• Prehľad akcií

      • Školská knižnica

      • Minulý piatok bola školská knižnica otvorená počas prestávok. Žiakom sa čas strávený v knižnici páčil. Tešíme sa na vás opäť zajtra.

      • Deň sv. Patrika zmenil hodiny angličtiny na zeleno.

      • Írsky sviatok, ktorý sa 17. marca oslavuje po celom svete sme si zábavnými aktivitami priblížili vo 4. a 5. ročníku na hodine angličtiny. Žiaci pod vedením lektorky Amandy sa naučili tradičnú hru, oboznámili sa so slovnou zásobou a vyzdobili si svojho Leprechaun – Lennyho.

      • 2.B v mestskej knižnici

      • V 2.B všetci radi čítame. Svoje čitateľské umenie sme predviedli aj Sovičke Daniele a pani knihovníčke v mestskej knižnici. Ona nám na oplátku predstavila nové knihy, ktoré si môžeme z knižnice požičať. Bolo nám super a tešíme sa na ďalšiu návštevu knižnice. 

       Žiaci 2.B 

      • Deň ľudovej rozprávky – čitateľský maratón

      •  

       Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry a folkloristu sa koná 16. marca Deň ľudovej rozprávky. Stal sa neoficiálnym sviatkom rozprávky, ktorý vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom Slovensko Dobšinskému, konanej pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia. My sme tento deň strávili čítaním a bolo to dokonca čítanie reťazové, bol to náš ČITATEĽSKÝ MARATÓN. Žiaci 2.-5.ročníka pod vedením svojich pani učiteliek si v priebehu dňa otvorili vzácne Dobšinského zbierky a s radosťou sa u nás čítalo. Rozprávky, v ktorých dobro víťazí nad zlom dávajú deťom i dospelým stálu vieru na moc dobra vo svete, ktorý nás žiaľ nie vždy obklopuje tým pekným a dobrým. Preto sa i dnes knihy stali našou „nádejou“... Veríme, že sa z milej udalosti u nás stane tradícia. Čítam, čítaš, čítame!

       Mgr. Alena Reichlová

      • Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch

      • Úsmev a srdečné detské prijatie je úprimné a rozoženie všetky starosti. Tak medzi nás prišla Júlia z Kyjeva. Trochu neistá, ustráchaná, ale do piatich minút na prvej hodine etickej výchovy bola naša. Spolužiaci jej na privítanie nakreslili a napísali svoje priania do ďalších dní. Ona na oplátku zase svoje dojmy z našej krajiny. A skúste uhádnuť, čo sa jej pri pohľade z okna najviac páči? Prajeme ti, Júlia, a všetkým deťom, ktoré k nám prišli a prídu to, čo tak veľmi potrebujete. Pokoj a radosť. Obyčajné bezstarostné detstvo. Obyčajne neobyčajné dni u nás a vo vašich životoch. Spolu to zvládneme.

      • Projekt Šafran (takmer) zavŕšený

      • Po jesennom sadení cibuliek žltých šafranov symbolizujúcich žlté židovské dávidove hviezdy a následnej starostlivosti o ne, pripravili žiaci 8.A-Š triedy nástenku venovanú problematike holokaustu, ktorej je medzinárodný Projekt Šafran venovaný. Zvlášť pripomína jeden a pol milióna detských obetí, ktoré počas neho prišli o život.

       Žiaci mali za úlohu nielen sa starať o svoje rastlinky šafranu (čo sa všetkým, žiaľ, napriek maximálnemu úsiliu nepodarilo), ale aj vytvoriť možný príbeh o osude židovského dieťaťa, ktoré ich kvietok predstavoval.

       Tak sa okrem spoznávania faktov o holokauste vžívali do ťažkých osudov svojich vtedajších rovesníkov.

       A hoci nám kvietky zatiaľ nerozkvitli, projekt určite naplnil svoj cieľ.

      • Ďalší ročník súťaže EXPERT úspešne za nami

      • Presnejšie povedané za našimi 33 súťažiacimi. A opäť sa im darilo.

       Najlepšie obstál Timotej Gardošík z 5.A-Š triedy, ktorý v kategórii Ako funguje svet obsadil  34. miesto a kategórii Päť jazykov kultúry 69. miesto. Celkovo tak obsadil krásne 32. miesto spomedzi 1451 súťažiacich z celého Slovenska. Jeho spolužiak Daniel Kolárik skončil zo spomínaných 1451 piatakov na 158. mieste.

       V oboch kategóriách výborne obstál aj Ondrej Spišák zo 7.A-Š, ktorý sa v kategórii Od Dunaja k Tatrám umiestnil na 34. mieste a v kategórii Svetobežník na 51. mieste, čím celkovo skončil na 128. mieste spomedzi 1410 súťažiacich žiakov 7. ročníka.

       Viacerým žiakom sa veľmi dobre darilo v jednej kategórii.

       Alex Vrzal zo 7.B triedy obsadil v kategórii Svetobežník pekné 51. miesto z 335 súťažiacich siedmakov. Spomedzi 407 súťažiacich  v kategórii Od Dunaja k Tatrám obsadila Alexandra Fedorová 71. miesto.

       Spomedzi žiakov 8. ročníka dosiahol Viliam Debre z 8.A-Š pekné 38. miesto v kategórii Góly, body, sekundy a to v konkurencii 274 žiakov.

       Z deviatakov na titul experta v kategórii Mozgolamy dosiahla Bianka Jakubcová z 9.B, ktorá sa umiestnila na 82. mieste spomedzi 594 zapojených deviatakov.

        

       Srdečne blahoželáme, milí „experti“!

      • Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov.

      • 12 žiakov našej základnej školy z ôsmeho a deviateho ročníka sa v septembri zapojilo do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Odvtedy makajú v troch oblastiach - šport, talent, dobrovoľníctvo - venujú sa rôznym aktivitám a idú za svojimi cieľmi vo futbale, gymnastike, čítaní, pečení či kórejčine. Čoskoro sa začnú pripravovať na štvrtú oblasť, a to dobrodružnú expedíciu! Držte im palce, nech ich doterajšia motivácia ani disciplína neopúsťajú, aby program na bronzovej úrovni v tomto školskom roku úspešne ukončili. 

      • Beseda ,, Zvuky zvierat"

      • V stredu (9. 3. 2022) sa žiaci 1. ročníka zúčastnili besedy ,, Zvuky zvierat" s pánom Stavným. Vypočuli si aké zvuky vydávajú lesné zvieratká a otestovali sa, či by niektoré uhádli aj so zavretými očami... 

      • THE SYSTEM - Language Flower

      • Milí priaznivci anglického jazyka:-)

       V priebehu mesiaca január sa náš žiak Marek Jerdonek (9.AŠ) zapojil do medzinárodného jazykovo-umeleckého projektu Jazykový kvet 2022, v kategórii ŤUKNI. Jeho úlohou bolo napísať poviedku, ktorú sme spoločne prekladali do anglického jazyka.

       A tak vznikol napínavý a zaujímavý príbeh, ktorý sme nazvali THE SYSTEM. Marek  svojou húževnatou prácou a výkonom v angličtine veľmi prekvapil. Aj keď nepostúpil do celoslovenského finále, Marek poviedke venoval svoj čas a trávil dlhé hodiny nad samotným dejom a prekladom, za čo mu patrí obrovská pochvala...

       Prajeme mu veľa úspechov a hlavne kreatívnych nápadov. Tešíme sa, že svoje vedomosti určite zúročí pri štúdiu na strednej škole, ktoré ho čaká:-)

      • Tretiaci čítajú prvákom

      • Opäť tu máme Marec - mesiac knihy. Naši tretiaci sa preto rozhodli ukázať svojim najmenším spolužiakom - prvákom, ako sa vieme zabaviť aj na hodinách čítania, a že čítanie vôbec nemusí byť nudné. Po prečítaní poučného a zaujímavého príbehu si tak prváci hrou precvičili vedomosti nie len zo slovenčiny, ale aj z matematiky či prvouky.  Všetci spoločne sme sa zabavili i zasmiali a rozišli sme sa s malou sladkou odmenou za šikovnosť a úsmevom na tvári.

      • Logická olympiáda intelektovo nadaných

      • Jakub Soska zo 6.B triedy absolvoval 10. ročník školského kola súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov. 40 minút riešil test pozostávajúci zo 14 úloh, ktoré boli podľa náročnosti hodnotené 1 prípadne 2 bodmi. Jakub sa stal úspešných riešiteľom. Srdečne blahoželáme. 

      • Životné prostredie očami 7.B

      • Siedmacka chémia je aj o životnom prostredí - o dôležitosti vody a vzduchu, ich vlastnostiach, sile či znečistení. Siedmy ročník sa projektov na túto tému chopil výborne, vytvorili 3D model továrne, ventilátor, viaceré náučné videá a krásne plagáty. 

      • 4.B číta 2.B

      •  

       Štvrtáci pozvali druháčikov do školskej knižnice. Žiaci 4.B ukázali ako im ide čítanie. Vtiahli nás do jedného z príbehov o psíčkovi a mačičke. Predstavili sa nám ako skvelí recitátori, o čom svedčí aj reprezentácia školy v okresnom kole v prednese povestí Šaliansky Maťko a v  obvodnom kole v prednese Hviezdoslavov Kubín.

       Štvrtáčka Guiness nám prečítala príbeh v anglickom jazyku, pri ktorom ju druháci s údivom počúvali.

       Tešíme sa na ďalšie spoločné učenie.

      • Maľované čítanie

      • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je spoločníkom mladých i starých. Tá mala a bude stále  mať svoje opodstatnenie a význam aj v dnešnej dobe moderných informačných technológií a počítačov.
                      Knihy sú dvere do čarovného sveta. Presvedčili sa o tom aj naši prváci. Začiatkom mesiaca navštívili aj knižnicu v škole.Sprevádzali ich starší spolužiaci zo 4.B.
                       Zaujímavosťou pre prváčikov bolo „ Maľované čítanie „, kde obrázky nahrádzali slovami, tvorili vlastné maľované čítanie -  vyfarbovali obrázky podľa významu do správnej vety.
                         I takouto zábavnou formou si rozvíjajú čítanie s porozumením.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie