• Odhlásenie zo školy

        • Odhlásenie zo školy

        • Ak sa rodič rozhodne odhlásiť žiaka zo školy je povinný nahlásiť túto skutočnosť riaditeľke školy osobne alebo telefonicky na t. č:+421 911 305 053