• Krúžky

    • Audiovizuálny krúžok
    • Basketbal ml.
    • Basketbal st.
    • Florbal dievčatá
    • Futbal 1. stupeň
    • Futbal 2. stupeň
    • Geografický krúžok
    • Historický krúžok
    • Hokejbal ml.
    • Hokejbal st.
    • Zahrajme sa s rozprávkou/Hravá angličtina
    • Jazykový kvet
    • Malá finančná akadémia
    • Poznaj svoje peniaze /Po stopách Tomáša Baťu
    • Pracujeme so slovom/s prípravou na monitor T5
    • Pracujeme so slovom/s prípravou na monitor T5 1
    • Prehadzovaná
    • Príprava na T5 - 1
    • Príprava na T5 - 2
    • Príprava na T9 - M - 1 9AŠ
    • Príprava na T9 - M 2 9B
    • Príprava na T9 - SJL 2 9AŠ
    • Príprava na T9 - SJL 9B
    • Spevácky krúžok
    • Spoločenské hry
    • Turisticko-poznávací krúžok
    • Volejbal
    • Finančná gramotnosť
    • Šikovníček
    • Zrnko viery