• Prehľad akcií

      • Neformálna triednická hodina 6.A triedy

      •  

       Uvoľnenie karanténnych opatrení využili žiaci 6. A spolu so svojou  triednou učiteľkou  na to, aby sa po viac ako dvoch mesiacoch stretli zoči-voči.

       Porozprávali sa, ako zvládajú vzniknutú situáciu, aké sú výhody a nevýhody domáceho vzdelávania, vymenili si skúsenosti a predebatovali kadečo iné. Potešili sa najmä vzájomnej prítomnosti.

       Snáď sa onedlho vráti všetko „do normálu.“

      • Ako sa naša deviatačka zamyslela.....

      • Citáty o škole

       1. Najúčinnejšie by bolo deťom školu zakázať. - A.P.Herbert

       - Inak povedané, - zakázané ovocie chutí najlepšie – Ak by sme ju deťom zakázali, chceli by tam chodiť, skúsiť zakázané – Je to podľa mňa úplne jednoduché, pekné a presné vysvetlenie fungovania toho, čo deti/ľudí „láka“.

        

        

       2. Keby nebo vyslyšalo detské modlitby, nezostal by nažive ani jeden učiteľ. – perzské príslovie

       - Ironicky „kruté“, ale vtipné. Deti v školách by boli poväčšine najradšej, keby naozaj neboli žiadni učitelia, i keď si myslím, že by to neskôr určite oľutovali a chceli ich späť. Ale deti niekedy nepremýšľajú úplne najrozumnejšie - tomu nás naučí škola.

        

        

       3. Neučíme sa pre školu, ale pre život. – Seneca

       -Škola nie je o tom, aby sme si pamätali všetko, čo sme sa kedy učili. Škola nás pripraví do života, aby sme doň vedeli vykročiť správnou nohou. Naučí nás zodpovednosti, úcte, pomôže nám dospieť, zanechá v nás veľa pekných spomienok, nielen vedomostí.

       Učíme sa preto, aby sme sa neskôr v živote mali lepšie.

        

        

       4. Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť. – Percy Bysshe Shelley

       - Človek stále viac a viac prichádza na to, že nemôže vedieť všetko. Nikdy nebude vedieť všetky informácie alebo vedomosti. Pretože svet je veľmi zložitý a ani jeden človek ho nedokáže pochopiť a poznať celý. V tom je to krásne čaro.

        

        

       Všetky citáty som si vyberala podľa toho, ako veľmi ma po prvom prečítaní zaujali.

       Klaudia Dlugošová 9.B

      • Už ideme do školy?

      • Deti z 1.A sa už nevedia dočkať stretnutia so spolužiakmi v triede. Na "výtvarnej výchove"   si pripravili rúška.....

      • Opäť otvárame športové triedy v 5. ročníku

      • POZOR! POZOR! Oznam pre ŠPORTOVCOV telom aj dušou, ale aj budúcich športovcov, ktorí chcú nabehnúť na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Otvárame možnosť prihlásenia sa do športových tried so zameraním na basketbal, futbal a v prípade záujmu aj hokejbal. Radi privítame aj externých žiakov, pretože šport nás spája, buduje charakter, ale aj nové pevné vzťahy.

      • Jazykový kvet

      • Chaotické obdobie v začiatkoch karantény zatienilo úspech našich dievčat na KRAJSKOM KOLE v jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaži pre deti a mládež vo veku do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch. Našťastie diplomy, ktoré nám v týchto dňoch doručili, nám 1. MIESTO a 2. MIESTO pripomenuli. SRDEČNE VÁM DIEVČATÁ BLAHOŽELÁME.

      • Deň Zeme

      • Nezabudli sme ani pri domácom učení na Deň Zeme. Naši žiaci aktívne pomáhali prírode a dali nám o tom vedieť. Prečítajte si ako Laura Božiková, Filip Janík, Patrícia Karabínová, Krištof Cvaniga, Markus Hronkin, Kija Kozubová, Sarah Molotová a Monika Šallingová strávili tento deň.

       Deň Zeme

       Laura_Božiková

       Hoci tohtoročný deň Zeme bol zatienený aktuálnou situáciou aj napriek tomu je to stále veľmi významný deň. Počas neho by sme si mali pripomenúť prečo tu všetci môžeme byť. Vďaka našej Zemi. Vďaka nej máme všetko čo potrebujeme pre náš život. Niekedy na to žiaľ zabúdame rovnalo ako zabúdame aj na to že Zem nie je nezničiteľná. Ak tu ale chceme ešte nejaký ten čas pobudnúť mali by sme sa o ňu zaujímať a pomáhať jej.

       Ja nie som až taký veľký ochranár Zeme ako iní, no nie je mi, ani ľahostajná. Doma recyklujeme aj kompostujeme a tento rok sme sa išli trochu vyvetrať a popri tom sme aspoň trošičku zredukovali to množstvo odpadkov.

        

       Filip_Janík

       Táto planéta je pre mňa, ako aj pre nás všetkých ľudí veľmi dôležitá. Keď si ju zničíme ,inú planétu už nemáme, je to jediná planéta, na ktorej môže exitovať život ,zvieratá ,kde sa nachádza pitná voda. Ja si našu planétu vážim .Snažím sa recyklovať odpad, nehádzať obaly na zem ale do koša a snažím sa vždy rýchlo osprchovať aby som šetril vodou. Musíme si vážiť to čo nám táto planéta ponúka, lebo ako vravím druhú planétu už nemáme.

        

        

       Patrícia_Karabínová

       Čo pre mňa znamená planéta Zem? - miesto na život, za ktoré som vďačná.
       Na Deň Zeme som vyzbierala odpadky v potoku za domom. Urobila som to preto, lebo nikdy sa k tomu nikto nedostal, aby ich vyzbieral tak bol rad na mne. Myslím, že to bolo prospešné a urobila by som to určite aj keby nebol deň Zeme, lebo našu Zem si treba vážiť každý deň.

       Krištof_Cvaniga

       Planéta je náš domov a musíme sa o ňu starať, aby sme prežili. Preto som si vybral zbieranie odpadkov v našom lese. Pričom som oddeľoval plasty od papiera a skla. Takto vytriedený odpad som vyhodil v smetiakoch obce na to určených

       Markus _Hronkin

       Ja som sa rozhodol, že pre našu Zem urobím čosi praktické a pri prechádzke lesom som zozbieral odpad, ktorý som videl naokolo. Každý deň triedim odpad a snažím sa šetriť vodou, potravinami aj oblečenie, aby som svojim správaním nevytváral ďalší zbytočný odpad a neznečisťoval životné prostredie.

       Viktória _Kozubová

       Naša planéta Zem pre mňa znamená veľa. Dáva nám živiny, ktoré mi ľudia potrebujeme pre život či už je to ropa, ovocie, zelenina alebo pôda kde mi ľudia pestujeme. Toto všetko nám dala príroda. No niektorí ľudia túto vec zneužívajú vo svoj prospech. A to už len tak že si to privlastnia alebo že vyrubujú lesy, stromy len pre nás aby sme dostali kancelársky papier a preto som sa včera na moje narodeniny rozhodla že pôjdeme s mojou rodinou do našej záhradky a pozbierame všetok odpad, ktorý nájdeme. Nebolo toho až tak veľa no aj tak sme trošku prispeli k zdravšiemu prostrediu

       Sarah_Molotová

       Deň zeme: sadili sme v záhrade nové stromčeky ,jahody, hrášok. Aj týmto spôsobom pomôžeme našej planéte aspoň trošku.

       Monika_Šallingová

       Spolu so sestrou sme boli zbierať odpadky v lese. Bolo ich tam naozaj veľa. Nazbierali sme dve tašky. :)

        

        

      • Prvouka

      • Na hodine prvouky sme si vyskúšali ako pestovať rastlinky. Vaneska to tentokrát vyskúšala sama. Verím, že bude bohatá úroda. Aj takto sa dá krátiť čas, keď sme doma. :) 

      • Pomoc pri ťažkostiach v učení

      • Ak máte pri učení problémy dieťaťom a máte pocit, že už to nezvládate, ponúkame vám pomoc. Naša školská psychologička a špeciálna pedagogička sú vám k dispozícii formou online konzultácií v uvedenom čase.

      • List pani učiteľke

      • Aj keď sme doma druháci sa poctivo učia a pripravujú. Na hodine slovenského jazyka sme sa učili, ako sa píše list. 2.C zobrala vážne výzvu a žiaci svojej pani učiteľke napísali nádherné listy, s ktorými sa chcem pochváliť.

      • Jazykový kvet

      • Postup do krajského kola v súťaži Jazykový kvet...

       Dňa 9. marca 2020 sme sa zúčastnili súťaže Jazykový kvet. Po našej niekoľko mesačnej práci sme sa úspešne prezentovali v dvoch kategóriách, a to dráma a monodráma.

       Laura Kováčová (5.B) nás úspešne reprezentovala v kategórii monodráma, kde so svojím príbehom The Big Little Lie, v rámci ktorého hrala na flaute.Jej umelecký prednes a emócia bola úžasná a svojím vystúpením presvedčila porotu natoľko, že svoju kategóriu aj vyhrala a postupuje v mesiaci apríl do krajského kola.

       Naše divadelné predstavenie Don´t stop me now bolo úžasné a veľmi náročné, pretože zahŕňalo nielen náročný text v angličtine, ale hlavne tanec a spev. Myšlienkou tejto hry bola autobiografia Peťa Sagana a ústrednou hudbou boli piesne od skupiny Queen. 

       Síce sme nepostúpili ďalej, ale sme veľmi radi, že sme mohli spolu tráviť veľa nášho voľného času, čo nás spojilo a opäť sme sa viac mohli spoznať, čo bolo hlavnou myšlienkou nášho krúžku...

       Prajeme Vám pekný deň

      • Usmernenie MŠ SR - koronavírus

      • Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

       09.03.2020

            V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       RUŠIA SA:
       1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
       2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

       Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

            MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.
           

       MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili
       ich 14-dňovú domácu izoláciu.
            Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
            Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
            Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

            Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

       - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

            Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
       - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

             Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

       1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
       2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
       3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
       4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

            Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.
             MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

       - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
       - ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
       - pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
       - ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

       Call centrá:

       · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

       · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

        

      • Fašiangy

      • Fašiangy, Turice, Veľká noc ide...

            Členovia historického krúžku sa zúčastnili ďalšej zaujímavej akcie. Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo tvorivé dielne venované fašiangom a fašiangovým zvykom pod Tatrami.

            Od odbornej pracovníčky a dozvedeli množstvo zaujímavých informácií súvisiacich s obdobím fašiangov, ich pôvodom, tradíciami  a zvykmi s nimi spojenými.

            V druhej časti si sami vytvorili masky v podobe turoňa, medveďa, kozy a podobne.

       Ďakujeme za zaujímavé popoludnie.