Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola Komenského 2, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa


IČO: 17068975
DIČ: 2020947753
Bankové spojenie: 1636273754/0200 VÚB expozitúra Svit

Kontaktná osoba


Mgr. Monika Dudinská

Kontakt


Základná škola
Komenského 2
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 6313
mobil: +421 911 305 053
e-mail: zssvit@zssvit.eu
Internetová adresa URL: www.zssvit.eu
 Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Súhrná správa Zákazky nad 1000 € 10-12/2014 s DPH 12.01.2015
VO: Súhrná správa Zákazky nad 1000 € 1-9/2014 s DPH 10.10.2014