• Prehľad akcií

      • ZBIERKA PRE MESTSKÝ ÚTULOK

      • V novembri sa v našej škole uskutočnila zbierka pre mestský útulok v Poprade. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí ochotne prispeli našim štvornohým kamarátom a pomohli aj pracovníkom v mestskom útulku, ktorí ich tak môžu potešiť maškrtami, či teplým oblečením a dekami na prichádzajúcu zimu. Pani učiteľky Bibiána Javoreková a Erika Nemec Antalová

      • TRIEDNICKA HODINA AKO PRIESTOR PRE HODNOTOVÉ VZDELÁVANIE

      • Odzvonilo časom, keď triednická hodina znamenala pre mnohých žiakov otravných pár minút navyše strávených v škole. Na tie naše sa žiaci tešia. Je tu priestor na budovanie vzťahov, otvorenej komunikácie ako aj vytváranie pozitívne atmosféry.

       Žiaci 6.B si pre triednu učiteľku a školskú psychologičku pripravili program " 6.B má talent" , kde predviedli svoj tanečné, recitačné aj reperské schopnosti. Dokázali, že hodnoty ako priateľstvo, spolupráca a súdržnosť sú im blízke.

       Jana Timárová Pivková

       V 6.š "Mužský a ženský svet". Dozvedeli sme sa aký je pohľad našich žiakov na mužskú a ženskú rolu a na rolové stereotypy. P. uč Plevko a pani školská psychologička Marianna Šramková.

       „ Ja vo svete fantázie.“ Akcia bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti, na rozvoj fantázie a psychologickú projekciu svojich snov a túžob.

       Jana Reváková a Marianna Šramková.

      • NÁVŠTEVA U PANI PRIMÁTORKY

      • Žiaci 5. ročníkov sa zúčastnili v rámci Regionálnej výchovy stretnutia s p. primátorkou na pôde mestského úradu. Odovzdali jej návrhy na znak mesta Svit. A že sa zaujímajú o dianie v meste svedčilo aj množstvo otázok, návrhov, čo v meste chýba, čo by bolo dobré urobiť.... V srdečnej atmosfére žiaci vyjadrili snahu o zachovanie čistoty v našom meste. Pani učiteľka Milica Molnarova

      • VŠETKOVEDKO V NAŠEJ ŠKOLE

      • Všetkovedko ponúka druhákom, tretiakom, štvrtákom na základnej škole všetečné otázky. Aj deti v našej škole si vyskúšali, ako by to zvládli. Pani učiteľka Martina Ferjančeková

      • PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE NA HODINÁCH MATEMATIKY

      • Na hodinách matematiky si žiaci 9.A-Š a 9.B pripomenuli Medzinárodný deň bez fajčenia. Spoločne si prečítali článok „7 faktov o fajčení, o ktorých ste určite netušili“. Žiakov táto téma zaujala, niektoré fakty prekvapili, spoločne o nej horlivo diskutovali a na základe údajov z článku počítali, o koľko rokov sa im skráti život pri vyfajčení určitého počtu cigariet za deň, o akú sumu zdraželi cigarety za posledné obdobie, alebo aký veľký percentuálny podiel populácie fajčí tabak. Riešenie takýchto úloh pomôže žiakom pochopiť matematické koncepty a zároveň si uvedomiť význam Medzinárodného dňa bez fajčenia a jeho vplyv na zdravie a životné prostredie.

       V 6.A-Š Nám šikovní žiaci 6.A-Š triedy vytvorili rôzne hry a odprezentovali projekty na zopakovanie témy Desatinné čísla. Patrí im veľká pochvala!

       Pani učiteľky Jana Timárová Pivková a Lucia Sedliačiková

      • NÁRODNÉ KOLO VINCOLYMPIÁDY

      • 25.11. 2023 sa naši žiaci zúčastnili Národného kola Vincolympiády v Banskej Bystrici. Z troch dvojíc súťažili len dve a Lenka Košťálová prišla povzbudzovať. Mali sme silnú konkurenciu od Košíc po Malacky, no veľmi dobre nás reprezentovali Veronika a Lucia Tengyové. V súťaži najprv obsadili 2. miesto, ale s takým istom počtom bodov boli ďalšie dve družstvá. Po dodatočnej otázke stratili 0,5 boda a získali krásne 3. miesto. V druhej vekovej kategórii od 13 rokov sa Petra a Tomáš Kočišovi stáli úspešnými riešiteľmi, hoci nezískali diplom. Našim deťom srdečne blahoželáme. Sestrička Zbigniewa Kepková

      • OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

      • Milí nadšenci angličtiny:-)

       A je to konečne tu. Poznáme víťazov v anglickej olympiáde. Po písomnej časti, ktorá pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, nasledovala ústna časť, kde ste si preverili svoje schopnosti v oblasti simulačných dialógov - učiteľ a žiak, rovnako aj predstavivosť a slovnú zásobu pri vymyslení vášho jedinečného príbehu.

       Výsledky v oboch kategóriách sú nasledovné:

       1A - 7. ročník

       1. miesto - Matúš Marčok - 7.AŠ

       2. miesto - Lenka Petrásová - 7.B

       3. miesto - Martin Keďuch - 7.AŠ

       1B - 8. a 9. ročník

       1. miesto - Tomáš Štefaňák - 8.AŠ

       2. miesto - Emma Heldáková - 8.AŠ

       3. miesto - Lucia Šuhajová - 9.B

       Víťazom blahoželáme, tešíme sa, že nás budú v januári reprezentovať na okresnom kole v Poprade a všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme za ich snahu, prejavené vedomosti a skúsenosti. Have a nice day.

       Pani učiteľka Božena Brošková

      • JAZYKOVÝ KVET

      • Milí priaznivci súťaže Jazykový kvet, aj tento školský rok sa aktívne zapájame do našej obľúbenej súťaže. Začali sme sekciou Lupienok, ktorej cieľom je pripraviť herbár v slovenskom a inom jazyku. Vybrali sme si anglický a nemecký jazyk.

       Naši žiaci od mája zbierali, sušili a zháňali informácie o rôznych bylinkách a rastlinách, až to nadobudlo takúto krásnu a náučnú formu. Prejavili aj svoju umeleckú dušu v podobe riekanok a veršovaniek.

       Súťaže sa zúčastnila Peťka Musalová (7.B) a Emmka Dorniaková (5.B). Peťka sa rozhodla pre dve kategórie jej obľúbených predmetov - anglický a nemecký jazyk. Výsledky budú zverejnené koncom mesiaca december 2023. Dievčatám držíme palce a Vám, nech sa páči, zalistujte. Pani učiteľka Božena Brošková

      • BESEDA - AKO SA ŽIJE V AFRIKE?

      • Zavítala k nám naša bývalá žiačka Zuzana Warden (Kralinská), ktorá žiakom odprezentovala život v troch štátoch strednej Afriky, kde nejaký čas žila. Prezentácia bola pútavá a obohatená o osobné skúsnenosti a zážitky uvedomujúc si, že nie všetky deti majú na tomto svete toľko šťastia ako my. Pán učiteľ Laci Kralinsky

      • ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA SÚŤAŽE IBOBOR

      • iBobor je online medzinárodná súťaž, ktorá prebehla aj v tomto školskom roku. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 419 žiakov v 4 kategóriach. Srdečne blahoželáme našim úspešným riešiteľom.

      • "NIE INAKOSŤ, ALE RÔZNORODOSŤ" S NAŠIM ŠKOLSKÝM PODPORNÝM TÍMOM

      • Školský podporný tím pokračuje vo svojich aktivitách v rámci celoročného motta: „Nie inakosť, ale rôznorodosť. Tentokrát sme sa venovali žiakom tretieho ročníka, ktorých sme naučili krátku relaxačnú techniku, dozvedeli sa niečo o svojich kamarátoch a pokúšali sa prenášať informácie podané slovom do kresby. Na oplátku sme sa od našich skvelých žiakov získali pohľad na to, ako vnímajú našu školu a vzťahy v nej. Pani školská psychologička Marianna Šramková

      • ŠPORT JE ZÁBAVA

      • Aj takto vyzerajú hodiny telesnej výchovy na našej škole. S pánom učiteľom Erik Stenchlak žiaci športovej triedy 9.A-Š budujú základy sily, učia správnu techniku a naberajú 💪. S pani učiteľkou Miroslava Kažimirová žiaci vybraných tried 3. a 4. ročníka absolvovali v rámci v rámci TŠV metodický blok Nordic walking. Naučili sa základy severskej chôdze a strávili čas na čerstvom vzduchu v jesennej prírode.

      • VZDELÁVANIE UČITEĽOV V OBLASTI VÝTVARNEJ VÝCHOVY A UMELEJ INTELIGENCIE

      • Aj učitelia chcú byť "IN", ísť s dobou a neustále aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti. Naša pani učiteľka Tereza Kukučková sa podelila so svojimi skúsenosťami a odprezentovala výtvarné techniky na workshope pre učiteľov výtvarnej výchovy. A naše školské digitálne koordinátorky, pani učiteľky Lenka Mužilová a Simona Krzysiek si pre kolegov pripravili workshop v oblasti umelej inteligencie a spôsoboch, ako komunikovať a pracovať s chatom GPT. Nebojíme sa noviniek, učíme sa s nimi pracovať.

      • TÝŽDEŇ V KOCKE

      • Nahliadnite s nami do uplynulého týždňa. Ponúkame vám zážitky nielen z krúžkov, ale aj vyučovacích hodín. Žiaci prvého ročníka sú už naozaj školákmi. Na hodinách slovenčiny, ale aj v rámci výtvarnej výchovy si spoločne s pani učiteľkou Simi Stašáková precvičovali tvorbu písmenkových nápovedníčkov, skladali slová z plastelíny a tvorili slabiky. Vytvorili si tiež triednu knihu Krajiny Zázračno, kde sa zahrali na autorov a ilustrátorov a tešia sa na to, keď si budú svoju knihu spoločne čítať.

       Na krúžku varenia sa žiaci spolu s pani učiteľkou Andrea Lazarová učia, že najlepšie jedlo chutí vtedy, keď sa na jeho príprave podieľajú všetci spoločne. No a na krúžku Minecraft si žiaci postupne vytvárajú celé budovy, mestá budúcnosti, ale aj rekonštrukcie historických objektov, či udalostí.

      • BESEDA SO ZÁCHRANÁROM - PRVÁ POMOC

      • Záchrana ľudského života a poskytnutie prvej pomoci je u mnohých ľudí veľká výzva. Aby sme vedeli pomôcť tým, čo to najviac potrebujú musíme sa to naučiť. Už v druhom ročníku sa deti oboznamujú s touto témou. Preto sme si do školy pozvali na besedu o prvej pomoci toho najpovolanejšieho a síce

       pána záchranára, ktorý deťom s radosťou ukázal a vysvetlil ako na to, čo je dôležité, čo zvládnu aj čo si musia pamätať. Niečo nové sa dozvedeli aj pani učiteľky a všetci sa tešíme aj na ďalšie stretnutie, kde na nás čakajú ďalšie nové a zaujímavé informácie, vďaka ktorým môžeme niekomu pomôcť, keď to bude potrebné. Pani učiteľka Erika Nemec Antalová

      • ROZHLASOVÉ VYSIELANIE K 17. NOVEMBRU

      • V našej škole sme mali rozhlasové vysielanie, ktorým sme si pripomenuli 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu a zároveň Deň študentov. Vypočuli sme si skutočné príbehy ľudí, ktorí zažili nepríjemnosti režimu v oblasti náboženského vyznania, vycestovania za hranice štátu a tiež aj prijímacích pohovorov na školy. Ďakujeme žiačke Laure Kováčovej z 9.B, ktorá ho sprevádzala a všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme v súčasnosti nemuseli o cestovaní snívať, skrývať svoje vierovyznanie a mohli o sebe rozhodovať. Pani učiteľka Simona Krzysiek

      • TEAMBUILDING "ŠKORPIÓNOVICA"

      • Teambuilding "škorpionovica" na zlepšenie sociálnych vzťahov, efektívnej spolupráce a otvorenej komunikácie. Spolu sme viac ako súčet jednotlivcov - sme TÍM

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie