• Zamestnanci

  • Ekonomické oddelenie

    • Darina Krivoňáková
    • Darina KrivoňákováEkonóm
    • Monika Mihálová
    • Monika MihálováPaM