• Prehľad akcií

      • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

      • Dnes sa nám darilo na obvodovom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 🥳

       Reprezentovali nás: Viktória Kozubová, Nicol Kulíková, Ján Dratva, Bianka Debreová, Janka Heldáková a Jakub Spišák.

       Do okresného kola postupujú hneď dvaja žiaci: Janka Heldáková a Janko Dratva 💃🕺

       Blahoželáme a v apríli budeme držať palce ✊

      • Ypsilon – Slovina je hra

      • Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže Ypsilon – Slovina je hra. Vybraní žiaci vypracovali náročný test, aby si porovnali svoje vedomosti. Zapojení boli žiaci z viacerých ročníkov. Za 5. ročník súťažil Timotej Gardošík, za 7. ročník súťažili Lesana Stavná, Marianna Galajdová a Filip Sobotovič, za 9. ročník Karin Kurpašová, Alexandra Slivková, Natália Štanclová, Janka Fendeková, Bianka Jakubcová a Vanesa Bielená. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Lesana Stavná, Filip Sobotovič a Vanesa Bielená napísali test na 86% Janka Fendeková to zvládla na 93% Najlepšie nás reprezentoval najmladší súťažiaci – Timotej Gardošík z 5. A-Š, ktorý test zvládol na 95%

      • Geografická olympiáda - okresné kolo

      • Okresného kola sa zúčastnilo 9 žiakov, 8 žiaci boli úspešní riešitelia, len jeden žiak mal smolu, bol neúspešný riešiteľ. Pyšní sme na Timka Gardošíka z 5.AŠ triedy, ktorý obsadil krásne 3. miesto.

      • Botanika, zoológia, geológia - olympiáda

      • Ešte pred prázdninami prebehli tri školské kolá biologickej olympiády - kategória botanika, kategória zoológia, a kategória geológia pre žiakov 6. až 9. ročníka.

       Víťazi a postupujúci  kategória botanika –   1. Alexandra Slivková – 9.B  

                                                                            2. Bianka Debreová  – 6.A-Š                                                                            

       Víťazi a postupujúci kategória zoológia -   1. Petra Chantal Jackovičová – 6.B

                                                                          2. Natália Štanclová – 9.B

                                                                         

       Víťazi a postupujúci kategória geológia – 1. Bianka Jakubcová – 9.B

                                                                         2. Barbora Zbellová – 9.B

       Všetkým zúčastnením žiakom za účasť ďakujeme a postupujúcim držíme palce na okresnom kole.

      • AKO TÚTO SITUÁCIU LEPŠIE ZVLÁDNUŤ

      • Milí rodičia a priatelia školy, 

       zobúdzame sa do smutných dní, kedy môžeme zažívať pocity ohrozenia, hnevu, smútku a strachu. Je to neštandardná situácia a naše reakcie môžu byť iné ako u seba v bežnej situácií poznáme. 

       Čo môžeme pre seba urobiť?

       -  venujme sa deťom - ak je to potrebné (deti sa pýtajú, rozprávajú o informáciách, zachytili správy v médiách...), vysvetlime im citlivo informácie, vysvetlime čo sa deje a poskytnime im pocit bezpečia (sme tu s Tebou…, naša krajina je bezpečná,…),

       - robme každý deň individuálne alebo s blízkymi bežné aktivity, ktoré nám pomáhajú a robia radosť (koníčky, šport...),

       - ochraňujme sa, no nebuďme ľahostajní 

       - buďme ľudskí a tolerantní k osobám, ktoré pre vojenský konflikt museli opustiť svoju krajinu.

      • Hodina matematiky hravou formou

      • Myslite si, že na hodine matematiky sa nedá hrať? Ak neveríte, poďte sa pozriet do 1.C. Tam vo štvrtok pani učiteľka Magerová spolu s celou triedou predstavila ďalším pani učiteľkám hry, ktoré sa spolu hráme a zároveň učíme. Deti si na vlastnej koži vyskúšali nakupovanie, prácu s peniazkami, prostredníctvom hry orientovať sa v číselnom rade a zároveň si zasúťažili, kto vie rýchlo a správne rozložiť číslo.  

      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 16. 2. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže Šaliansky Maťko v Poprade. Reprezentovali nás v prednese slovenských povestí... V I. kategórii recitoval Miško Dratva z 3.B, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, v II. kategórii sa predstavila Sabinka Škrovinová zo 4.B a v III. kategórii to bol Janko Dratva zo 6.B, ktorý tiež získal 3. miesto. Blahoželáme ku krásnemu úspechu.

      • Testovanie piatakov

      • Od septembra sa žiaci 5.B poctivo pripravujú na Testovanie piatakov,ktoré sa uskutoční 18.mája. Žiaci na krúžku zdokonaľujú svoje vedomosti a cibria cit pri zdolávaní neľahkých textových otázok. Sú však nesmierne šikovní a práca im ide od ruky. Naše stretnutia vždy sprevádza i smiech a dobrá nálada. Týmto všetkých odkazujeme, že i slovenčina má svoje čaro a jej úskalia zdolávame spoločne s úsmevom na perách. Žiaci 5.B a Mgr. Alena Reichlová

      • Historický krúžok opäť funguje

      • Po prestávke vynútenej protipandemickými opatreniami sa opäť obnovila činnosť historického krúžku.

       Jeho členovia navštívili stálu expozíciu Klubu vojenskej histórie v Dome kultúry vo Svite, kde ich sprevádzal pán Karol Floriančič. Oboznámil ich s históriou II. svetovej vojny, Slovenského národného povstania a s priebehom bojov v našom regióne. Žiaci si prezreli uniformy bojujúcich armád a nimi používané zbrane, tiež množstvo presných modelov lietadiel, vlakov, tankov a inej vojenskej techniky.

       A určite si uvedomili, aké je úžasné, že my môžeme žiť v mieri.

       Ďakujeme za poučné popoludnie, pán Floriančič.

      • Jazykový lupienok - celoslovenské kolo

      • Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiačok - M. Kandalcovej (9.A) a  L. Stavnej (7.B). Ich herbáre v anglickom a ruskom jazyku síce neboli víťazné na celoslovenskom kole súťaže Jazykový lupienok, ale pre nás určite áno...Nazbierali sme nové skúsenosti, strávili sme oddychový čas v prírode pri zbieraní našich rastlín, a hlavne sme sa niečo nové naučili...

       Už teraz sa tešíme na budúci ročník tejto súťaže...

       Opatrujte sa v zdraví...

      • Hviezdoslavov Kubín

      • V ostatnom týždni sa u nás prežívala veľká dráma. Stres, tréma a strach zo zabudnutia textu je súčasťou súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa s týmito pocitmi museli potrápiť, aby sme si my – porota mohli užiť skvelý estetický a umelecký zážitok. A boli sme veľmi spokojní. Žiaci to zvládli bravúrne. Ale nerobili to len pre nás. Každé zvládnutie takýchto pocitov vedie človeka k väčšej odolnosti a nadobudnuté skúsenosti sa podpisujú na lepších výkonoch v budúcnosti, preto chcem povzbudiť všetkých, aby sa nezľakli a prihlásili sa aj nabudúce.

       Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

       Teraz si už užite výsledky vašej práce, tu je vyhodnotenie:

       1. kategória 2.-4. ročník

       POÉZIA

       1. miesto    Janka Heldáková   2.A

       2. miesto    Alžbeta Gallová   2.A

                            Paulína Lumtzerová  4.A

       3. miesto    VikóriaMiždová    4.B

        

       PRÓZA

       1.miesto    Jakub Spišák    4.B

       2. miesto   SabínaŠkrovinová   4.B

       3. miesto   Viktor Lucas Kováč   3.B

        Emma Benková   4.B

       II. kategória - poézia

       1. miesto – Bianka Debreová (6. A-Š)

       2. miesto – Michaela Pušpacherová (5. Š)

       3. miesto – Nina Malatinová (5. A-Š)

       II. kategória – próza

       1. miesto – Ján Dratva (6. B)

       2. miesto – Nelly Kušniráková (6. A-Š), Mia Hronkinová (6. B)

       3. miesto – Petra Kočišová (6. A-Š)

       III. kategória – poézia

       1. miesto – Viktória Kozubová (8. B)

       2. miesto – Barbora Zbellová (9. B)

       3. miesto – Erika Berkyová (9. B)

       III. kategória – próza

       1. miesto – Nicol Kulíková (7. B)

       2. miesto – Laura Kováčová (7. B)

       3. miesto – Karin Kurpašová (9. B)

        

      • Výsledky školského kola biologickej olympiády

      • Výsledky školského kola biologickej olympiády, kategória C (8. - 9. ročník): 1. miesto – Monika Šalingová 8.B, 2. miesto – Jana Fendeková, 3. miesto – Katarína Hodorovičová, obe 9.B. Gratulujeme. Monike a Janke držíme palce na okresnom kole.

      • Zbožňujeme sneh

      • Žiaci druhej triedy sa rozhodli užiť si sneh, kým je to ešte možné. Najprv šmýkanie, potom maľovanie na sneh.

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný športový projekt SOŠV, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Aj naša ZŠ sa zapojila s cieľom odhaliť všestrannosť tých našich. V tomto školskom roku olympijský odznak je určený pre žiakov 6. ročníka ZŠ a zúčastnilo sa ho 41 žiakov.

       Testovanie žiakov prebehlo v októbri v disciplínach  

       • člnkový beh 10 x 5 m
       • výdrž v zhybe nadhmatom
       • vytrvalostný člnkový beh
       • ľah – sed za 30 s
       • skoky do diaľky znožmo z miesta
       • hod 2 kg medicinbalom

        

       Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Podľa dosiahnutých výkonov žiaci získavajú odznaky .... zlatý, strieborný a bronzový. A ako sa nám darilo? 4 strieborné Nikolas Budzák, Bianka Debreová, Petra Kočišová a Samanta Bodnárová a  6 bronzových Richard Ikechukwu Ife, Adrián Csémi, Nina Šallingová, Marco Fronc, Daniela Michaláková a Tomáš Sabo.  Blahoželáme.

       V apríli na krajskom kole, bude mať naše družstvo možnosť zmerať si sily s tými najlepšími z Prešovského kraja a 2 najlepší jednotlivci (2 chlapci Nikolas a Ajky  a 2 dievčatá Bianka a Peťa ), budú reprezentovať školu v prekážkovej dráhe. Držíme im palce.

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie