeme vás informovať. 

      • Klopkanie Vianoc

      • Klopanie Vianoc počujeme aj my, a preto v našej škole nájdetede množstvo ozdôb, vianočných zátiší a vianočných stromčekov, ktoré svedčia o tom, že tento krásny sviatok sa blíži.

      • Tretiaci čítajú prvákom

      • Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby dovideli čo najďalej, pasú ovce valasi. Oviec je veľa, valasi dvaja. Matej a Jakub a jeden pes.

       Žiaci 1.A mali možnosť vypočuť si príbehy z knihy Pásli ovce valasi, ktoré im žiaci z 3.B čítali a pozorovať ich čiteteľské zručnosti. 

       Okrem iného sa dozvedeli, že autorka Marianna Grznárová túto knihu napísala pre svoju dcéru, ( pretože bývali v Prahe , aby nezabudla na svoje rodné Slovensko ). 

       Tretiakom sa páčilo, že mladší žiaci boli tichučko a vedeli odpovedať na otázky. Za ich pozornosť boli odmenení záložkou do knihy. 

       Dúfajme, že aj takou formou sme ich motivovali k čítaniu a vytvorili bližší vzťah ku knihám. 

      • Mikulášske čítanie

      • V piatok 4.12. si žiaci 3.C spolu so svojou pani učiteľkou pripravili pre žiakov 1.C Mikulášske čítanie. Príbeh o Mikulášovi a jeho dvoch pomocníkoch, anjelovi a čertovi, prváčikov zaujal. Od svojich starších spolužiakov hltali každé jedno slovo. Po spoločnom rozhovore o tom, kto bol sv. Mikuláš, dostali prváčikovia krásny list od Mikuláša.

      • Darček od Mikuláša - Vedecký kuriér - Noc výskumníkov

      • Každoročne sa naša škola zapája do aktivity  NOC VÝSKUMNÍKOV.

       Tento ročník prebieha akcia výlučne v online forme. Koncom novembra prebehlo online štúdio Európskej noci výskumníkov. Aktivity sa presunuli zo štúdia v Starej tržnice do interaktívneho online štúdia.  Prihlásení účastníci každej vekové kategórie si mohli pozrieť prezentácie, ukážky, diskusie, vedeckú a svetelnú šou.

       Ďalšou aktivitou v rámci Noci výskumníkov je Vedecký Kuriér, ktorý prináša pokusy a zážitkovú vedu priamo do škôl a k žiakom.  Do tohto projektu sa prihlásila aj naša škola. Do školy prišli vedecké sety pre žiakov s experimentami a ukážkami vedeckej práce, ktoré si po návrate do škôl žiaci sami vyskúšajú.

       Už aby to bolo!

      • Nezničte ma

      • Nezničte ma bol názov výtvarnej práce, ktorou naša žiačka Abby Rusiňáková zo 7. B triedy zabojovala vo výtvarnej súťaži vyhlasovanej centrom Europe Direct Poprad pre deti a mládež v roku 2020 o ochrane životného prostredia.

       Atmosféra sa zohrieva a podnebie sa mení každým rokom. Miliónu spomedzi ôsmich miliónov druhov na tejto planéte hrozí vyhynutie. Znečisťujú a ničia sa lesy a oceány. Cieľom výtvarnej súťaže bolo preto upriamiť pozornosť detí a mládeže na problémy, ktoré prináša so sebou zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia, a zároveň na uskutočňované opatrenia Európskej únie, ktoré zvýšia kvalitu života súčasných aj budúcich generácií. Zámerom bolo podnietiť inovatívny prístup detí a mládeže k umeleckému spracovaniu témy.

       Abby zareagovala na túto výzvu vo výtvarnej súťaži a svojou krásnou maľbou na tému: „Čo sa stane, ak nebudeme konať?“ si vybojovala druhé miesto, čím nám urobila obrovskú radosť. Jej snaha bola aj náležite odmenená a získala diplom i vecnú cenu, vďaka ktorej môže aj naďalej rozvíjať svoj výtvarný talent. My je držíme palce, aby tento výtvarný úspech nebol posledný. Gratulujeme.

      • Prezenčné zručnosti

      • S druhákmi sme sa učili ako odprezentovať svoj projekt o živočíchoch. Vytvorili projekty, ktoré boli krásne výtvarne prevedené, boli nápadité, použili množstvo zaujímavých informácií, ktoré odovzdali slovnou formou svojim spolužiakom. išlo im to výborne. 

      • iBobor

      • Aj v tejto zložitej situácii v škole nezaháľame a zapájame sa do rôznych súťaží. Jednou z nich bola aj informaticko-logická medzinárodná súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci 4. ročníka, ktorí sa vyučujú prezenčne, ale aj žiaci, ktorí sa vyučujú dištančne. Ako každý rok, aj teraz sme získali diplomy za 100% úspešnosť, ktorú dosiahli traja žiaci našej školy (Timotej Gardošík, Andrej Kuchcík, Zamiška Maroš ). Niekoľko ďalších sa umiestnilo tiež na popredných miestach. Všetkým srdečne blahoželáme a znova o rok prajeme veľa úspechov. 

        

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Tento rok sme sa aj my žiaci z 3.B a 1.C v spolupráci s ŠKD rozhodli podporiť túto výzvu a potešiť niekoho, kto nečaká darček. Stačilo naplniť ( ozdobne zabaliť ) krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domovoch seniorov vo Svite aj Tatranskej Štrbe. Dúfame, že sa nám podarí postarať sa o milé prekvapenie a vyčariť im úsmev na tvári. 

      • Duchovný význam adventu

      •  

       So žiakmi na Evanjelickom náboženstve sme dnes (1. 12. 2020) preberali tému Advent, na ktorého začiatku sa práve nachádzame v cirkevnom roku. Advent znamená príchod, má 4 nedele, symbolicky nám to pripomína aj adventný veniec, na ktorom sú 4 sviečky. Skutočný zmysel však nie je vo výzdobe či svetlách, ale práve v tom, že Pán Ježiš sa narodil a prichádza na tento svet kvôli nám.

       Počas hodiny sme spolu so žiakmi vyrobili adventné vence, ktoré nám budú tento význam pripomínať. Všetkým prajeme požehnané adventné obdobie v očakávaní príchodu Pána Ježiša.

        

       J. Maťová, ev. farárka

      • Všetkovedko

      • Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími prebiehal dnes medzi tretiakmi a štvrtákmi. Uvidíme ako dopadol...