• Žiacky parlament

     • Všeobecné informácie

     • Školský parlament sme na škole založili za cieľom novej komunikácie so žiakmi ako aj ako možnosť spoluvytvárania diania, aktivít a podujatí na našej škole. 

      Každá trieda si zvolila 2 zástupcov, ktorí sa stretávajú na zasadnutí  raz za 2 týždne a v sprievode koordinátora a zástupcov školy prichádzajú s nápadmi, podnetmi, ktoré by chceli v škole realizovať. Stretnutia sú priateľské, podnetné ako pre deti, tak aj pre učiteľov.

      Po stretnutiach komunikujú spolužiaci o dianí v parlamente vo svojich triedach.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie