• Všeobecné informácie

    • Školský parlament sme na škole založili za cieľom novej komunikácie so žiakmi ako aj ako možnosť spoluvytvárania diania, aktivít a podujatí na našej škole. 

     Každá trieda si zvolila 2 zástupcov, ktorí sa stretávajú na zasadnutí  raz za 2 týždne a v sprievode koordinátora a zástupcov školy prichádzajú s nápadmi, podnetmi, ktoré by chceli v škole realizovať. Stretnutia sú priateľské, podnetné ako pre deti, tak aj pre učiteľov.

     Po stretnutiach komunikujú spolužiaci o dianí v parlamente vo svojich triedach.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole