• Zameranie školy

   šport a jazyky
  • Šport nepozná limity - prečo ísť do športovej triedy

   • Sme komunita
      • Novinky

       Sledujte čo sa u nás deje.....
        • TURISTICKÝ KRÚŽOK V MÚZEU SOLIVAR

        • 22. 4. 2024
        • Hoci máme chladné počasie a každý by radšej sedel doma,my z turistického krúžku sme sa rozhodli, že si prezrieme ďalšiu pamiatku našej malebnej krajiny. Naša cesta smerovala do krajského mesta, kde sme navštívili Múzeum Solivar. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie solí zo soľanky, kde sme sa dozvedeli veľa informácií o ťažbe, výrobe, spracovaní a využívaní tohto,,bieleho zlata''. Pani učiteľka Katarína Hudáčová Želonková a pani asistentka Anna Dunčková

        • TURISTICKÝ KRÚŽOK V MÚZEU SOLIVAR: Čítať viac
        • BESEDA: "NIKDY NEVIEŠ, KTO SA POZERÁ"

        • 22. 4. 2024
        • Naši šiestaci sa v škole zúčastnili besedy s názvom: "Nikdy nevieš, kto sa pozerá!" v rámci preventívnej činnosti "Bezpečný internet" OR PZ s kpt. Mgr. Máriou Holotňákovou. Beseda bola zameraná na upozornenie detí, aby na sociálnych sieťach o sebe nezverejňovali súkromné informácie, prípadne ich neposielali cudzím osobám. V dnešnej dobe sa dá všetko zneužiť a z dobrého úmyslu sa môže stať problém. Deťom boli rozdané samolepky "Nikdy nevieš, kto sa pozerá!" a bolo im odporúčané umiestniť (nalepiť) napr. v blízkosti mobilného telefónu alebo notebooku. Ďakujeme.

        • BESEDA: "NIKDY NEVIEŠ, KTO SA POZERÁ": Čítať viac
        • CELOSLOVENSKÉ KOLO 8. ROČNÍKA "RÓMOVIA RECITUJÚ"

        • 22. 4. 2024
        • V Košiciach sa 19.4.2024 konalo celoslovenské kolo 8.ročníka recitačnej súťaže "Rómovia recitujú". Našu školu reprezentovali víťazi krajského kola, Janka Kokyová 6.Š a Tomáško Koky 3.Š. Aj keď sa im nepodarilo zvíťaziť vo veľmi silnej konkurencii, vzorne reprezentovali našu školu. Domov sa vrátili s novými zážitkami a skúsenosťami. Tešíme sa na ďalší ročník. Pani asistentka Milena Valčáková

        • CELOSLOVENSKÉ KOLO 8. ROČNÍKA "RÓMOVIA RECITUJÚ": Čítať viac
        • SENIORÁTNE KOLO "DUCHOVNÁ PIESEŇ" - FANTASTICKÝ VÝSLEDOK! MÁME BRONZ A POSTUP NA CELOSLOVENSKÉ KOLO

        • 20. 4. 2024
        • V Levoči sa konalo seniorátne kolo súťaže Duchovná pieseň, ktorej sa zúčastnili aj žiačky našej školy: sestry Adelka a Šarlotka Korpové. Podali fantastický výkon a ukázali, že sú skutočne šikovné speváčky, o čom svedčí aj ich umiestnenie: Šarlotka získala bronzové pásmo a Adelka zlaté pásmo a teda postúpila aj na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Martine. Ďakujeme za prípravu, čas a hlavne za fantastický spev, ktorý sa niesol nielen k poslucháčom, ale aj k Pánu Bohu. K umiestneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za profesionálnu prípravu ni učiteľkám zo Súkromná Základná Umelecká Škola Fantázia Mgr. Monike Čarnogurskej a tiež za klavírny doprovod pani učiteľke Mgr. Silvii Landecki DiS. art. Nech aj naďalej tieto deti spievajú s úsmevom a radostným srdcom nielen ľuďom, ale aj Pánu Bohu na chválu. Janka Maťová, evanjelická farárka

        • SENIORÁTNE KOLO "DUCHOVNÁ PIESEŇ" - FANTASTICKÝ VÝSLEDOK! MÁME BRONZ A POSTUP NA CELOSLOVENSKÉ KOLO: Čítať viac
        • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY - NAŠI ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA NA PRVOM A DRUHOM STUPNI ✌️

        • 19. 4. 2024
        • Dňa 10.4. sa v Poprade konalo okresné kolo Pytagoriády. Naši matematikári sa nestratili ani tu, a opäť boli úspešní. Našu školu reprezentovali v kategórii P5 Michal Grexa (úspešný riešiteľ), v kategórii P6 Martin Bátori (úspešný riešiteľ), Vanesa Vnenčáková a v kategórii P8 Petra Kočišová (úspešná riešiteľka) a Etela Kačmarčíková. Všetkým srdečne blahoželáme. V kategórii P3 Juraj Kikta (úspešný riešiteľ), Juraj Poláš a v kategórii P4 Dávid Niedoba a Lukáš Soska.

        • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY - NAŠI ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA NA PRVOM A DRUHOM STUPNI ✌️: Čítať viac
        • BESEDA S ČESTNÝM PREDSEDOM ABŠ, PÁNOM VLADIMÍROM VLHOM

        • 18. 4. 2024
        • V rámci osláv 90. výročia založenia mesta Svit mali naši siedmaci možnosť besedovať s čestným predsedom absolventov Baťovej školy, pánom Vladimírom Vlhom. Dozvedeli sa, ako sa učilo, ale aj pracovalo na Baťovej škole, akým spôsobom trávili voľný čas, ale aj to, aké pravidlá platili nielen na vyučovaní, ale aj na internáte. Pán Vlha nám všetkým pripomenul, ako by sme sa mali správať nielen k sebe, ale aj k ostatným ľuďom. Prosil nás, aby sme nezabudli na to podstatné: "Poctivo pracovať, mať v úcte druhých, ale aj neustále pracovať na sebe." Ďakujeme mu aj touto cestou za čas, ktorý s nami strávil a prerozprával svoj životný príbeh. Prajeme mu pevné zdravie a ešte veľa rokov na stretávní sa pri takýchto besedách.

        • BESEDA S ČESTNÝM PREDSEDOM ABŠ, PÁNOM VLADIMÍROM VLHOM: Čítať viac
      • Napíšte nám

       komunikujem so serverom, počkajte, prosím
       • IBM Slovensko - Laptops for schools
       • Zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti
       • Školy pre Afriku, Modrý gombík
       • Environmentálny vzdelávací program
       • Projekt na podporu mladých ľudí na ich ceste k samostatnosti
       • Príprava mladých ľudí na potreby trhu so zameraním na IT
       • Vzájomná spolupráca škôl európskych krajín
       • Hodina deťom
       • Podpora inkluzívneho vzdelávania
      • Počet návštev: 1275554
       • Kontakty

        • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
        • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
        • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
        • 17068975
        • 2020947753
       • Prihlásenie