• SZUŠ Fantázia

     • V priestoroch našej školy  pôsobí Súkromná základná umelecká škola Fantázia, ktorá....

      - Počas fungovania školy  založila elokované pracoviská v Hôrke, Spišskej Teplici, Veľkom Slavkove, Vikartovciach.

      - Ponúkame tanečný odbor.  Vyučujeme klasický, ľudový, džezový a moderný tanec. Tvoríme : tanečné scénky, show choreografie, scénické, open  a  plesové choreografie na súťaže a rôzne spoločenské udalosti.

       Máme dokonca aj našu dvornú krajčírku Janku Bobulovú , ktorá nám šije ročne okolo 100 kostýmov.

      - V hudobnom odbore, okrem klasických nástrojov  ako je spev, hra na klavíri, husliach, gitare zvládame aj bicie a xylofóny. Založili sme školský orchester, ktorý vedie Jožko Štrbka. Máme aj spevácky zbor,  komorný gitarový orchester  a školskú kapelu Fantázie.

      V našej škole učí veľa mladých učiteľov a učiteliek, a ako to múdro hovorí pani riaditeľka , u nás môžu získať nielen prax a prvé pracovné skúsenosti , predovšetkým sú vedení k  nadštandardnému vzťahu k žiakom a učia sa ako s radosťou napĺňať svoje  učiteľské povolanie.  No a pod ich vedením ste nás možte vidieť  na všetkých mestských kultúrnych podujatiach, mestský Mikuláš,  Dni Mesta, karneval, plesy,  univerziáde  i na našich školských akciách – triedne koncerty, verejné koncerty, koncerty na netradičných miestach napriklad vlaková stanica, Dni Fantázie,  workshopy , výstavy,  výchovné koncerty a predovšetkým na spoločných celovečerných koncertoch. 

      Mestu  robíme česť, a hádam aj dobrú reklamu po širokom-ďalekom okolí.  Zúčastňujeme sme sa mnohých výtvarných, divadelných i hudobných a predovšetkým tanečných súťaží, kde sme získali mnohé ocenenia: Za to, že je o nás dnes počuť a je nás vidieť , môžu  naši úžasní , odhodlaní  a kreatívni  učitelia  deti a všetci rodičia, ktorí nám pomáhajú, vďaka ktorým sa môžeme my všetci  vo Fantázii  učiť, ako popustiť uzdu fantázii  a dať krídla svojmu talentu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie