• Zameranie školy: šport a jazyky

    • Novinky

     Sledujte čo sa u nás deje.....
    • Napíšte nám

     komunikujem so serverom, počkajte prosím
     • Naši sponzori

     • Ing. Dušan Heldák 

      Eva Koseková

     • Podnikateľské a finančné vzdelávanie žiakov
     • IBM Slovensko - Laptops for schools
     • Zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti
     • Školy pre Afriku, Modrý gombík
     • Environmentálny vzdelávací program
     • Projekt na podporu mladých ľudí na ich ceste k samostatnosti
     • Príprava mladých ľudí na potreby trhu so zameraním na IT
     • Vzájomná spolupráca škôl európskych krajín
     • Hodina deťom
     • Podpora inkluzívneho vzdelávania
     • Prevencia chybného držania tela
     • Čitateľský oriešok
    • Počet návštev: 2020634