Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola Komenského 2, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa


IČO: 17068975
DIČ: 2020947753
Bankové spojenie: 1636273754/0200 VÚB expozitúra Svit

Kontaktná osoba


Mgr. Monika Dudinská

Kontakt


Základná škola
Komenského 2
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 6313
mobil: +421 911 305 053
e-mail: zssvit@zssvit.eu
Internetová adresa URL: www.zssvit.eu
 Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Súhrnná správa Zákazky nad 1000 € 10-12/2014 s DPH 12.01.2015
VO: Súhrnná správa Zákazky nad 1000 € 1-9/2014 s DPH 10.10.2014
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole