• Krúžky

    • Aktivity v knižnici
    • Audiovizuálny krúžok
    • Basketbal 5.-7. ročník
    • Basketbal pre 1. stupeň
    • Basketbal pre 2. stupeň
    • Čítanie radosťou, nie starosťou
    • Doučovanie T5- MAT
    • Filmový klub
    • Florbal
    • Futbal pre 1. stupeň
    • Futbal pre 2. stupeň
    • Hýb sa, uč sa, objavuj
    • Jazykový kvet
    • Joga pre radosť
    • Krúžok ANJ konverzácie 1. st
    • Krúžok ANJ konverzácie 2. st
    • Krúžok Minecraft
    • Matematický krúžok - 5. ročník
    • Matematický krúžok 8B
    • Mravčekovia
    • Múdre hlavičky, šikovné ručičky
    • Príprava na T9 SJL 9AŠ
    • Príprava T5
    • Príprava T9 MAT 8AŠ
    • Príprava T9 MAT 9AŠ
    • Príprava T9 MAT 9B
    • Príprava T9 SJL 8AŠ
    • Príprava T9 SJL 9B
    • Skús pokus vo fyzike
    • ŠKD - ranné oddelenie
    • ŠKD 1
    • ŠKD 2
    • ŠKD 3
    • ŠKD 4
    • ŠKD 5
    • ŠKD 6
    • Škola hrou
    • Športové aktivity a hry
    • Turisticko-poznávací krúžok
    • Turisticko-športový krúžok
    • Varenie a stolovanie
    • Veselá angličtina
    • Volejbal
    • Z každého rožka troška
    • Zrnko viery
   • Kontakty

    • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
    • zssvit@zssvit.eu
    • zssvit@zssvit.eu
    • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
    • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
    • 17068975
    • 2020947753
   • Prihlásenie