• Dotazník školskej zrelosti

     • Dotazník školskej zrelosti

     • Vyskúšajte svojho predškoláka

       

      Dotazník školskej zrelosti - poslúži najmä rodičom k orientácii o tom, čo ich dieťa pred      

                                                       nástupom do školy vie a dokáže  

                                                          

       

      1. Vie sa samostatne obliecť a obuť,

          /aj pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky/                 Áno    Niekedy    Nie

       

      2. Vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC               Áno    Niekedy    Nie

       

      3. Vie správne vyslovovať všetky hlásky                       Áno    Niekedy    Nie

       

      4. Vie sa vyjadrovať plynule aj v zložitejších vetách     Áno    Niekedy    Nie

       

      5. Vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené        Áno    Niekedy    Nie

       

      6. Vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa

           predkreslenej predlohy                                              Áno    Niekedy    Nie

       

      7. Pozná základné farby                                                  Áno    Niekedy    Nie

       

      8. Vie spočítať predmety do päť                                     Áno    Niekedy    Nie

       

      9. Vie porozprávať obsah krátkej rozprávky

           a rozumie jej obsahu                                                  Áno    Niekedy    Nie

       

      10. Vie sa naučiť naspamäť detskú pieseň

            alebo báseň                                                               Áno    Niekedy    Nie

       

      11. Vie vysloviť 1-2 slabičné slovo samostatne

            po hláskach                                                               Áno    Niekedy    Nie

       

      12. Vie sa orientovať v priestore, vie kde je „vpredu“

            a „vzadu“, „hore“ a „dole“, „vpravo“ a „vľavo“      Áno    Niekedy    Nie

       

      13.Vydrží pri hre alebo inej činnosti 10-20 minút         Áno    Niekedy    Nie

       

      14. Začatú prácu alebo hru dokončí                               Áno    Niekedy    Nie

       

      15. Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších

            problémov / neplače, neskrýva sa za rodičov,

            neuteká /                                                                    Áno    Niekedy    Nie

       

      16. Väčšinou sa hráva spolu s deťmi                              Áno    Niekedy    Nie

       

      17. Spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky,

            hádky, vzdorovitosti                                                 Áno    Niekedy    Nie

       

      Vyhodnotenie: Za každé áno         2 body

                                Za každé niekedy  1 bod

                                Za každé nie          0 bodov

      Ak rodič dosiahol 34 bodov, jeho dieťa je pripravené úspešne začať povinnú školskú dochádzku.

      Ak rodič dosiahol 24 a menej bodov, nemusí to byť ešte dôvod na znepokojenie. Bolo by však dobré prekonzultovať školskú pripravenosť dieťaťa s odborníkom psychológom.

      Dotaznik_skolskej_zrelosti.doc

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie