• 18. - 24. marec

  Trieda:
  Typ:
  • Pon18. 03.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   21
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár 34 PZ 46
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.26 / 1,2
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   UČ 83/2a
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítať a 91/4 písomne
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   89/2a, 88/Opakujme si
  • 5.A-Š
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   http://www.teacherled.com/iresources/multiplication/multiplicationgrid/
  • 6.A-Š, 6.B, 6.Š AJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   päťminútovka na slovnú zásobu z pracovného zošita - str. 40/1,2
  • 6.B, 6.A-Š, 6.Š AJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 40
  • 7.A-Š Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Diktát - číslovky
  • Uto19. 03.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 22,23
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár 35 PZ 47
  • 1.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   P
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   UČ. 33/14 dokončiť, 33/16 a, b, c, d (iba výpočty)
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Tvrdé a mäkké slabiky str. 25 dokončiť
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   pracovný zošit strana 54/1,2
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prosím doniesť 2 knihy, pre dieťa a pre dospelého, aj časopis alebo noviny
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 18, 19
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vyskloňovať slovné spojenie “malá sestra”
  • 5.A-Š, 5.B AJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Test
  • 6.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 33, 34, 47, 48
  • 6.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Balady, bájky, báje
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   pracovný zošit - strana 37/3
  • Str20. 03.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 24
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár 34, 35 -/ opakovať / PZ č. 5 str. 2,3,4
  • 1.D
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit strana 23.
  • 1.D
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár strana 40.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.28 / 2
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Doniesť čistú listovú obálku
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   UČ 34/18
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 46 celá; Č str. 74
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   pz
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokonč PZ a VS pre vybrané slová po v
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Tajomstvá sveta - 28...
  • 3.C
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať 8. lekciu
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 20, 21
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   92/ Opakujme si a tancujúce A
  • 4.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pády podstatných a prídavných mien
  • 5.A-Š
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   prosím doniesť ihlu, niť, gombík, látku 20 cm obrázky kvetov
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Regionálna výchova
   :
   Dopísať všetky poznámky a domáce úlohy.
  • 6.A-Š, 6.B, 6.Š AJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   napísať 5 viet o tom, čo jedávam - raňajky, obed, večera
  • 6.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   62/ 3,4b
  • Štv21. 03.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   PZ 30
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár 36 PZ 6-9
  • 1.D
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanka číslo 5 strana 16, 17.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Uč. str. 34 /30
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   List
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 27/3,4
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 47
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 21. mar 2019
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Opakovať od str. 22
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Čítanie -strana 56 - come into my house
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   U 41/76,78 40/63
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokonč PZ
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 22
  • 6.A-Š
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Splniť nesplnenú úlohu na dnešnú hodinu: Významné osobnosti mojej obce
  • 8.A-Š, 8.C, 8.B, 8.Š NJ 2
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB: Seite 70, alle Aufgaben
  • Pia22. 03.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Dopravná výchova
   :
   domaľovať obrázok
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 25
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár 37 PZ 10,11/ urobiť opravu v cvič. zošite/
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 46/4, 47 / 5
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 32/1,3
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Napísať 5 príkladov potravového reťazca z učebnice
  • 6.A-Š, 6.B, 6.Š AJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Recept - vo dvojiciach
  • 8.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 40/10
  • 8.Š
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Domáca úloha z 21. mar 2019
  • 9.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 45,46