• Štúdium v zahraničí

    • Štúdium v zahraničí

    • Ak žiak bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musíte kontaktovať triedneho učiteľa, ktorý je koordinátorom celého postupu.

     Dokumenty k povoleniu štúdia v zahraničí: 

     Dokumenty ku komisionálnemu preskúšaniu:

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie