• Oznámenia, ktoré rieši triedny učiteľ

    • Oznámenia, ktoré rieši triedny učiteľ

     • Oznámenie o kúpeľnej liečbe,
     • Oznámenie o vyučovaní v základnej škole pri zdravotnom zariadení