• Audiovizuálny krúžok
   • Basketbal 1.- 4. ročník
   • Basketbal 2. stupeň
   • Čitateľská hlavička
   • Čitateľské očko
   • Čitateľský krúžok
   • Fandíme filmu
   • Finančná gramotnosť
   • Florbal dievčatá
   • Florbal chlapci
   • Futbal 1. stupeň
   • Futbal 2. stupeň
   • Geografický krúžok
   • Herecký krúžok
   • Historický krúžok
   • Hokejbal
   • Chcem byť lepší
   • Jazykový kvet
   • Jóga pre najmenších
   • Karate
   • Knižnica
   • Poznaj svoje peniaze/Po stopách Tomáša Baťu
   • Prehadzovaná
   • Príprava na na T5 - M - 2
   • Príprava na T5 M - 1
   • Príprava na T9 - M - 1.skupina
   • Príprava na T9 - M - 2. skupina
   • Príprava na T9 - M 9B
   • Príprava na T9 - M 9C
   • Príprava na T9 - SJL - 8. roč.
   • Príprava na T9 - SJL - 9.B
   • Príprava na T9 - SJL - 9.C
   • Príprava na T9 - SJL . 9. AŠ
   • Spevácky krúžok
   • Turisticko-poznávací
   • Volejbal
   • Zrnko viery
   • Kontakty

    • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
    • zssvit@zssvit.eu
    • zssvit@zssvit.eu
    • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
    • Komenského 2, Svit 05921
    • 17068975
    • 2020947753
  • Fotogaléria

   • Interiér 02-20
   • Pergola
   • Interiér 09/2019
   • Areál jún 2019
   • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
   • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
   • Misijná súťaž
   • Perohryz 2019
   • Deň počatého dieťaťa
   • Hodiny RŠF
   • 4. B na návšteve v škôlke
   • Zdravý chrbátik v škole