• Zmena rozvrhu počas karantény

     • Zmena sa týka žiakov druhého stupňa. Zmena platí od 30. 3. 2020

     • Jazykový kvet

     • Postup do krajského kola v súťaži Jazykový kvet...

      Dňa 9. marca 2020 sme sa zúčastnili súťaže Jazykový kvet. Po našej niekoľko mesačnej práci sme sa úspešne prezentovali v dvoch kategóriách, a to dráma a monodráma.

      Laura Kováčová (5.B) nás úspešne reprezentovala v kategórii monodráma, kde so svojím príbehom The Big Little Lie, v rámci ktorého hrala na flaute.Jej umelecký prednes a emócia bola úžasná a svojím vystúpením presvedčila porotu natoľko, že svoju kategóriu aj vyhrala a postupuje v mesiaci apríl do krajského kola.

      Naše divadelné predstavenie Don´t stop me now bolo úžasné a veľmi náročné, pretože zahŕňalo nielen náročný text v angličtine, ale hlavne tanec a spev. Myšlienkou tejto hry bola autobiografia Peťa Sagana a ústrednou hudbou boli piesne od skupiny Queen. 

      Síce sme nepostúpili ďalej, ale sme veľmi radi, že sme mohli spolu tráviť veľa nášho voľného času, čo nás spojilo a opäť sme sa viac mohli spoznať, čo bolo hlavnou myšlienkou nášho krúžku...

      Prajeme Vám pekný deň

     • Usmernenie MŠ SR - koronavírus

     • Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

      09.03.2020

           V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:
      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

           MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.
          

      MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili
      ich 14-dňovú domácu izoláciu.
           Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
           Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
           Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

           Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

            Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

           Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.
            MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

      - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
      - ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
      - pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
      - ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

      Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

       

     • Fašiangy

     • Fašiangy, Turice, Veľká noc ide...

           Členovia historického krúžku sa zúčastnili ďalšej zaujímavej akcie. Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo tvorivé dielne venované fašiangom a fašiangovým zvykom pod Tatrami.

           Od odbornej pracovníčky a dozvedeli množstvo zaujímavých informácií súvisiacich s obdobím fašiangov, ich pôvodom, tradíciami  a zvykmi s nimi spojenými.

           V druhej časti si sami vytvorili masky v podobe turoňa, medveďa, kozy a podobne.

      Ďakujeme za zaujímavé popoludnie.

     • Expert - vyhodnotenie

     • Ďalší ročník súťaže EXPERT vyhodnotený...

      ...a opäť môžeme konštatovať, že sa naši žiaci v konkurencii 13 828 žiakov z celého Slovenska nestratili.

           Našim TOP EXPERTOM sa tohto roku stal Marko Jína z 9. A triedy, ktorý sa spomedzi 1595 súťažiacich  deviatakov celkovo  umiestnil na 50. mieste, pričom v kategórii Mozgolamy  obsadil 38. miesto a v kategórii Góly, body, sekundy krásne 34. miesto. Srdečne blahoželáme!

      Výborne sa darilo Markusovi Viliamovi Miklášovi zo 7. A, ktorý sa v konkurencii 1805 siedmakov umiestnil na 108. mieste, pričom v kategórii Góly, body, sekundy obsadil 53. miesto a v kategórii Svetobežník 59. miesto.

           Viacerým žiakom a žiačkam sa darilo v jednej z dvoch zvolených kategórií.

       Tereza Spustová z 8. B triedy obsadila v kategórii Mozgolamy krásne 35. miesto spomedzi 826 ôsmakov, ktorí si tiež zvolili túto kategóriu. Na 62. mieste sa v kategórii Svetobežník umiestnil jej spolužiak Adam Lašan a to v konkurencii 670 ôsmakov.

      Ďalší skvelý Svetobežník je v 9. C triede. Je to Jakub Koteleš, ktorý sa umiestnil na 89. mieste medzi 396 deviatakmi.

      Na 101. mieste skončil v kategórii Góly, body, sekundy Alex Knut zo 7. A triedy a to spomedzi 486 žiakov 7. ročníka.

           Gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným expertom!

