• Žiacky parlament

     • Všeobecné informácie

     • Školský parlament sme na škole založili za cieľom novej komunikácie so žiakmi ako aj ako možnosť spoluvytvárania diania, aktivít a podujatí na našej škole. 

      Každá trieda si zvolila 2 zástupcov, ktorí sa stretávajú na zasadnutí  raz za 2 týždne a v sprievode koordinátora a zástupcov školy prichádzajú s nápadmi, podnetmi, ktoré by chceli v škole realizovať. Stretnutia sú priateľské, podnetné ako pre deti, tak aj pre učiteľov.

      Po stretnutiach komunikujú spolužiaci o dianí v parlamente vo svojich triedach.