• Prehľad akcií

      • Dezinformácie a hoaxy

      • V dnešnej dobe sociálnych sietí a informačného pretlaku sa žiaci 9.A na online besede s Tomášom Kriššákom, expertom na informačnú bezpečnosť, rozprávali o dezinformáciách a hoaxoch. Ako takéto správy odhaliť a prečo ich nešíriť, aj o tom, kam až môže takéto nezodpovedné správanie zájsť. Takto sme si obohatili tému informačného slohového postupu na hodinách slovenského jazyka.

       Olmos Justinianová

      • Pravidelná dezinfekcia tried garmicídnou lampou

      • Na dezinfekciu našich tried pravidelne využívame novo zakúpené germicídne lampy, ktoré nám pomáhajú rýchlo a účinne vydezinfikovať naše triedy a interiér. Ide o moderný spôsob dezinfekcie pomocou ultrafialových lúčov, ktoré zničia víry, baktérie a plesne nielen na povrchu, ale tiež aj vo vzduchu. Aj týmto spôsobom u nás bojujeme proti Covid-19.

      • Netradičná hodina hudobnej výchovy v 3.B

      •  

       Hudba bola vždy súčasťou nášho života a aj keď si to vôbe neuvedomujeme aktívne vplýva na naše telo i dušu. My me sa na hudobnú výchovu pozreli trochu netradične...

       Takýmto netradičným poňatím sme sa oboznámili s pojmami komorný orchester a symfonický orchester. O tom nám porozprávala Mgr. Kamila Droppová, ktorá je členkou Komorného orchestra slovenských učiteľov.

       Dozvedeli sme sa, že orchester je odvodený od slova priestor. Veľký orchester – symfonický orchester, menší orchester – komorný orchester. (lebo sa zmestí do komôrky J) Dozvedeli sme sa tiež zaujímavosti o drevených dychových nástrojoch, plechových, bicích, strunových, samozrejme nechýbala ukážka hry na husliach (.. ale aj aký zvuk vydáva mačka, keď ju ťaháme za chvost, spev vvtáčika, či pád tehly na zem).

       Všetkých nás to zaujalo a veľmi bavilo začo p.uč. Kamile Droppovej veľmi pekne ďakujeme.

      • Ako pracujeme počas pandémie

      • Žiaci 5.-9.ročníka sú už od 26.10. doma, učia sa dištančne a žiaci 0.-4. ročníka chodia do školy a učia sa prezenčne.  Nevieme ako tento stav ešte dlho potrvá, ale postavili sme sa k tomu zodpovedne a poctivo. Kto  je na tom lepšie? Odpoveď záleží od toho, koho sa budeme pýtať. Žiaci prvého stupňa závidia druhostupniarom, že sú doma, že nemusia ráno vstávať. Druhostupniari závidia malým, že sa môžu stretávať s kamarátmi, môžu sa opýtať pani učiteľky priamo na hodine, keď niečo nevedia a môžu zažívať všetko to, čo patrí k škole.

       Ako prebieha dištančné vzdelávanie u nás? Prejdite sa s nami po chodbách a zistíte, že z každej triedy počuť výklad, skúšanie, hry, otázky, jednoducho učenie ako keby boli triedy plné žiakov. Vyučovanie sa neprerušilo, zmenilo sa iba prostredie pre žiakov. Teraz sú podmienky dištančného vzdelávania jednoznačnejšie ako to bolo na jar. Škola poslala žiakom každej triedy druhého stupňa nový rozvrh, v rámci ktorého sme vymedzili indikatívnu týždennú záťaž, ktorá stanovuje počet hodín, koľko by sa žiaci za týchto podmienok mali venovať vzdelávaniu. V priemere je to 15 hodín týždenne pre žiakov 2.stupňa.  V rozvrhu sme sa zamerali na hlavné vzdelávacie oblasti. Bol určený aj časový rozvrh, kedy prebiehajú online hodiny v jednotlivých predmetoch. Tento čas je stanovený ako optimálny z hľadiska psychohygieny u detí v rôznom veku. Nad rámec týchto hodín sa môže dieťa venovať doplnkovým vzdelávacím oblastiam, z ktorých im učitelia posielajú úlohy na relax, oddych či zábavu. Pri prechode na dištančné vzdelávanie sa nekopíruje bežný rozvrh, aký majú žiaci v škole. Online hodina má svoje špecifiká a dôležitá je aj spätná väzba od žiakov, či všetkému rozumejú. Počas dištančného vzdelávania je dôležité upevňovať prebraté učivo , ale oboznamovať žiakov aj s novým učivom. Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné. Tieto podmienky určujú organizáciu výchovnovzdelávacej činnosti našej školy tak, aby bol zabezpečený čo najefektívnejší prístup všetkých žiakov k vzdelávaniu.

       Akú úlohu pri dištančnom vzdelávaní zohráva rodič? Veľmi dôležitú, hlavne pri nastavení pravidelného režimu dňa svojich detí . Deti si ešte nevedia sami organizovať čas, aby mali efektívny time management. Je preto veľmi dôležité, aby rodič vedel, čo robí jeho dieťa počas dňa, aby dieťa malo možnosť sa na rodiča obrátiť aj vtedy, keď je v práci. Teraz je naozaj kľúčové sa o dieťa zaujímať a rozprávať sa s ním. Nechceme, aby rodičia suplovali prácu školy, ale určite sú žiaci, ktorým je treba dovysvetliť učivo, alebo dohliadnuť na plnenie úloh. Chápeme vašu únavu, o to viac ďakujeme za pomoc pri zvládaní tejto ťažkej situácie.

       Pre učiteľov je dištančné vyučovanie omnoho ťažšie a s menším efektom ako prezenčné. Naši učitelia napriek ťažkým podmienkam sa snažia vzdelávanie nastaviť tak, aby sa čo najviac priblížilo tomu, čo mali naplánované v prezenčnom vyučovaní.  V prvej vlne bola pre nás situácia nová, všetci sme hľadali najlepší spôsob, ako ju zvládnuť. Ale niečo sa predsa zmenilo, kvalita vyučovania. Učitelia sú teraz omnoho lepšie pripravení.  Využívajú všetky možnosti ako žiakom učenie uľahčiť. Analyzovali sme vyučovanie v prvej vlne, učitelia sa vzdelávali a pripravovali seba aj žiakov na podobný scenár.  Naštudovali si nové metódy, mnohých žiakov sme vyzbrojili novou technikou, aby sa mohli online vzdelávať, zjednodušili a zjednotili sme platformu na pripojenie na vyučovanie. Sme nároční na seba a zodpovedný prístup očakávame aj od žiakov. Učitelia idú do online vzdelávania v druhej vlne s väčším nasadením a prísnejšie. Aj počas pandémie pracujú na sebe, zúčastňujú sa webinárov -  hľadajú čo najefektívnejšie nástroje vo vzdelávaní našich žiakov. A to všetko s jediným cieľom, aby žiaci čo najmenej pocítili dopad pandémie na svoje vedomosti. Sme si vedomí, že sme zodpovední za vzdelávacie výsledky našich žiakov aj za týchto okolností. Veríme, že sa nám to všetkým podarí. Stačí ak budeme všetci chcieť.

      • Pracovné vyučovanie

      • Naši tretiaci na pracovnom vyučovaní ukázali svoju šikovnosť a fantáziu. Servítková technika známa tiež ako decoupage je spôsob dekorácie najrôznejších predmetov z papiera, dreva, hliny, plastu, plechu, polystyrénu, vosku, skla i textilu. Naši žiaci si zvolili sklo a zrecyklovali sme zaváraninové fľaše. Svojimi šikovnými rúčkami ich zmenili na krásne svietniky  a vázičky. 

      • Dopravné značky

      • Poznáte pravidlá cestnej premávky? Poznáte dopravné značky?Nie? My Vám ich predstavíme. Teda žiaci 3.C vytvorili tieto dopravné značky. A hodina Vlastivedy sa zmenila na dopravné ihrisko.

      • Majster klávesnice 2020/21

      • MAJSTER KLÁVESNICE 2020/21 - na hodinách informatiky sme zisťovali, kto v rámci ročníka najrýchlejšie píše. Súťažili sme od 4. ročníka do 8. ročníka. Výsledky:

       4. ročník - Lenka Petrásová

       Boris Maťašovský

       Peter Ife Kenechukwu

       5. ročník - Patrik Podhorský

       Etela Kačmarčíková

       Nela Neuwirthová

       6.ročník - Filip Sobotovič

       Michal Copúš

       Martin Schmidt

       7.ročník - Sofia Ruttkayová

       Šarlota Zamišková

       Adela Saxová

       8. ročník - Fendeková Silvia

       Fendeková Jana

       Štanclová Natália

       ŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME. Tých, ktorí nie sú v škole, diplomy počkajú u triednych.

      • .gif súbor zvládajú už naši tretiaci a štvrtáci

      • V treťom a štvrtom ročníku na hodinách informatiky pracujeme s grafikou, tvorivosťou. Žiaci zvládli vytvoriť veľmi pekné animované obrázky.  Pozrite si ich na našej fb https://www.facebook.com/zs.komenskehosvit/posts/1658040767704131

      • Tretiaci si pripomenuli Deň jablka

      • Jablko – obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku. Sladké, voňavé, šťavnaté... Všetci vieme, že jabĺčko aj dobre chutí.
       Vôňu jabĺk, škorice, vanilky bolo cítiť v triedach žiakov tretieho ročníka. Mali pripravené rôzne zaujímavé aktivity. Hravým spôsobom si pripomenuli význam konzumácie jablka.
       Pripravili si rôzne jablkové pochúťky, vytvorili si mozaiku jabĺčka, maľovali, spievali, recitovali, ochutnávali ...
       Zistili, že maškrtiť sa dá aj zdravo.
        

      • Historický krúžok

      • Prvá a dúfajme že nie posledná exkurzia historického krúžku

       V piatok sa členovia historického krúžku zúčastnili vydarenej exkurzie. V Podtatranskom múzeu v Poprade si vypočuli prednášku spojenú s besedou na tému „ Archeológia – teória a prax“. Následne si prezreli expozíciu praveku v spomínanom múzeu a dozvedeli sa mnoho, mnoho nového.

       Po skončení „korony“ budú naše putovania za poznaním pokračovať.

        

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka 2020

       Milí žiaci!

       Dovoľte nám poďakovať sa v mene Slovenského výboru nevidiacich a slabozrakých Slovenska za Vaše príspevky v rámci akcie Biela pastelka 2020.

       Vďaka Vám a našim šikovným deviatačkam Bianke AntalovejStelke Šuligovej sa nám podarilo tohto roku vyzbierať 216 eur a 16 centov. Poviete si – to nie je veľa. Stále však platí, že aj veľká rieka sa skladá z malých pramienkov. A my sme jeden pramienok, ktorý pomáha správnej veci.

       Ďakujeme

      • Zvuky zvierat na hodinách biológie

      • Lesný pedagóg pán Stavný z TANAPu  krásne spestril hodinu biológie u piatakov. Žiaci mali  možnosť počúvať zvuky lesa.... ale v našej aule. Pre tých, ktorí nezablúdia do lesa, je to iste možnosť ako spoznávať prírodu. A pre tých, ktorí majú les radi je to cesta ako ho pochopiť. Ďakujeme.

      • Plavecký výcvik

      •  

        

       Žiaci 3.C a 3.B na plaveckom výcviku. Šikovní učitelia plávania umožnili deťom si zaplávať nielen v malom, ale aj vo veľkom bazéne. Všetci sa tešíme na ďalšie hodiny plávania. 

       Cestou na kúpalisko si žiaci 3.B a 3.C  vyskúšali, aké to je, keď na ich povel zastaví auto na ceste,aby kamaráti mohli prejsť na druhú stranu cesty.

      • Svetový deň bez áut

      • 22. september bol nielen Dňom jesennej rovnodennosti, ale aj Svetovým dňom bez áut. Pri tejto príležitosti si žiaci 1.A a 1.C urobili vychádzku do okolia našej školy. Učili sme sa, ako sa správne chodí po chodníku, ako sa bezpečne prechádza cez cestu po priechode pre chodcov. Chôdza a krásne jesenné počasie aspoň troškou prispeli k upevneniu nášho zdravia.

      • Boli sme osobne

      • Cieľom Európskeho týždňa mobility je eliminovať počet áut na cestách, a tak chrániť životné prostredie. My sme sa s deťmi vybrali priamo za tými, ktorí nám vedeli najlepšie odpovedať. S výpravcom vlakov, šoférom autobusu a cyklistom sme sa rozprávali o tom, prečo je vlak, autobus a bicykel lepší ako auto. Deti mali po vychádzke pripravení kvíz, za ktorý boli odmenené vecnou cenou.

      • Upracme si mesto Svit

      • j nám záleží na čistote mesta Svit. 7 žiakov s pánom učiteľom Švagerkom sa zúčastnilo akcie Upracme si mesto Svit. Sme radi, že aj takto môžeme pomôcť nášmu mestu

      • Týždeň mobility

      • Žiaci 1.B si na hodine Prvouky v rámci Týždňa mobility vyskúšali pohyb chodca na dopravnom ihrisku. Naučili sme sa ako správne prechádzať cez priechod pre chodcov. Spoznali sme nové dopravné značky a zahrali sme sa na vodičov áut, bicyklov a riadili sme aj dopravu.