• Prehľad akcií

      • Becoming a hero - medzinárodný projekt

      • Krásny medzinárodný projekt s názvom Becoming a hero (Staň sa hrdinom) realizovaný cez e-twinning. O čo šlo? Mali sme sa stať hrdinami pre svoje okolie a pocítiť, že správnu vec môžeme urobiť aj my, spoznať pri tom aj iných hrdinov a zistiť, že angličtina nám otvára dvere do nových krajín sveta. Projekt bol rozdelený do 4 krokov, FEEL, IMAGINE, DO, SHARE (CÍŤ, PREDSTAV SI, UROB, ZDIEĽAJ). Počas práce na projekte si mali žiaci rozvíjať svoje zručnosti ako kreatívne myslenie, spolupráca, empatia, plánovanie, zdokonalenie angličtiny ako aj medzinárodné povedomie. V prvom kroku sme sa mali zamýšľať, čo je v našom okolí a kde by sme mohli my pomôcť, V druhom kroku sme si mali predstaviť ako by sme my mohli pomôcť a naplánovať realizáciu. V treťom kroku sme to mali urobiť a nakoniec zdieľať, povedať o tom ostatným. Spolupráca s deťmi z USA mala slúžiť nato, aby sme sa navzájom inšpirovali, aby sme si precvičovali angličtinu cez počúvanie ich zaslaných videí, čítanie ich príspevkov, a písanie o našej práci. Jednotlivé kroky sme si mali feedbackovať, teda vzájomne hodnotiť a pripomienkovať. No a moji žiaci nesklamali. Mali úžasné nápady, sú veľmi vnímaví, všímajú si svet okolo seba. Po mnohých skvelých nápadoch sme sa nakoniec dohodli na SWAP BURZE, ktorú sme mali realizovať koncom marca ako celoškolské podujatie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Naši americkí kamaráti sa zase rozhodli pomôcť miestnemu útulku tým, že urobia školské podujatie, na ktorom pozvaným povedia o útulku a urobia finančnú zbierku, za ňu nakúpia krmivo pre zvieratká a odnesú im ho. My sme našou výmennou burzou chceli upozorniť na vážnosť negatívnych dopadov módneho priemyslu na našu planétu, či už sociálnych alebo environmentálnych. Zároveň sme chceli inšpirovať ostatných, že sú aj iné spôsoby toho ako nakupovať alebo aj zbavovať sa oblečenia. Covid nám však plány prekazil. Nakoniec sa však projekt podarilo dokončiť, aj keď v menšom rozsahu. Minulý týždeň sme si urobili SWAP burzu v triede. Zdieľať náš projekt sa nám podarilo pre všetkých spolužiakov, teda pre 5.A a 5.B. Teraz ho aspoň takto chceme zdieľať aj s vami, ktorí o tom teraz čítate. No a posielame aj našim vzdialeným kamarátom do USA. Piataci, boli ste skvelí, THANK YOU. Teacher Cabanová

      • Ako vybudovať výnimočný tím

      • Tímová práca ako každá práca sa musí naučiť  V škole hravou formou cez kreatívne myslenie. Názor, že škola zabíja kreativitu ste možno už počuli. O tom, či je to fakt alebo mýtus by sme mohli debatovať, avšak my sme si v posledných dňoch v škole okrem povinných odovzdávaní učebníc a organizácie tried na konci školského roka našli čas aj na rozvoj zručností ako je skupinová práca, komunikácia, kreativita a pritom sme sa aj zabavili. Výber padol na marshmallow challenge. Táto výzva je okrem škôl používaná aj ako súčasť firemných teambuildingov.

       Žiaci v 5.B boli rozdelení do skupín najviac po štyroch. Mali 20 minút a 25 špagiet, 1 meter lepiacej pásky a 1 marschmallow. Cieľom bolo postaviť vežu, na ktorú položia marshmallow a ten má byť čo najvyššie. Decká boli kreatívne, plánovali, delili si úlohy, skúšali presadiť svoje názory, museli ustúpiť a to všetko pre spoločný cieľ. Priestor tak dostala kreativita, ale najmä zábava. Posúďte sami.

      • Expedícia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

      • Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu je medzinárodný projekt rozvoja mládeže, ktorý u mladých buduje cieľavedomosť, organizačné schopnosti či schopnosť spolupracovať v tíme. Žiaci najprv 3-6 mesiacov pracujú na svojich cieľoch v oblasti dobrovoľníctva, športu a talentu a následne sa ako skupina zúčastňujú viacdňovej expedície v prírode neznámom prostredí.

       4 žiačky deviateho ročníka ZŠ Komenského (Viktória Bodnárová, Tatiana Šalingová, Daniela a Ema Enekešové) sa v júni zúčastnili a úspešne ukončili svoju kvalifikačnú expedíciu. Táňa a Viktória tak už v mladom veku dosiahli striebornú úroveň, zatiaľ čo Ema a Daniela dokončili bronzovú. Museli zvládnuť trojdňovú expedíciu Malými Karpatami, ktorú si sami naplánovali. Nocovať museli v stanoch a počas celej expedície si nemohli nič kúpiť či využívať digitálne technológie. Všetky veci si nosili so sebou v ruksakoch, jedlo si pripravovali na prenosnom variči. A to všetko zvládli za mimoriadne nepriaznivého počasia, keď im počas troch dní takmer neustále pršalo. Dievčatá však celú expedíciu zvládli a na jeseň budú reprezentovať školu na slávnostnej ceremónii odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edniburghu.

   • Kontakty

    • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
    • zssvit@zssvit.eu
    • zssvit@zssvit.eu
    • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
    • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
    • 17068975
    • 2020947753
   • Prihlásenie