• Prehľad akcií

      • Florbal

      • Žiaci našej školy sa dňa 17.5. zúčastnili kvalifikačného turnaja vo florbale a umiestnili sa na druhom mieste.

      • Vybíjaná

      • Naše žiačky absolvovali obvodné kolo vo vybíjanej, kde obsadili prvé miesto a postupili na okresné kolo.

      • Krajské ( diecézne ) kolo Biblickej olympiády.

      • Naše dievčatá, Sofia Ruttkayová z 8 A-Š, Lesana Stavná z 7. B a Emka Heldáková z 6. A-Š triedy, ktoré ako družstvo súťažili v Biblickej olympiáde, po 1. mieste   v okresnom kole veľmi pekne pokračovali ďalej. V krajskom ( diecéznom ) kole sa umiestnili na 6. mieste, ale len s maličkou stratou bodov do 2. miesta a preto z Diecézneho katechetického centra dostali diplomy a pekne ceny. Dievčatám blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a tiež pekné svedectvo duchovných hodnôt v živote.

      • Anglická olympiáda

      • Milí kamárati,

       včera sme sa zúčastnili anglickej olympiády, ktorú organizovalo CVČ vo Svite. Boli sme veľmi úspešní, čím by sme sa chceli pochváliť.

       Naša Guinness McVechterová skončila na krásnom I. mieste a Paulínka Lumtzerová obsadila II. miesto v kategórii 4. ročník.

       Naši piataci Sofia Ondrejková a Petro Sychov boli rovnako úspešní a v silnej konkurencii škôl zo Štrby, Vyšných Hágov, Liptovskej Tepličky, Spišskej Teplice a Svitu, obsadili  úspešné III. miesto.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa síl v ich ďalšom štúdiu anglického jazyka.

       Have a nice day:-)

      • Experimenty s elektrickým prúdom

      • Žiaci 4.B triedy s nadšením uvítali informáciu,že opäť navštívia našu fyzikálnu učebňu s cieľom oboznámiť sa na čo využívame elektrický prúd, čo sú to elektrospotrbiče, jednoduchý elektrický obvod, vodiče, nevodiče (izolanty)... Hodina bola veľmi zaujímavá a veľké poďakovanie patrí p.uč. E.Bobríkovi

      • Olympiáda ANJ - šk. kolo

      • Milí žiaci, minulý týždeň si žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka merali svoje sily v anglickom jazyku. V rámci školských kôl si žiaci overili svoje vedomosti z počúvania, čítania a samozrejme z gramatiky.

       Tešíme sa, že naši žiaci preukázali "výdatné" vedomosti z angličtiny:-) a samozrejme aj nadšenie z tejto súťaže.

       Výsledky sú nasledovné: 3. ročník I. miesto - Hugo Dávid Jankovič II. miesto - Júlia Valčáková III. miesto - Adam Bielený

       4. ročník I. miesto - Guinness McVechterová II. miesto - Paulína Lumtzerová III. miesto - Zara Meleky 

       5. ročník I. miesto - Daniel Kolárik II. miesto - Sofia Ondrejková mimoriadne ocenenie - Petro Sychov 

       Dvaja žiaci z každej kategórie postupujú do obvodového kola, ktoré sa uskutoční 19. mája 2022 v CVČ vo Svite. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy.Krásny deň:-)

      • Učenie vonku

      • Učenie v exteriéri na hodine slovenčiny,aj takouto hravou formou si rozvíjame slovnú zásobu.

      • Výstava výtvarných prác

      • Vo štvrtok sme sa spoločne vybrali na výstavu výtvarných prác našich spolužiakov z 1.C. Výstavu organizuje ZUS Fantázia. Videli sme nádherne práce. Zároveň sme si pozreli aj výstavu karikaturistu zo Spišskej Teplice. Túto výstavu organizuje mestská Kniznica vo Svite. 

      • Okresné kolo majstrovstiev v atletickom štvorboji.

      • V dňoch 10. - 11. mája sa v ZŠ Komenského Poprad konalo okresné kolo majstrovstiev v atletickom štvorboji, ktorý sa skladal z týchto disciplín: beh na 60 m, beh na 1 000 m, hod kriketkou a skok do diaľky. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci, kde z dievčat sa najlepšie umiestnila Martina Lukáčová zo 7.A-Š, ktorá obsadila 2. miesto a postúpila na krajské kolo do Prešova. Z chlapcov bol najlepší Viliam Dobias tiež zo 7.A-Š, ktorému tesne o 2 body ušiel postup a obsadil 4. miesto. Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme. 

      • Okresné kolo biologickej olympiády

      • Pekné umiestnenia na biologickej olympiáde – okres

       Kategória – geológia – 1. miesto – Bianka Jakubcová (postup na kraj)

       Kategória – zoológia – 3. miesto – Chantal Petra Jankovičová , 4. miesto – Natália Štanclová

       Kategória – botanika – 3. miesto – Alexandra Slivková

       Gratulujeme!

      • Krajské ( diecézne) kolo Biblickej olympiády

      • Naše žiačky – Sofia Ruttkayová z 8. A-Š, Lesana Stavná z 7. B a Emma Heldáková z 6. A-Š triedy sa zapojili do Biblickej olympiády. Ako družstvo vyhrali okresné kolo a na diecéznom ( krajskom) kole, ktoré sa uskutočnilo online 26.04.2022 boli úspešnými riešiteľmi, kde získali  7. miesto ale zo stratou len 3,4 bodá do 2. miesta. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie