• Čestné vyhlásenie

    • Čestné vyhlásenie

    • cestne_vyhlasenie.docx

     Nárok na poskytnutie dotácie na stravu 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      od 01.07.2022 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a tie od školského roku 2022/2023 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu majú:

      Zákonných zástupcov upozorňujeme, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné najneskôr do 05.08.2022 vedúcej školskej jedálne predložiť:

       1. deti, ktoré navštevujú MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“) - v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách;
       2. deti, ktoré navštevujú ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, (ďalej len „deti bez daňového bonusu), túto skutočnosť rodič podľa § 4 ods. 4 preukazuje škole čestným vyhlásenímV prípade, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu, rodič nemá nárok ani na základný daňový bonus;
       3. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku a navštevujú ZŠ je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, ak rodič vypíše čestné vyhlásenie.
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • čestné vyhlásenie zákonných zástupcov o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.
       • čestné vyhlásenie pre deti, ktoré dovŕšili 15 rokov a navštevujú ZŠ.
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie