• Prehľad akcií

      • Turisticko-orientačný beh

      • Naši žiaci sa zúčastnili turisticko–orientačného behu. Okrem bežeckých schopností museli využiť aj svoje poznatky z kartografie, ako sa orientovať pomocou buzoly aby našli správny smer a cieľ. Nikto sa nestratil, všetci dorazili do cieľa. Ďakujeme všetkým za umiestnenie sa na medailových priečkach, ale aj všetkým, ktorí reprezentovali našu školu a zúčastnili sa.

      • Exkurzia v Martine

      • Dňa 30.5.2022 sa žiaci 8.A-Š,8.B a 9.B triedy zúčastnili literárno-historickej exkurzie v Martine. Turiec nás privítal pekným počasím a s úsmevmi na tvárach sme si na úvod vypočuli výklad o fungovaní a činnosti Slovenskej národnej knižnice. Mali sme možnosť prezrieť si zaujímavú budovu zvonku i zvnútra a zoznámili sme sa i s činnosťou tejto nesmierne významnej inštitúcie. Prechádzkovým krokom sme sa presunuli na Národný cintorín, kde sme vzdali hold našim národným dejateľom. Z historického hľadiska sme si nenechali ujsť ani martinské námestie a prvú budovu Matice slovenskej "Svetlicu". Plný dojmov a zážitkov z nových miest sme sa vrátili domov. Plnými dúškami sme si však užili, čo nám dlhú dobu nebolo sprístupnené. Spokojní žiaci a pani učiteľky Kicová, Mendrošová a Reichlová

      • Projektové vyučovanie v 2.C

      • Naučiť sa spolupracovať, rozdeliť si prácu, počúvať sa, ale aj tolerovať sa navzájom bolo cieľom pri tvorbe projektov na tému Znečisťovanie pôdy. Žiaci to zvládli na jednotku. 

      • CHÉMIA ZO ŽIVOTA

      • Žiačky 9.B sa svojich úloh novinárok, detektívok a bežných občaniek zhostili fantasticky. Vo svojich projektoch písali novinové články (niektoré dokonca celý časopis), dešifrovali označenia plastov, zisťovali, čo sa deje s plastovou fľašou v našom meste, hľadali triediace linky a výrobne plastových produktov v okolí, opisovali cyklus života plastu a fľaše či tvorili prehľadný zoznam na triedenie surovín. Odviedli skvelú prácu. Presvedčte sa sami.

      • Spolupracujeme

      • Na vyučovacích hodinách ON, EV, triednických hodinách spolupracujeme s pracovníčkou MsP vo Svite Mgr. Erikou Dankovou a využívame jej bohaté skúsenosti pri preberaní rôznych tém, ako napr. kriminalita, slušné správanie, závislosti a omamné látky, šikanovanie, rasová diskriminácia a mnoho -mnoho ďalších. Ďakujeme...

      • Výtvarná výchova v 1.D

      • Naši prváci z triedy 1.D sa na hodinách výtvarnej výchovy nikdy nenudia a vytvárajú takéto krásne dielka. Okrem vlastnoručne vyrobených zajačikov, naposledy experimentovali s vatovými tyčinkami a temperkami a vznikli z toho tieto jarné zakvitnuté stromčeky.

      • Fyzika nás baví ... Archimediáda 2022

      • Náš žiak Lukas Kubala zo 7.A-Š sa zúčastnil okresného kola fyzikálnej súťaže – Archimediáda. Súťaž pozostávala z teoretickej časti a praktickej časti, kde mali odprezentovať vlastný projekt. Lukas si vyrobil domáci hustomer, ako sa mu to podarilo si pozrite v ukážke.

      • Recitačná súťaž - Rómovia recitujú

      • Ani my sme nevynechali 6. ročník recitačnej súťaže Rómovia recitujú. Naše žiačky - Erika Berkyová z 9.B, Michaela Pušpacherová z 5.Š a Natália Kokyová z 3.B - sa po úspešnom umiestnení v recitácii poézie v slovenskom jazyku na krajskom kole v utorok zúčastnili celoslovenského kola v Košiciach. Odnášajú si nielen krásne diplomy a knižné odmeny za krajské kolo, ale aj cenné skúsenosti a zážitky. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

      • Výchovný koncert

      • V pondelok 23.5.2022 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov. Žiaci sa oboznámili s hudobnými nástrojmi a zložením komorného orchestra, spoznali rôzne hudobné formy a premenu komorného orchestra na symfonický. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.

      • Florbal

      • Žiaci našej školy sa dňa 17.5. zúčastnili kvalifikačného turnaja vo florbale a umiestnili sa na druhom mieste.

      • Vybíjaná

      • Naše žiačky absolvovali obvodné kolo vo vybíjanej, kde obsadili prvé miesto a postupili na okresné kolo.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie