• Verejné obstarávanie

 • Profil verejného obstarávateľa

  V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola Komenského 2, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. 

  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa


  IČO: 17068975
  DIČ: 2020947753
  Bankové spojenie: 1636273754/0200 VÚB expozitúra Svit

  Kontaktná osoba


  Mgr. Monika Dudinská

  Kontakt


  Základná škola
  Komenského 2
  059 21 Svit

  tel.: +421 52 775 6313
  mobil: +421 911 305 053
  e-mail: zssvit@zssvit.eu
  Internetová adresa URL: www.zssvit.eu
     Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Dátum
  VO: Súhrnná správa Zákazky nad 1000 € 10-12/2014 s DPH 12.01.2015
  VO: Súhrnná správa Zákazky nad 1000 € 1-9/2014 s DPH 10.10.2014