• Prehľad akcií

      • VÍŤAZI NÁRODNÉHO KOLA VINCOLYMPIÁDY

      • Naša škola sa po dlhej prestávke opäť zapojila do biblicko – mariánskej Vincolympiady a žiaci dosiahli pekný výsledok. Súťažilo sa vo dvojiciach. Naše dve dvojice prešli cez oblastné a regionálne kolo a Alex Vrzal s Vanesou Nagyovou obsadili 1. miesto aj na národnom kole. Nakoľko súťažili online, tak len teraz dostali diplomy a k tomu tiež krásne ceny. Blahoželáme!  

      • OKULIARE PRE AFRIKU

      • Cez dva týždne sme zbierali dobré, dioptrické okuliare, ktoré môžu pomôcť ľuďom v Keni, kde sú okuliare veľmi, veľmi drahé. Do tejto akcie sa zapojili žiaci, ich rodičia, učitelia. 14.12.2021 sme balík so 120 kusmi okuliarov slávnostne odovzdali pani Kataríne Marhuľovej, zástupkyni Detskej organizácie FÉNIX pre podtatranskú oblasť.  Ďakujeme všetkým ktorí sa do tejto peknej akcie zapojili.

      • Anjel Vianoc

      • Každoročná vianočná súťaž Anjel Vianoc nám aj tento rok priniesla krásne darčeky v podobe ocenených výtvarných práce. Blahoželáme Alžbetke Gallovej  a Simone Gajdošovej.

      • Školské kolo Dejepisnej olympiády za nami

      •  

       Tesne pred zavedením online vyučovania pre druhý stupeň ZŠ sa na našej škole podarilo zrealizovať školské kolo Dejepisnej olympiády.

       Zúčastnilo sa ho 48 žiakov 7. – 9. ročníka. Monotematická časť testu bola tohto roku zameraná na historické pamiatky Slovenska, ktoré sú zaradené do Zoznamu svetového bohatstva UNESCO.

       Žiaci ďalej zodpovedali otázky z učiva príslušného ročníka a otázky týkajúce sa nášho regiónu.

       V 7. ročníku zvíťazila Lesana Stavná, druhé miesto obsadil Daniel Maťašovský, za ktorým skončil s jednobodovým rozdielom Jakub Madanský, všetci zo 7.B triedy.

       Z ôsmakov sa najlepšie darilo Viktórii Kozubovej (8.B), na druhom mieste skončila s najtesnejším rozdielom Šarlota Zamišková a tretiu priečku obsadila Sofia Ruttkayová (obe z 8.A triedy).

       V kategórii 9. ročníka zvíťazili sestričky-dvojičky Silvia a Janka Fendekové z 9. B triedy, ktoré si tak zopakovali svoje víťazstvo z minulého roka. Tretiu priečku obsadil Markus Viliam Mikláš z 9. A.

       Na okresnom kole súťaže nás budú reprezentovať dvaja najlepší žiaci z každej kategórie. Teraz ich čaká náročná príprava.

       Záverom chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí ukázali svoj kladný vzťah k histórii a aj keď nedosiahli na postupové priečky, dosiahli krásne výsledky.

      • Vianočná besiedka v 1.C

      • Počas vianočnej besiedky si deti zahrali improvizovanú rozprávku O rukavičke. Na krúžku Zahrajme sa s rozprávkou sme si rozprávku prečítali a vyrobili masky zvieratiek. Však sú kreatívne tie naše detičky?

      • Pytagoriáda

      • 9.12. 2021 prebehlo školské kolo Pytagoriády pre 6.,7. a 8. ročník. Pretože niektorí žiaci boli doma v karanténe, prebehla táto súťaž online tak ako minulý školský rok. Počty úspešných riešiteľov sú pre nás potešujúce a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj na okresnom kole. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

       Školské kolo – Pytagoriáda – úspešní riešitelia

       2021/22

       5. ročník

             Poradie       Meno               Body za úlohy     Body za čas      Body spolu  

       1. Sofia Ondrejková                     11                       4                    15
       2. Lenka Petrásová                        10                       5                    15
       3. Veronika Juríková                      10                       4                    14

       6. ročník

       1. Maroš Zamiška                       12                       9                    21
       2. Nelly Šidlovská                         12                       7                    19

       Lea Miháliková                                   12                        7                    19

       1. Kočišová Petra                         14                        2                    16
       2. Stela Zacharová                       12                       3                     15

       Etela Kačmarčíková                 12                       3                     15

       Nelly Kušniráková                    12                        3                    15

       Tomáš  Štefaňák                       11                       4                     15

       Emma Heldáková                     11                       4                     15

       Daniela Michaláková                11                       4                     15

       Xénia Dudeková                       11                       4                     15

       1. Samuel Skokan              11                       3                     14

       Nela Neuwirthová                      11                       3                     14

       Marco Fronc                              10                       4                     14

        

       7. ročník

       1. Juraj Varsa                                      10                      10                     20

             2. Ondrej Spišák                             11                       5                     15

             3. Marianna Galajdová                   11                        3                     14

                Daniel Maťašovský                      11                       3                      14

       1. Nicol Kulíková                             11                      2                      13
       2. Alexandra Fedorová                   10                      3                      13
       3. Juraj Madanský                          11                      1                      12

        

        

        

       Školské kolo – Pytagoriáda – úspešní riešitelia

       2021/22

       1. Ročník

       Poradie        Meno               Body za úlohy     Body za čas      Body spolu

        

       1. Monika Šallingová         11                        5                        16

        

        

        

        

        

        

        

        

       Vo Svite 10.12. 2021                                                                  Milena Mekelová

      • Dobročinnosť v 4.B

      • Aj keď sme ešte malí, srdiečka máme veľké. Radosť chceme urobiť nielen našim spolužiakom, ale aj sladkou pozornosťou zdravotníkom v blízkom okolí.

      • Celoslovenská výtvarná súťaž

      • V uplynulých dňoch výtvarná komisia na 14. ročníku celoslovenskej výtvarnej  súťaže venovanej téme :“ Moje leto v záhrade“, do ktorej sa zapojilo 445 výtvarných prác zo 68 škôl vybrala a vecnou cenou odmenila aj  prácu nášho žiaka Jakuba Spišáka zo 4.B triedy.

                                                                                           Srdečne blahoželáme !

      • Chémia aj doma v kuchyni.

      • Cez dištančné vyučovanie posledného týždňa sme spolu so žiakmi siedmeho ročníka na diaľku skúmali rôzne druhy vôd (pitnú, minerálnu a destilovanú), obsah minerálov a ich vplyv na tvorbu peny. 

      • Učíme sa inak - práca špeciálneho pedagóga na našej škole.

      • Hodiny so špeciálnym pedagógom prebiehajú hravou formou. Zamerané sú na rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj zrakového vnímania a zároveň poskytuje priestor pre upokojenie žiakov. Hodiny  prebiehajú dvomi spôsobmi individuálne alebo skupinovou formou

      • Geografická konferencia – v triedach

      • Každoročne v tomto období sa okrem iných zaujímavých školských akcii organizovala aj školská geografická konferencia, do ktorej sa žiaci zapájali dobrovoľne s ľubovoľným príspevkom a v aule pred staršími aj mladšími spolužiakmi i pred rodičmi, starými rodičmi a priateľmi predstavili svoje zaujímavé príspevky.

       Aj v minulom, aj tomto školskom roku kvôli obmedzeniam sa geografická konferencia v pôvodnom duchu nemohla uskutočniť, preto sme si so žiakmi urobili prezentáciu žiackych prác v triedach. Niektoré príspevky sme si vypočuli ešte v škole, v triede so spolužiakmi, ostatné už online formou. Všetky informácie získané či už štúdiom pri príprave príspevku, alebo jeho vypočutím, nás v mnohom obohatili.

      • Šaliansky Maťko

      •  

       Dňa 9.12. 2021 si žiaci 2.-4.ročníka zmerali sily v prednese slovenskej povesti v školskom kole
       recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.
       Z úst recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska a ich výkony boli vyrovnané, preto si všetci
       zaslúžia veľkú pochvalu. Porota vybrala zo zúčastnených týchto žiakov :
       1.miesto
       Viktória Miždová - 4.B
       Sabína Škrovinová- 4.B
       2. miesto
       Michal Dratva – 3.B
       3. miesto
       Jakub Spišák – 4.B
       Postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

      • Geografická olympiáda – školské kolo

      • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. I keď za iných
       podmienok, online formou, ale potešilo nás, že žiaci prejavili záujem a vo
       veľkom počte sa zapojili do súťaže. Zapojilo sa 74 žiakov a z toho bolo 67
       úspešných riešiteľov. Toto sú výsledky postupujúcich žiakov do okresného kola:
       Kategória G
       1. miesto Timotej Gardošík
       2. miesto Kvetoslava Gallová
       3. miesto Sofia Ondrejková
       Kategória F
       1. miesto Lesana Stavná
       2. miesto Jakub Božik
       3. miesto Andrej Kuchcík
       Kategória E
       1. miesto Bianka Jakubcová
       2. miesto Viliam Debre
       3. miesto Alex Knut
       Víťazom srdečne blahoželáme

      • Pytagoriáda

      • 8.12.2021 prebehlo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci 3, 4 a 5 ročníka, pretože prebehla prvý krát online. Predstavujeme vám najlepších riešiteľov.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie