• Škola v prírode

    • Škola v prírode

    • Vybavuje triedny učiteľ:

     • Informovaný súhlas od rodiča
     • vyhlásenie o bezinfekčnosti
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa.