• Súčasnosť

    • SME ŠKOLA V POHYBE = VZDELÁVAME + ŠPORTUJEME + TVORÍME

     Športujeme: 

     • súťažíme v basketbale, futbale, florbale, atletike, lyžovaní, futsale, stolnom tenise a mnohých iných športoch
     • vzdelávame sa v  športových triedach
     • absolvujeme lyžiarsky a plavecký výcvik
     • zdokonaľujeme sa na športových sústredeniach

      

     Meriame si sily s rovesníkmi vo vedomostných súťažiach:

     • Matematická olympiáda                     
     • Pytagoriáda                                        
     • Biologická olympiáda                           
     • Fyzikálna olympiáda                             
     • Geografická olympiáda                            
     • Chemická olympiáda                               
     • Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre   
     • Dejepisná olympiáda 
     • Technická olympiáda    
     • Olympiáda v anglickom jazyku   
     • Hviezdoslavov Kubín   
     • Štúrov Zvolen    
     • literárne a výtvarné súťaže
     • spevácke súťaže                                                                   -

     Zúčastňujeme sa exkurzií spojených s prehliadkami galérií, múzeí, chrámov, knižníc:

     • v Spišskej Sobote, v Kežmarku, v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, v Tatranskej Lomnici,
     • vo Vlkolínci, v Pribyline, v Starej Ľubovni – ich prostredníctvom spoznávame našu históriu a prírodu
     • v Osvienčime, aby sme videli aj odvrátenú tvár dejín
     • v Taliansku a v Anglicku – aby sme poznali aj európske dejiny a geografiu a prakticky používali  anglický jazyk
     • v rámci projektu Erasmus+ spoznávame Európu

     Absolvujeme  rôzne besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi – napr.

     • Ing. Michalom Ľachom (dlhoročným generálnym riaditeľom Chemosvit, a. s. Svit)
     • s PhDr. Mariánom Sojákom PhD. (archeológom - samostatným vedeckým pracovníkom     Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko Spišská Nová Ves)
     • s extraligovými basketbalistami BK Iskra Svit, s futbalistami a inými známymi športovcami
     • Martinou Proháczkovou (pracovníčkou TANAP)
     • a s mnohými ďalšími, ktorí sú málo verejne známi, ale robia veľké veci.. (za čo im ďakujeme)            

     Zapájame sa do zaujímavých projektov, napr.:

     • Rozvoj IKT v škole – INFOVEK
     • Škola spolupracujúca s UNICEF
     • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
     • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom   prostredí
     • Škola podporujúca zdravie
     • e-Twinning
     • Zelená škola
     • IT Akadémia
     • JA Slovensko
     • Erasmus+ KA1
     • DofE
     • Projekt Zdravý chrbátik
     • Podpora inkluzívneho vzdelávania
     • Recyklohry

     Pomáhame, keďže máme dobré srdce – zapájame sa do charitatívnych zbierok :

     • Školy pre Afriku (UNICEF)
     • Modrý gombík (UNICEF)
     • Biela pastelka (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
     • Červená stužka (zbierka na pomoc postihnutým a výskumu AIDS)
     • Hodina deťom
     • naši rodičia a vyučujúci darujú krv

      Nie sú nám cudzie ani netradičné akcie – napr. úspešný pokus o celoslovenský rekord v hromadnom čistení si zubov. Množstvo akcií pre nás pripravuje ŠKD.

     V popoludňajších hodinách navštevujeme rôzne krúžky, ale aj SZUŠ Fantázia pôsobiacu v našich priestoroch

     Ale najmä sa vzdelávame – a preto:

     • nás vzdelávajú iba kvalifikovaní pedagógovia
     • dôsledne nás pripravujú na prijímacie pohovory
     • učíme sa cudzie jazyky od 1. ročníka, od 5. ročníka sa môžeme zúčastniť jazykových kurzov v zahraničí, konverzujeme s anglickou lektorkou, od 7. ročníka sa učíme druhý cudzí jazyk
     • počítačovú a finančnú gramotnosť získavame od 1. ročníka
     • kým sme ešte maličkí, starajú sa o nás kvalifikované pani vychovávateľky v ŠKD
     • žiaci prvého stupňa sa tešia na každoročné Školy v prírode
     • výuka pomocou modernej techniky (počítače, interaktívne tabule, dataprojektory, atď.) sú u nás samozrejmosťou
     • na vyučovanie tiež využívame zmodernizovaný areál školy (s geoparkom a mnohými ihriskami)
     • k dispozícii máme školskú knižnicu
     • náš chrup sa stará pani zubná doktorka s ordináciou priamo v našom areáli
     • škola nám a našim rodičom zabezpečuje odborné pedagogicko-psychologické poradenstvo
     • spolupracujeme s materskými školami v okolí a tiež s mestskou knižnicou, centrom voľného času, základnými umeleckými školami, športovými klubmi

      

      

      

      

                               

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole