• Prehľad akcií

      • Vincolympiáda 2021 – Svit

      • V tomto roku sa aj  deti z našej školy zapojili do  biblicko – mariánskej Vincolympiády, ktorú organizuje ZMM ( Združenie Mariánskej Mládeže ). Hoci sa zúčastnili prvýkrát veľmi pekne sa im darilo –  v oblastnom kole Alex Vrzal  z 7. B a Vanesa  Nagyová  z 7. A obsadili 1. miesto a Petra Kočišová s Xéniou Dudekovou z 6. A triedy - 2. miesto. Poradili si aj s karanténou a spojili sa cez internet.  Na regionálnom kole opäť sa im darilo a postúpili na národné kolo, len si dvojice vymenili poradie. Deťom blahoželáme a budeme na nich myslieť na národnom kole, ktoré bude 4.12.2021.

      • „ Okuliare pre Afriku“

      • Naša škola sa zapojila do projektu Detskej organizácie FENIX - „ Okuliare pre Afriku“. Cez 2 týždne budeme zbierať všetky druhy nepoškodených, dioptrických okuliarov. Okuliare odošleme do Bratislavy, kde sa vyčistia, premerajú a budú odoslane do KENE. Možno aj  starí  rodičia majú doma staré nepoužívané okuliare tak možno  ich priniesť do školy a vložiť do košíčka pripraveného pri vstupe do školy ( po ľavej strane) alebo odovzdať do zborovne. V Keni také okuliare stoja ročný plat. Už vopred ďakujeme všetkým , ktorý takým to spôsobom pomôžu chudobným ľudom v Keni.

      • Úspešný november

      • November je mesiac olympiád. Žiaci sa pripravujú na školské kolá, najlepší postupujú na okresné kolá a v prípade úspechu na krajské kolo.  V technickej olympiáde - okresné kolo máme 1. miesto - Michal Zámečník a teda postup na krajské kolo. V Olympiáde zo SJL máme 2. miesto v okresnom kole - Bianka Jakubcová. V celoslovenskej súťaži iBobor, kde v priemere je v jednej kategórii cca 20 000 žiakov, máme krásne 4. prvé miesta  - v kategórii Drobec sú na prvom mieste Lucia Tengyová, Hana Rusnáková, Lukáš Soska a v kategórii Benjamín Samuel Ondrušek. Blahoželáme, robíte nám radosť. 

      • Školské kolo Biblickej olympiády

      • 15. a 16. 11. 2021 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl od 5. až 9. ročníka. Najlepšie vedomosti zo Svätého písma mali dievčatá, ktoré budú reprezentovať našu školu, už ako družstvo, na okresnom kole Biblickej olympiády.

       1. miesto - Lesana Stavná, 7.B

       2. miesto - Sofia Ruttkayová, 8.A

       3. miesto - Emma Heldáková, 6.A

       Všetkým účastníkom ďakujeme a postupujúcim  blahoželáme  a prajeme ochotu do ďalšieho čítania a študovania Svätého Písma. 

      • Krátke animácie na informatike

      • Štvrtáci na hodine informatiky vytvárali krátke animácie - súbor typu .gif. Čo myslíte, majú talent a vytvoria v budúcnosti svetoznámu rozprávku?

      • Plán nášho mesta

      • Najprv sme sa naučili, čo je plán mesta. Potom sme naše mesto spoznali na prechádzke a nakoniec sme si plán mesta vytvorili. 

      • Učenie nás baví

      • Žiaci 2.C vedia, že pravopisné cvičenie sa dá napísať aj s úsmevom na tvári a tiež to, že obchodovať sa dá so všetkým, aj so slovami.

      • DofE - ani karanténa nás neodradila od našich cieľov

      • Po veľmi úspešnom jesennom nábore je to tu. Ôsmaci a deviataci, ktorí sú tento školský rok súčasťou programu DofE na našej škole (Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu), neberú ani dištančné vyučovanie ako prekážku na ceste za svojimi cieľmi, a tak dnes spolu so svojimi vedúcimi cez Zoom zahájili vstup do bronzovej úrovne programu.

       Viac o programe DofE sa dočítate aj na webstránke našej školy v záložke Vyučovanie - Ostatné projekty. 

      • iBobor

      • Každoročná online súťaž iBobor sa uskutočnila aj v tomto školskom roku a tretiaci v nej mali premiéru.

      • Prvé zasadnutie školskej rady

      • Dňa 22.10.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Žiackej školskej rady na ZŠ Komenského 2 vo Svite. Zvolení zástupcovia jednotlivých ročníkov sa stretli so školskou koordinátorkou Mgr. Alenou Reichlovou,aby prediskutovali fungovanie a plány žiackej školskej rady počas školského roka 2021/2022. Žiaci prišli so zaujímavými návrhmi, ktoré bude nevyhnutné prediskutovať ďalej a predostrieť i vedeniu školy. Nakoľko žijeme v ťažkých časoch a návrat do školských lavíc žiaci vnímajú veľmi citlivo i žiacka školská rada môže byť tým "spojivkom", ktoré pomôže. Veríme, že práca ŽSR bude ku prospechu najpočetnejšej a najdôležitejšej skupine v našej škole a tou sú naši žiaci.

      • Malý aj veľký záchranár

      • Čo všetko obnáša práca záchranára, nám prišiel porozprávať a ukázať človek s praktickými skúsenosťami.

       Porozprával nám o Integrovanom záchrannom systéme aj o rôznych typoch úrazov a ich ošetrení.

       Navzájom sme si vyskúšali obväzovanie rany, KPR, tíšenie bolesti.

       Veľa sme sa dozvedeli a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       Ďakujeme, žiaci 2. B

      • Projekt Naša trieda číta

      • ČÍTAŤ... ČÍTAŤ... ČÍTAŤ Chceme, aby sa nám darilo aj na iných predmetoch. Ale to musíme vedieť čítať super. Tak sa do toho pustíme! 3.A Ziskali sme pre triedu 20 kníh, vytvorili čitateľský dom, kde každý má svoje miesto s počtom kníh, ktoré už prečítal. A že sa míňajú ako "teplé rožky..."

      • Žijeme na úkor prírody?

      • Milý ekológ!

       Prevažne všetko, čo človek dosahuje v záujme svojho pohodlia a túžob, robí na úkor prírody. Preto o dopadoch nášho správania na prírodu treba vždy rozprávať. Aj žiaci 5.B si na Technike našli čas aj priestor a pripravili svoje prezentácie o ochrane životného prostredia. Každý by mal začať v prvom rade od seba a byť príkladom pre ostatných.

      • Besedujeme, čítame a učíme sa

      • Preopakovať abecedu si môžeme aj pri učení sa v knižnici. Naša milá pani knihovníčka nám vysvetľovala rozdiel medzi náučnou literatúrou a beletriou. Deti sa dozvedeli aj to,  čo je titulný list, tiráž, obsah, slovník či register. Samozrejme vyhľadávanie v slovníku alebo v registri si zábavnou a súťaživou formou aj vyskúšali. Najšikovnejší boli tí, ktorí perfektne ovládali už spomínanú abecedu. Takéto besedy sa deťom páčia a vždy sa tam radi vraciame.

      • 8. A sadila...

      • ...cibuľky žltých krokusov (šafranov). Prečo? Pretože sa zapojila do medzinárodného projektu „Šafran“, ktorý vznikol z iniciatívy írskej organizácie  Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste.

       Cieľom projektu je pripomenúť mladým ľuďom jeden a pol milióna židovských detí, ktoré prišli o život počas holokaustu.

       Žlté krokusy symbolizujú žlté Dávidove hviezdy,  ktoré boli Židia prinútení nosiť za nacistickej vlády. Krokusy by mali vykvitnúť koncom januára, keď si svet pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

       Takto sa ich  sadením nezabudne na deti – obeti holokaustu a ich pamiatka a príbehy pretrvajú pre budúce generácie.

        

        

      • Čítame hravo

      • V čítanke sa nám páčil príbeh o Budkáčikovi a Dubkáčikovi, tak sme si prečítali pokračovanie príbehu  svetaskúsených bratov v školskej knižnici. V krásnom prostredí školskej knižnice sa nám veľmi páčilo a určite si ešte prídeme niečo prečítať. 

       Žiaci 2.B  

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie