• Všeobecné informácie

    • Prečo športové triedy?

    •  

     Pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu. Žiaľ,  nie je už prirodzenou súčasťou života mnohých  detí. Rozhodli sme sa preto zaradiť do nášho vyučovania od 5. ročníka  všeobecnú športovú prípravu, ktorá rozpohybuje našich žiakov a ukáže im krásu pohybu. V športových triedach je navýšený počet hodín telesnej výchovy. Obsahovú náplň tvoria aktivity, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl,  všeobecný telesný  rozvoj / návšteva plavárne, bicyklovanie, posilňovanie/, hlavne však na prípravu žiakov vo futbale a basketbale /prípadne hokejbale/. 

     V ročníku je otvorená vždy 1 trieda s rozšírenou športovou prípravou. Je potrebné vypísať prihlášku do športovej triedy, ktorú nájdete na našej stránke a zúčastniť sa testu pohybových zručností, o ktorom vás budeme včas informovať.

     Akékoľvek otázky ohľadom športových tried vám radi zodpovieme či už telefonicky alebo formou mailu.