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 26.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodového kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Poprade. Matúš Žonda, Bianka Antalová, Viktória Kozubová, Laura Kováčová, Janko Dratva a Etelka Kačmarčíková úspešne reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy. Traja z nich - Matúš, Viki a Janko postúpili do okresného kola.

      Srdečne blahoželáme!

     • Tik Tok na audiovizuálnom krúžku

     • Naše žiačky na audiovizuálnom krúžku spojili príjemné s užitočným - tanec s tvorbou videa.

     • 1.A - Matematika - No Problem

     • Hráme sa, nakupujeme... Počítanie ide samo.

     • Hokejbal U10

     • Dňa 19.2.2020 prebehlo 1. kolo Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U10. Naši žiaci odchádzali z turnaja zo zmiešanými pocitmi. Dve výhry 9:0 a 5:2 nad ZŠ Štrba a dve prehry so ZŠ Spišská Teplica 0:7 a 0:8. Mužstvu chýba takzvaný ťahúň, ktorý by ich potiahol ako to bolo minulého školského roka v podobe Ondreja Spišáka alebo Michala Copuša. Dúfame, že sa chlapci zohrajú a potrápia jasného favorita zo Spišskej Teplice. Chlapci ďakujeme.

     • Matematické talenty

     • Naši piataci sa zúčastnili okresného kola MO a všetci boli úspešní:

      Tomáš Kočiš – 5.A                               2. - 4. miesto

      Diana Ondrejková – 5.B                      11. - 12. miesto

      Jakub Bačkor – 5.A                              13. - 16. miesto

       

      Všetkým gratulujeme a v ďalších súťažiach prajeme veľa úspechov, síl a trpezlivosti.

       

     • Pexesová kráľovná

     • Rozvíjame sa vo všetkých smeroch. Učíme sa aj hrou. Máme novú pexesovú kráľovnú. Žiaci 4. ročníka medzi sebou súťažili v pexese. Zo všetkých bola tá naj Petra Kočišová zo 4.C, na druhom mieste bola Nela Neuwirthová zo 4.B a tretí bol Patrik Podhorský zo 4.A. 

      Výhercom blahoželáme 

     • Fašiangovo 2020

     • 20. 2. 2020 sa naši KLUBÁČI prezliekli do masiek a spoločne sme si užili KARNEVAL. Školičku sme naplnili smiechom a veselou hudbou. Jaaáááj...či nám bolo veselo a ešte aj brušká sme si naplnili.....juuúúúúúj a také dobrôtky sme mali. Ďakujeme všetkým šikovným ručičkám, ktoré nám pripravili pohostenie.

     • Najlepšia lyžovačka je pod ....

     • ..... Kráľovou hoľou v Telgárte. Naši siedmaci zdokonaľujú svoje lyžiarske skills na krásnych slnečných svahoch. Učte sa, zdokonaľujte sa a užívajte si.....

     • Z obvodu postup na okres

     • 13.2.2020 absolvovali naši najstarší žiaci obvodné kolo v basketbale žiakov. Sily sme si porovnali zo súpermi zo Spišskej Teplice a 8.r gymnázia z Popradu. Po veľmi dobrych výkonoch a skvelej obrane postupuje naše družstvo žiakov na okresné kolo. Držíme palce v ďalších zápasoch.

     • Valentínsky 3x3 basketbal

     • Naši žiaci absolvovali prípravné zápasy na Valentinskom 3×3 basketbale v Popradskej aréne. Vieme na čom mame pracovať a hor sa do ďalšej práce a zápasoch.

     • Valentínska pošta

     • Sviatok sv. Valentína oslávili aj žiaci druhého ročníka. Počas celého týždňa mali možnosť napísať list, či pozdrav svojmu kamarátovi a tak sa zapojiť do valentínskej pošty. Nezabudli sme s valentínkou aj na naše mamky, babky, ockov a dedkov. Pripravili sme pre nich krásne valentínske pozdravy. 

     • Konečne sneh, konečne lyžiarsky výcvik v 3. ročníku

     • Naši tretiaci už ani nedúfali, že nám pod Tatrami nasneží a budú môcť ísť konečne lyžovať. Ale stalo sa. A tak v Lučivnej si užívali všetky možné vrtochy počasia. Neodradilo ich, ale len posilnilo v túžbe naučiť sa lyžovať a zdokonaliť sa. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole