• Sučasnosť

     • Súčasnosť

     • SME ŠKOLA V POHYBE = VZDELÁVAME + ŠPORTUJEME + TVORÍME

      Športujeme: 

      • súťažíme v basketbale, futbale, florbale, atletike, lyžovaní, futsale, stolnom tenise a mnohých iných športoch
      • vzdelávame sa v  športových triedach
      • absolvujeme lyžiarsky a plavecký výcvik
      • zdokonaľujeme sa na športových sústredeniach

       

      Meriame si sily s rovesníkmi vo vedomostných súťažiach:

      • Matematická olympiáda                     
      • Pytagoriáda                                        
      • Biologická olympiáda                           
      • Fyzikálna olympiáda                             
      • Geografická olympiáda                            
      • Chemická olympiáda                               
      • Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre   
      • Dejepisná olympiáda 
      • Technická olympiáda    
      • Olympiáda v anglickom jazyku   
      • Hviezdoslavov Kubín   
      • Štúrov Zvolen    
      • literárne a výtvarné súťaže
      • spevácke súťaže                                                                   -

      Zúčastňujeme sa exkurzií spojených s prehliadkami galérií, múzeí, chrámov, knižníc:

      • v Spišskej Sobote, v Kežmarku, v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, v Tatranskej Lomnici,
      • vo Vlkolínci, v Pribyline, v Starej Ľubovni – ich prostredníctvom spoznávame našu históriu a prírodu
      • v Osvienčime, aby sme videli aj odvrátenú tvár dejín
      • v Taliansku a v Anglicku – aby sme poznali aj európske dejiny a geografiu a prakticky používali  anglický jazyk
      • v rámci projektu Erasmus+ spoznávame Európu

      Absolvujeme  rôzne besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi – napr.

      • Ing. Michalom Ľachom (dlhoročným generálnym riaditeľom Chemosvit, a. s. Svit)
      • s PhDr. Mariánom Sojákom PhD. (archeológom - samostatným vedeckým pracovníkom     Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko Spišská Nová Ves)
      • s extraligovými basketbalistami BK Iskra Svit, s futbalistami a inými známymi športovcami
      • Martinou Proháczkovou (pracovníčkou TANAP)
      • a s mnohými ďalšími, ktorí sú málo verejne známi, ale robia veľké veci.. (za čo im ďakujeme)            

      Zapájame sa do zaujímavých projektov, napr.:

      • Rozvoj IKT v škole – INFOVEK
      • Škola spolupracujúca s UNICEF
      • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
      • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom   prostredí
      • Škola podporujúca zdravie
      • e-Twinning
      • Zelená škola
      • IT Akadémia
      • JA Slovensko
      • Erasmus+ KA1
      • DofE
      • Projekt Zdravý chrbátik
      • Podpora inkluzívneho vzdelávania
      • Recyklohry

      Pomáhame, keďže máme dobré srdce – zapájame sa do charitatívnych zbierok :

      • Školy pre Afriku (UNICEF)
      • Modrý gombík (UNICEF)
      • Biela pastelka (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
      • Červená stužka (zbierka na pomoc postihnutým a výskumu AIDS)
      • Hodina deťom
      • naši rodičia a vyučujúci darujú krv

       Nie sú nám cudzie ani netradičné akcie – napr. úspešný pokus o celoslovenský rekord v hromadnom čistení si zubov. Množstvo akcií pre nás pripravuje ŠKD.

      V popoludňajších hodinách navštevujeme rôzne krúžky, ale aj SZUŠ Fantázia pôsobiacu v našich priestoroch

      Ale najmä sa vzdelávame – a preto:

      • nás vzdelávajú iba kvalifikovaní pedagógovia
      • dôsledne nás pripravujú na prijímacie pohovory
      • učíme sa cudzie jazyky od 1. ročníka, od 5. ročníka sa môžeme zúčastniť jazykových kurzov v zahraničí, konverzujeme s anglickou lektorkou, od 7. ročníka sa učíme druhý cudzí jazyk
      • počítačovú a finančnú gramotnosť získavame od 1. ročníka
      • kým sme ešte maličkí, starajú sa o nás kvalifikované pani vychovávateľky v ŠKD
      • žiaci prvého stupňa sa tešia na každoročné Školy v prírode
      • výuka pomocou modernej techniky (počítače, interaktívne tabule, dataprojektory, atď.) sú u nás samozrejmosťou
      • na vyučovanie tiež využívame zmodernizovaný areál školy (s geoparkom a mnohými ihriskami)
      • k dispozícii máme školskú knižnicu
      • náš chrup sa stará pani zubná doktorka s ordináciou priamo v našom areáli
      • škola nám a našim rodičom zabezpečuje odborné pedagogicko-psychologické poradenstvo
      • spolupracujeme s materskými školami v okolí a tiež s mestskou knižnicou, centrom voľného času, základnými umeleckými školami, športovými klubmi

       

       

       

       

                                

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie