• Štúdium v zahraničí

    • Štúdium v zahraničí

    • Ak žiak bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musíte kontaktovať triedneho učiteľa, ktorý je koordinátorom celého postupu.

     Dokumenty k povoleniu štúdia v zahraničí: 

     Dokumenty ku komisionálnemu preskúšaniu: