• IBM Slovensko - Laptops

        • IBM Slovensko

        • Firma IBM Slovensko nám v zastúpení pani Simony Bulíkovej  darovala 17 notebookov LENOVO. Firma tak zareagovala na zmenu spôsobu výuky počas karantény v školách, kde sa vyučovanie realizovalo formou online vzdelávania. Ďakujeme a sme vďační za kvalitné laptopy, ktoré po skončení karantény využijeme aj v bežnom vyučovacom procese.