• Krúžky

    • Audiovizuálny krúžok
    • Basketbal ml.
    • Čitateľský klub
    • English Warm Up - doučovanie z ANJ
    • Finančná gramotnosť
    • Futbal 1. stupeň
    • Futbal 2. stupeň
    • Geografický krúžok
    • Historický krúžok
    • Hokejbal/Florbal
    • Jazykový kvet
    • Joga
    • Krajina fantázie
    • Nekonečný príbeh s knihou
    • Poznaj svoje peniaze /Po stopách Tomáša Baťu
    • Pracujeme so slovom/s prípravou na monitor T5
    • Pracujeme so slovom/s prípravou na monitor T5 1 M/SJL
    • Prehadzovaná
    • Príprava na monitor
    • Príprava na T5 - 1
    • Príprava na T5 - 2
    • Príprava na T9 - M - 1. skupina 9AŠ
    • Príprava na T9 - M 2. skupina 9B
    • Príprava na T9 - SJL 1.skupina 9AŠ
    • Príprava na T9 - SJL 2. skupina 9B
    • Skús vo fyzike pokus
    • Spoločenské hry
    • ŠKD - ranné oddelenie
    • ŠKD 1
    • ŠKD 2
    • ŠKD 3
    • ŠKD 4
    • ŠKD 5
    • Športovo-turistický krúžok
    • Tajomstvá ukryté v knihách
    • Turisticko-poznávací krúžok
    • Veselé čítanie
    • Volejbal
    • Zahrajme sa s rozprávkou
    • Zrnko viery