• Prehľad akcií

      • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo

      •  

       Dňa 17. februára 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín žiakov 2. – 4. ročníka. Zúčastnilo sa 24 žiakov.

       Výsledky :

       Poézia - 1. miesto – Daniel Kolárik zo 4.B triedy

       2. miesto – Adam Lukáč z 3.C triedy

       Zara Kmetoniová z 3.A triedy

       3. miesto – Michal Dratva z 2.B triedy

       Próza - 1. miesto – Jakub Spišák z 3.B triedy

       Evelína Hudáková z 3.B triedy

       2.miesto – Emma Benková z 3.B triedy

       Lívia Ondirková z 3.B triedy

       3. miesto – Dalibor Kandalec z 3.B triedy

       Kvetoslava Gallová zo 4.A triedy

       VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME !

      • Učenie v pohybe

      • Pohyb je pre deti veľmi prirodzený. Žiaci 1.C posledný deň pred prázdinamii spojili upevňovanie učiva s aktivitou. Hravým spôsobom  opakovali už prebrané učivo. Zahrali sa na detektívov, spoločne robili slovné muffiny, zo slabík stavali snehuliakov, zvládli aj behací diktát a doplnili text s odhalenými slovami. Detičky krásne spolupracovali, povzbudzovali sa a tešili sa zo spoločných úspechov.

      • Trieda superhrdinov

      • V piatok posledný deň pred jarnými prázdninami sa trieda 3.C zmenila na triedu hrdinov či už rozprávkových aj tých v skutočnom živote. Tieto postavičky nezaháľali počas celého dňa a zopakovali si vybrané slova, násobilku ale aj anglický jazyk. Na záver vyučovania sa žiaci rozdelili na dve skupiny a zmerali si sily v zábavných aktivitách. 

      • Online beseda – duálne vzdelávanie

      • Online prezentácia systému duálneho vzdelávania pre žiakov ZŠ bola zrealizovaná   na našej škole v piatok 12.2.2021 v 9.B triede. Prezentácia systému duálneho vzdelávania  reflektuje na aktuálnu situáciu. Realizácia besedy sa konala v rámci národného projektu, ktorú uskutočnila ŠIOV Prešov. 

       Online prezentácia duálneho vzdelávania prebiehala v čase jednej vyučovacej hodiny. Žiaci sa počas prezentácie dozvedeli:

       ·         ako funguje duálne vzdelávanie,

       ·         aké sú výhody duálneho vzdelávania,

       ·         ktoré stredné školy a zamestnávatelia v regióne sú zapojení do systému duálneho vzdelávania,

       ·         kde je možné nájsť ďalšie informácie.

       Online prezentácia prebiehala  prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM.

       .  

      • Najúspešnejší žiaci za 1. polrok šk. roka 2020-21

      • Január v škole je obdobím hodnotenia práce žiakov za 1. polrok. Každý si prevzal výsledky svojho snaženia cez elektronický výpis hodnotenia prostredníctvom školskej Edupage stránky. Snahou učiteľov je žiakov vzdelávať, vychovávať a motivovať k neustálemu zlepšovaniu sa v dosahovaní úspechov a získavaní nových vedomostí. Počas roka je mnoho možností, záleží na každom, ako sa chopí príležitosti. Na vzbudenie záujmu a snahy  u žiakov sme vymysleli motivačný nástroj – súťaživosť. Chceme nájsť talenty a zároveň inšpirovať ostatných. V súťaži o najúspešnejšieho žiaka školy, ktorá trvá celý školský rok, sme nastavili kritériá hodnotenia. Žiaci získavajú body za celkový prospech, dochádzku, aktivitu – účasť v školských súťažiach, úspechy v reprezentácii na postupových súťažiach, pochvaly triednym učiteľom a riaditeľom školy.

       Za prvý stupeň výsledky za 1. polrok:

       1. miesto – 6 žiakov – Timotej Gardošík 4A, Šimon Marčok 2A, Moskáľová Lenka 2A, Adam Bielený 2A, Zara Meleky 3C, Júlia Valčáková 2B
       2. miesto – 5 žiakov
       3. miesto – 10 žiakov

       Za druhý stupeň výsledky za 1. polrok

       1. Adam Lašan 9B
       2. Lucia Poradová 9A
       3. Bianka Antalová 9B
       4. Silvia Fendeková 8B
       5. Abby Rusiňáková 7B

       Kompletné výsledky nájdete na našej web stránke O nás/Naše úspechy/Šk. rok 2020-21/Priebežné hodnotenie žiakov

       Verím, že to mnohých inšpiruje, motivuje, aby sme na konci roka vyhlásili a ocenili tých najlepších z najlepších, ktorí budú zdobiť náš vestibul v galérii najúspešnejších žiakov školy celý budúci rok.

      • Ako v úli....

      • Naša škola opäť "bzučí"  našimi malými usilovnými včielkami. Poletuje v nej 169 žiakov 0. - 4. ročníka  čo je približne  83%.

      • Školské kolo Dejepisnej olympiády zrealizované

      • Aj za týchto zvláštnych „koronových“ podmienok sa nám v uplynulých dňoch podarilo zrealizovať  školské kolo XIII. ročníka Dejepisnej olympiády.

            Zapojilo sa do neho 34 žiakov 7.- 9. ročníka, pričom súťaž  je v tomto roku zameraná na obdobie stredoveku.

            Keďže sa kvôli zlej epidemickej situácii nemohlo súťažiť klasickým spôsobom - v škole, museli sme pristúpiť k online forme, pričom žiaci riešili zadané testy zo svojich domov.

             V kategórii E (7. ročník) sa najlepšie darilo Viktórii Kozubovej na prvom mieste, Viliamovi Debremu na 2. mieste a Adele Kačmarčíkovej na treťom mieste.

       V kategórii D (8. ročník) zvíťazila Veronika Kozubová, na 2. mieste sa umiestnila Karin Kurpášová a na

       3. mieste Jana Fendeková.

       Kategória C (9. ročník) má dvoch víťazov – na 1. mieste sa  s absolútne rovnakým výsledkom  umiestnila Lucia Poradová a Adam Lašan. Tretie miesto obsadil Samuel Markoči.

            Možno ste zaregistrovali zhodu priezvísk – áno, udiala sa neobyčajná vec – máme dve sestričky – víťazky, pričom jedna zvíťazila v súťaži siedmakov a druhá v zápolení ôsmakov.

            Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v každej kategórii nás onedlho budú reprezentovať na okresnom olympiády.

                                                                              Prípravy naň sú v plnom prúde a súťažiaci nasávajú vedomosti o stredoveku rôznym spôsobom a z rôznych zdrojov.

       Držíme Vám palce, milí olympionici a ďakujeme za Váš záujem o históriu!  

      • Vlastiveda v praxi

      • Takto žiaci z 3.B spoznávali a zdokumentovali kultúrnohistorické a prírodné pamiatky vo svojej obci a okolí.

      • Polročné vysvedčenie

      • V pondelok bol deň, keď si žiaci prevzali polročné hodnotenie svojej práce  za 1.polrok šk. roka 2020/21 elektronicky cez Edupage. Stále sme dúfali, že sa situácia vyvinie tak, že im ich budeme môcť odovzdať osobne. Žiaľ, nedalo sa. Ale zopár žiakov malo šťastie a mohlo si prevziať vysvedčenie z rúk pani učiteľky. Síce netradične pred školou, ale potešilo o to viac.  Veríme, že všetci žiaci si v nich našli objektívne zhodnotenie svojej práce a zároveň ich bude ďalej motivovať k ich zachovaniu(pokiaľ boli podľa ich predstáv), alebo naopak ich motivujú k zlepšeniu a snahe urobiť viac, aby boli na konci roka lepšie .Chceme  vám žiakom, rodičom, ale aj učiteľom poďakovať za nasadenie, záujem o prácu, ochotu spolupracovať, prístup k vzdelávaniu, ale aj spolupatričnosť, pochopenie a ľudskosť. Prajeme si, čo najskorší návrat k bežnému vzdelávaniu v 2. polroku, s elánom a nasadením dosahovať čo najlepšie úspechy v získavaní nových vedomostí, ktoré nás v ňom čakajú. 

   • Kontakty

    • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
    • zssvit@zssvit.eu
    • zssvit@zssvit.eu
    • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
    • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
    • 17068975
    • 2020947753
   • Prihlásenie