• Prehľad akcií

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný športový projekt SOŠV, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Aj naša ZŠ sa zapojila s cieľom odhaliť všestrannosť tých našich. V tomto školskom roku olympijský odznak je určený pre žiakov 6. ročníka ZŠ a zúčastnilo sa ho 41 žiakov.

       Testovanie žiakov prebehlo v októbri v disciplínach  

       • člnkový beh 10 x 5 m
       • výdrž v zhybe nadhmatom
       • vytrvalostný člnkový beh
       • ľah – sed za 30 s
       • skoky do diaľky znožmo z miesta
       • hod 2 kg medicinbalom

        

       Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Podľa dosiahnutých výkonov žiaci získavajú odznaky .... zlatý, strieborný a bronzový. A ako sa nám darilo? 4 strieborné Nikolas Budzák, Bianka Debreová, Petra Kočišová a Samanta Bodnárová a  6 bronzových Richard Ikechukwu Ife, Adrián Csémi, Nina Šallingová, Marco Fronc, Daniela Michaláková a Tomáš Sabo.  Blahoželáme.

       V apríli na krajskom kole, bude mať naše družstvo možnosť zmerať si sily s tými najlepšími z Prešovského kraja a 2 najlepší jednotlivci (2 chlapci Nikolas a Ajky  a 2 dievčatá Bianka a Peťa ), budú reprezentovať školu v prekážkovej dráhe. Držíme im palce.

        

      • Nové pomôcky v kabinete SJL

      • Včera sa už len čakalo na klasifikačnú poradu. Polročné známky uzatvorené. Natrápili sa za ostatné dva týždne žiaci aj učitelia, a tak sme sa rozhodli vyskúšať nové pomôcky z kabinetu slovenského jazyka. Zamerali sme sa na rozvíjanie slovnej zásoby a čítanie s porozumením (niekedy prečítať pravidlá hry nie je vôbec jednoduché :D), ale hlavne sme sa dobre zabavili.

       Do kabinetu sme zakúpili spoločenské hry Scrabble, Krycie mená, Aktivity alebo Späť do lavíc. Všetky s cieľom rozširovať slovnú zásobu alebo opakovať učivo. Skvelá zábava, ktorá sa s týmito hrami spája, je už len bonus :)

      • Vďaka za podnetnú výstavu

      • Chceli by sme poďakovať mestu Svit za zorganizovanie výstavy s názvom „Po II. svetovej vojne“.

       Táto putovná exteriérová výstava pripravená občianskym združením Post bellum zachytáva na 15 paneloch životné príbehy preživších II. svetovú vojnu, holokaust i prenasledovanie počas minulého režimu.

       Približuje tak návštevníkom tzv. „veľké dejiny“ pomocou osudov konkrétnych osôb a tak ich „poľudšťuje“.

       Ďakujeme a jej vzhliadnutie odporúčame všetkým občanom nášho mesta.

                                       Žiaci 9. B triedy

      • Zvuky lesných zvierat

      • Jeleň – ručí, Tetrov – toká, Srnec – šteká, Diviak – krochká. 

       Ďakujeme pánovi Ing. Stavnému zo Štátnych lesov TANAPu za krásnu prednášku „Zvuky lesných zvierat“.  Výborné spestrenie učiva biológie pre žiakov 5. ročníka – život lesných zvierat.

      • Matematická olympiáda

      • Po návrate do školy si prevzali úspešní riešitelia školského kola Matematickej olympiády 5. a 9. ročníka diplomy. Srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.

      • Anjel Vianoc

      • Simona Gajdošová žiačka 7.A triedy si prevzala ocenenie za výtvarnú prácu v súťaži  Anjel Vianoc. Blahoželáme jej a prajeme ešte veľa takýchto úspechov.

      • Pytagoriáda

      • Pred prázdninami sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády 5.,6.,7. a 8. ročníka.  Úspešných riešiteľov bolo veľa, čo nás veľmi teší a tí najlepší boli ocenení diplomami. V okresnom kole im prajeme šťastie a budeme im držať palce.

      • Vianočný príbeh v 1.B

      • V rámci náboženskej výchovy si deti pripomenuli udalosti z Betlehema, ktoré sú obsahom Vianočných sviatkov. Po spontánnej príprave sme si rozdelili úlohy a malým divadelným predstavením sme sa prišli pokloniť Ježiškovi – anjeli, pastieri, traja králi a na konci deti zo Svitu. Pri jasličkách sme si spoločne zaspievali koledu a pomodlili sme sa za nás, naše rodiny, našich učiteľov a prosili sme o Božie požehnanie na Nový rok 2022. Tak sme zakončili liturgický čas vianočného obdobia.

      • Postup na celoslovenské kolo

      • Milí priaznivci cudzích jazykov:-)

       V priebehu mesiaca november sa naše dve žiačky - Lesana Stavná (7.B) a Michaela Kandalcová (9.AŠ) zapojili do jazykovej súťaže pod názvom Jazykový lupienok 2022. Je to celoslovenská jazykovo-prírodovedno-umelecká súťaž pre deti. Úlohou bolo ručne vytvoriť trojstranový lupienkový herbár s faktami a veršovánkami o rastlinách, ktoré si dievčatá vybrali...

       A tak vznikli tieto dva nádherné herbáre, ktoré prezentujú vášeň našej Lesanky a Mišky. 

       Lesanka pripravila svoj herbár v anglickom jazyku a Miška sa rozhodla bravúrne popasovať s ruským jazykom.

       Dievčatá svojimi výkonmi porotu presvedčili a so svojími prácami postupujú na celoslovenské finále, ktoré prebehne v mesiaci január.

       Prajeme im veľa úspechov a hlavne kreatívnych nápadov.

   • Kontakty

    • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
    • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
    • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
    • 17068975
    • 2020947753
   • Prihlásenie