• Prehľad akcií

      • Dobrý skutok 6. A triedy

      • Žiaci a rodičia 6. A triedy sa opäť v tento predvianočný čas rozhodli pomáhať. Ako? Stali sa súčasťou Dňa otvorených dverí našej školy, aby počas neho ponúkali všetkým návštevníkom tohto podujatia chutné koláčiky, ktoré im napiekli ich maminy, alebo ktoré v mnohých prípadoch napiekli spoločne.

            Výťažok z predaja poputuje na konto medzinárodnej charitatívnej organizácie Marys meals, ktorá funguje výlučne na báze práce dobrovoľníkov a tak je záruka, že celý finančný obnos bude využitý na pomoc hladným deťom.

       Filozofia tejto organizácie je jednoduchá. Z vyzbieraných  finančných príspevkov dostanú žiaci  v chudobných krajinách ráno po príchode do školy hrnček teplej kaše, ktorú varia ich mamky – dobrovoľníčky. Pre tieto deti to znamená istotu, že dostanú aspoň jedno teplé jedlo denne a že počas vyučovania im nebude od hladu „škvŕkať“ v žalúdku. Pre nás rozmaznaných Európanov ťažko predstaviteľná situácia. Pre nich – realita.

            A keďže naši žiaci a ich rodičia majú dobré srdiečka a ich koláčiky sa dobre predávali (ďakujeme aj  Vám, milí naši zákazníci), môžeme na účet spomínanej organizácie poslať 223,11 eur.

      • Najkrajšia vianočná výzdoba je v 9.C!!!!

      • Pred začiatkom najkrajšieho obdobia v roku sme našim žiakom dali výzvu na najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede.

       Zapojili sa naozaj všetky triedy a verím, že spoločné dielo utužilo vzťahy v triedach a pekne vyzdobené triedy si žiaci mohli užiť počas celého adventu.

       Včera 19.12. porota v zastúpení zástupcov žiackeho školského parlamentu rozhodla o najkrajšie vyzdobenej triede.

       Na prvom mieste bola 9.C, druhé miesto patrí 6.B a tretie miesto získala 7.B. Všetkým blahoželáme a ďakujeme, všetkým žiakom aj učiteľom, ktorí sa do tejto výzvy zapojili.

       Sladkú odmenu za prvé miesto v podobe krásnej a výbornej torty od pani vedúcej školskej jedálne si teda užije 9.C!

       Všetkým prajeme sladké Vianoce!

      • Výlet do Viedne

      • V dňoch 11. a 12. decembra sa 20 nemčinárov a nemčinárok ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Komenského zúčastnilo  exkurzie do Viedne. Žiaci tak mali možnosť na vlastnú kožu okúsiť čaro vianočného hlavného mesta Rakúska, vidieť svetové historické monumenty, navštíviť slávne múzeum, ale aj spoznať rovesníkov na viedenskej škole.  Takýto krásny výlet  nám bol umožnený aj vďaka priamej podpore magistrátu mesta Viedeň, ktorý nám na výlet venoval príspevok na ubytovanie v hodnote 450 eur.

       Aby sa to všetko dalo postíhať, vyrážali sme už o pol piatej ráno rýchlikom z Popradu. Na poludnie sme boli vo Viedni, a po ubytovaní a obede na ubytovni pre mládež Jugendherberge Myrthengasse sme sa vydali viedenský metrom do paláca Schönbrunn. Žiaci tu mali možnosť vidieť obrovský palác, kde kedysi sídlila cisárska rodina Habsburgovcov a poprechádzať sa v jeho záhradách. Odtiaľ sledovali naše kroky do Viedenského technického múzea, kde si mali študenti možnosť nielen pozrieť,  ale aj vyskúšať mnohé exponáty súvisiace s fyzikou, energetikou a technickými vedami. Niektorí si dokonca zahrali aj vo vlastnom filme na aktuálnej výstave na tému “Špeciálne efekty”.

        

       Po návšteve múzea sme sa zastavili na najväčšej rakúskej obchodnej ulici Mariahilferstraße. Žiaci túto možnosť využili na nákup darčekov, aj keď niektorí radšej využili všadeprítomnosť fastfoodových reťazcov. Po dlhej pešej prehliadke centra mesta sme napokon dorazili na slávne vianočné trhy pred Viedenskou radnicou, po ktorých sa žiaci poprechádzali, a niektorí si aj pochutnali na dobrotách ktoré trhy ponúkajú. Po tak vyčerpávajúcom dni už ostalo síl akurát na návrat na ubytovňu a spokojný spánok.

        

       Na ďalší deň ráno žiaci tak ako obvykle vstávali do školy. Tentoraz však nie do tej vo Svite, ale do NMS Staundingergasse. Tu sme mali možnosť spoznať triedu rovesníkov, ktorí žili dlhšiu dobu v Rakúsku, no pochádzali z rôznych krajín. Spolu si zahrali spoznávacie hry, a potom im ukázali školu. Najviac našich žiakov zaujala veľká dielňa na techniku a veľká kuchyňa pre žiakov určená na učenie varenia.

       Na záver nás ešte čakala prehliadka Viedenskej radnice a Viedenskej univerzity, pred ktorou nás lámanou slovenčinou privítal pán Mag. Thomas Resch z mesta Viedeň, ktorý žiakom aj rozdal malé darčekové ruksaky s drobnými suvenírmi z Viedne. Po tomto programe a dobrom obede (na ktorý sme mali typický “Wienerschnitzel”) sme sa vrátili na vlakovú stanicu odkiaľ nás čakala cesta naspäť do Svitu.

      • Geografická konferencia

      • Dňa 18.12.2019 sa uskutočnil už 3. ročník geografickej konferencie, ktorej sa žiaci zúčastňujú dobrovoľne s vlastným príspevkom.

       My, učitelia geografie, sme milo prekvapení a veľmi sa tešíme tomu, že záujem prezentovať pred žiakmi školy  vlastný príspevok a podeliť sa o zážitky a informácie, z roka na rok stúpa.

       Niektorí žiaci sa zúčastnili konferencie už tretíkrát a je vidieť na ich vystúpení veľký posun, či pri príprave a prezentácii príspevku, či pri práci s trémou. Sú sebavedomejší, viac si veria, vedia reagovať na rôzne otázky, veď nie každý sa dokáže postaviť pred plnú aulu žiakov a rodičov a rozprávať na určitú tému.

       Chceme vyjadriť svoje poďakovanie všetkým účastníkom za fantastické príspevky, divákom, že svojim správaním a záujmom o príspevky podporili účinkujúcich, poďakovať všetkým kolegom za pochopenie, rodičom, ktorí prišli osobne podporiť svoje deti a právom byť na ne hrdí.

       Vidíme a vieme, že máme šikovných, múdrych žiakov, ktorí chcú na sebe pracovať, získavať množstvo vedomostí aj takouto formou, ako bola dnešná geografická konferencia.

       Ešte raz ďakujeme všetkým a už teraz sa tešíme na ďalší ročník a ďalšie nové a zaujímavé príspevky a na našich šikovných žiakov.

      • Výtvarné súťaže

      • Úspešní žiaci vo výtvarných súťažiachTo, že sú naši žiaci šikovní potvrdili aj porotcovia v okresných výtvarných súťažiach.Dominik Gregor z 9.A- Š - získal 1. miesto v okresnom kole Ochranárik tiesňového volania 112Filip Janík z 9.A – Š a Lívia Ondirková z 2.B - získali ocenenie v súťaži Anjel VianocSpoločne sa tešíme z ich úspechov a srdečne blahoželáme!

      • Mladí milovníci histórie súťažili

      • Naši mladí historici si zmerali vedomosti v piatok 13. decembra na školskom kole dejepisnej olympiády.

            Okrem úloh z učiva jednotlivých ročníkov a regionálnej histórie si museli poradiť s otázkami z tzv. monotematickej časti, ktorá bola tohto roku pre 8. a 9. ročník zameraná na naše dejiny počas I. svetovej vojny a osobnosti a udalosti vedúce k založeniu Československej republiky a pre 7. ročník na osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

            V 9. ročníku preukázal najlepšie vedomosti a na 1. mieste sa umiestnil Jakub Enekeš tesne nasledovaný spolužiačkou Laurou Božíkovou. Tretiu priečku obsadila Viktória Bodnárová.

       Medzi ôsmakmi bol najúspešnejší Adam Lašan, na druhom mieste sa umiestnila Lucia Poradová a na treťom mieste  Michaela Slebodníková.

       Spomedzi siedmakov sa najlepšie darilo dvom sestrám – dvojičkám. Prvá skončila Janka a druhá Silvia

        Fendekové. Podelili sa naozaj sestersky. Tretie miesto prenechali Janke Pavlicovej.

            Prví dvaja žiaci z každej kategórie nás vo februári budúceho roku budú reprezentovať na okresnom kole dejepisnej olympiády v Poprade.

        Nech sa Vám darí, naši mladí historici!

      • Veľký deň Dobra alebo Deň otvorených dverí

      • Dnešný Veľký deň Dobra sa skončil veľmi dobre. Rodičia sa s radosťou a hrdosťou pozerali na svoje deťúrence, pani učiteľky dokázali všetko výborne zorganizovať, deťúrence si nakúpili všetko potrebné aj nepotrebné, škôlkári si urobili anjelské fotky,prezentéri na Geografickej konferencii podali skvelé výkony,  ale HLAVNE sme pomohli Samkovi Salajovi a deťom z najchudobnejších krajín sveta pod názvom Mary's meal a Adopcia srdca. ĎAKUJEME VŠETKÝM!!

      • Štafeta olympiád pokračuje

      •  V utorok 17.12. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória C.  Olympiáda mala teoretickú a praktickú časť. V praktických úlohách preukázali svoje zručnosti. Komu sa najviac darilo a kto postúpi na okresné kolo ??? Budeme vás informovať.

      • Basketbalová miniliga - 1. kolo

      • 17.12. sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo basketbalovej miniligy mesta Poprad. Naši žiaci vstúpili do tejto súťaže s veľkou bojovnosťou a odhodlaním. A oplatilo sa. Výsledok?  1.miesto v basketbalovej hre a tak isto 1. miesto v súťažiach.

      • Deviataci v Chemosvite

      •      

       V uplynulý piatok sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do Chemosvitu, a.s. Svit.

            V prvej časti programu mali vzácnu príležitosť stretnúť sa s predsedom predstavenstva skupiny CHEMOSVIT Ing. Jaroslavom Mervartom PhD., ktorý ich oboznámil s bohatou históriou i súčasnosťou podniku, s  jeho štruktúrou, výrobným programom i plánmi do budúcnosti. A potom už odpovedal na početné otázky našich zvedavých žiakov.

       Druhú časť programu tvorila prehliadka dcérskej spoločnosti FÓLIE. Žiaci mohli na „vlastné oči“ vidieť celý proces výroby a spracovania fólií od ich vyfukovania, cez tlač, rezanie až po prípravu na expedíciu a sklad tlačiarenských štočkov.

            Je pravdepodobné, že mnohí žiaci si na videné a počuté spomenú i pri voľbe svojej profesionálnej dráhy.

            Ďakujeme Vám, milí „chemosviťáci“.

      • Školské kolo Šalianskeho Maťka

      •  Dňa 12. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Šalianskeho Maťka. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 42 žiakov, 1 však pre chorobu napokon neprišiel.. V I. kategórii (2. – 3. ročník) bolo tohto roku rekordných 22 súťažiacich, v II. kategórii (4. – 5. ročník) ich bolo 14 a v III. kategórii (6. – 7. ročník) bolo 6 žiakov, po troch z každého ročníka. Opäť bola účasť hojnejšia ako vlani, čo nás veľmi teší. Vidno, že táto súťaž je pre žiakov príťažlivá a napokon, bohatstvo a krása slovenských povestí si to zaslúžia.

        

            V silnej konkurencii nebolo ľahké získať popredné miesta, ale porota napokon rozhodla nasledovne:

        

       I. kategória:

       1. miesto – Timotej Gardošík, 3. A

       2. miesto – Kvetoslava Gallová, 3. A, Richard Jackovič, 3. A

       3. miesto – Evelína Hudáková, 2. B, Lukáč Adam, 2. C

       II. kategória:

       1. miesto – Ján Dratva, 4. A (postup do okresného kola), Nela Neuwirthová, 4. B

       2. miesto – Stela Medvecová, 5. A-Š, Jakub Madanský, 5. B

       3. miesto – Bianka Debreová, 4. A, Laura Graňáková, 4. A

       III. kategória:

       1. miesto – Sofia Ruttkayová, 6. A-Š

       2. miesto – Silvia Fendeková, 7. B

       3. miesto – Viktória Kozubová, 6. B

        

            Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, za vynaloženú námahu a odvahu, víťazom blahoželáme k úspechu a tým, ktorí získali prvé miesto a postup do okresného kola, prajeme, aby našu školu dobre reprezentovali a získali dobré umiestnenie.

      • Vianoce sú najkrajšie sviatky

      • Vianočné obdobie na Slovensku sa začína podľa našich predkov mesiac pred Štedrým dňom, keď postupne zapaľujeme sviečky na adventnom venci. O tom, čo sú vianočné zvyky a čo znamenajú nám prišla porozprávať p. Oľga Pastrnáková z Batizoviec. Ďakujeme!

      • Kapustnica rozvoniava....

      • ...a náš kolektív ako aj bývalí kolegovia sa tešíme na vianočné vystúpenie žiakov, posedenie pri stromčeku, trošku spomalíme a naladíme sa na VIANOCE

      • Tolerancia nie je len slovo

      • Žiaci 8. ročníka mali spoločnú hodinu etickej výchovy a evanjelického náboženstva, na ktorej besedovali o vzájomnej tolerancii ľudí s rôznym vierovyznaním.

      • Hlásime sa

      • Dnes ráno sme boli porozdávať krabičky 🎁 v dvoch zariadeniach ZOS a DOS ( stacionári sa pridružili k Zoske) a poviem Vám, bolo to veľmi milé a dojímavé ❤️. Starkým žiarili oči pri pohľade na spievajúce detičky a darček, ktorý im potom odovzdali, bol už len bonus.Všetkým, ktorí doniesli balíčky, zapojili do toho svoje šikovné deti a rodinu chcem úprimne poďakovať ❤️🙏🏼. Pri kontrole balíčkov som natrafila na nie jeden krásny list, pozdrav, kresby, pohľadnicu či telefónne číslo, ak by sa chceli niekedy starkí porozprávať.Ďakujem pani primátorke za povolenie tejto krásnej myšlienky a za krabičku, ďalej pani Bockovej z mesta za spoluprácu a v neposlednom rade ZŠ Komenského+ klubu, materskej škôlke v Podskalke, materskej škôlke v Batizovciach a CVČ vo Svite za krásne krabičky.Veľká vďaka pani Monika Bobríková a jej manželovi a mamke za expresný a krásny program....a našim deťom ❤️ Eva Hudáková - Salón Princess