• Prehľad akcií

      • Hodina dejepisu v Spišskej Sobote

      • Žiaci piateho ročníka si boli zopakovať a doplniť svoje vedomosti z týchto predmetov v neďalekej Spišskej Sobote.

            V Štátnom archíve Prešov – pracovisko Spišská Sobota si potvrdili svoje vedomosti o písomných historických prameňoch a o archívoch ako inštitúciách, ktoré sa o ne starajú. Dozvedeli sa však aj mnoho nového o stredovekých hodnoverných miestach, o písomných materiáloch a pečatiach, o vzniku erbov, o stredovekých kráľovských mestách a mnohom inom. Srdečná vďaka za skvelý výklad a následné sprevádzanie po skladových priestoroch patrí PhDr. Zuzane Kollárovej, odbornej pracovníčke archívu.

            V Kostole  svätého Juraja si žiaci doplnili svoje vedomosti o Majstrovi Pavlovi z Levoče a jeho dielach.

       V interiéri chrámu však okrem gotických oltárov obdivovali pamiatky neskorších umeleckých slohov, najmä baroka. A opäť – skvelá pani sprievodkyňa, ktorej výklad bol veľmi obohacujúci.

            Srdečná vďaka za Váš čas a vedomosti, milé dámy!

        

      • Návšteva na hodinách ruského jazyka

      • Hodiny ruského jazyka nám v tomto týždni prišla spestriť pravou ruštinou pani Nataša. Porozprávala o systéme školstva v Rusku, o veľkých mestách, kultúre, tradíciách a odlišnostiach medzi Slovenskom a Ruskom. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a na ďalšie nové zaujímavé informácie.

      • Výstava SZUŠ Fantázia

      • Dňa 19.6.2019 v stredu, v priestoroch mestskej knižnice vo Svite, sme my žiaci športovej triedy 8.A navštívili výstavu, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola Fantázia. Mali sme tam možnosť vidieť zaujímavé práce. Žiaci využívali rôzne techniky a štýly, v maľbe napr. mastný pastel, tempera, suchý pastel, mozaika, akryl, atď. Taktiež využívali rôzne námety ako napr. zátišie, krajinomaľba, mytologický námet, portrétový námet a iné. Nechýbala tam ani práca s keramikou, maľba na textil a iné kreatívne využitie textilu a rôznych materiálov. Všetky práce boli veľmi vydarené, žiaci si dali dosť námahy, aby výsledok bol čo najlepší. Myslím, že v každom z nás táto výstava zanechala pozitívny a estetický zážitok. Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia touto výstavou svojich prác zavŕšili svoje ročné pôsobenie v tomto umeleckom odbore.

      • Príroda bez nás prežije, my bez prírody neprežijeme

      • Svetový deň životného prostredia, slušnosť a úcta k prírode, proprírodné cítenie, hady ako nezastupiteľná súčasť prírody, to je len zlomok tém, ktorým bola venovaná séria besied so žiakmi 5., 6. a 7.ročníka. Besedu viedla dlhoročná a skúsená pracovníčka SPRÁVY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU Martina Proháczková. Ďakujeme za užitočné informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Ôsmaci v parlamente

      •      18. júna žiaci ôsmeho ročníka navštívili Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. Najprv si prehliadli priestory parlamentu, zopakovali si vedomosti o dejinách parlamentarizmu u nás, ktoré úzko súvisia s udalosťami revolučných rokov 1848-49, s generáciou štúrovcov, ale i s osobou Milana Rastislava Štefánika a vznikom Československej republiky.

            Potom už z balkóna národnej rady sledovali otvorenie 46. schôdze NRSR v tomto volebnom období.

       Mohli tak sledovať rokovanie našich poslancov takrečeno na vlastné oči. A tiež „na vlastné oči“ vidieť fakticky všetkých z nich. Prosto – skvelá hodina občianskej náuky a dejepisu inak.

          A nedá nám nespomenúť – skvelá pani PhDr. Lujza Kittlerová, odborná pracovníčka Kancelárie NR SR, ktorá nás sprevádzala, opakovane chválila našich žiakov za ich vedomosti a slušné správanie. Skonštatovala, že za päť rokov, čo sprevádza návštevníkov parlamentu prakticky denne, naši žiaci boli najlepšou skupinou, akú vôbec sprevádzala. Nuž – veľká pochvala a veľký záväzok pre našu školu do budúcna.

      • Ukončenie výstavy 1944

      • Výstava 1944 – SNP slávnostne ukončená

            Naša škola si pripomenula blížiace sa 75. výročie SNP výstavou, ktorú pripravil tím odborných pracovníkov Múzea SNP v Banskej Bystrici pod vedením jeho riaditeľa PhDr. Stanislava Mičeva, PhD.

            V priebehu temer dvoch mesiacov, počas ktorých bola výstava sprístupnená, si ju prezrelo viac ako dvesto návštevníkov. Okrem žiakov našej školy to boli žiaci ZŠ na Ul. mierová a SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, ale aj členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce, Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite i vedenie mesta.

            Výstava bola slávnostne ukončená za prítomnosti PhDr. Jany Odrobiňákovej, vedúcej Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktorá našim žiakom - sprievodcom výstavou odovzdala osvedčenia o spolupráci.

      • Deviataci v Osvienčime

      •      Ani tento školský rok nebol výnimkou a naši deviataci zavŕšili štúdium dejín návštevou vyhladzovacieho tábora v poľskom Osvienčime.

            Priamo na mieste mali možnosť zoznámiť sa so životnými a pracovnými podmienkami väzňov, ale i s hroznou smrtiacou mašinériou, ktorá pripravila o život minimálne milión a pol ľudí, najmä Židov, Rusov, Poliakov, ale i občanov Slovenska a tiež príslušníkov mnohých iných národov. Práve preto  je Osvienčim oprávnene nazývaný „továreň na smrť“.

            Je to miesto plné smútku a nešťastia, ale je potrebné, aby ho mladí ľudia videli na vlastné oči, aby im aj táto skúsenosť pomohla orientovať sa v dnešnom svete a súčasnej politike, keď by niektorí ľudia radi prepisovali históriu a zamlčovali, alebo zľahčovali holokaust Židov, ale aj prenasledovanie, mučenie a vraždenie antifašistov a členov odboja.

            Pridajme ešte záverom pár vyjadrení našich žiakov:

       ...vidieť stovky kufrov, vlasov, hrebeňov, topánok a iných vecí a vedieť, že toto všetko patrilo ľuďom, ktorí tu umierali, bolo strašné...

       ...keď som vystúpil z autobusu a videl prvé budovy, stiahol sa mi žalúdok a celá dobrá nálada ma opustila...

       ...exkurzia do Osvienčimu... ukáže deťom aká hrozná bola minulosť a akí hrozní ľudia existovali a aj možno existujú a preto si treba dávať pozor na to, koho volíme a komu dôverujeme...

      • Škola v prírode 2019 v Krompachoch

      • Aj tento rok sa naši žiaci 1. - 4. ročníka tešili z aktivít v škole v prírode. Rôznorodé činnosti, animátori, dobré počasie - to všetko dohromady vytvorilo nezabudnuteľný mix zážitkov z týždňového pobytu v hoteli Plejsy.

      • Návšteva parlamentu

      • 18. júna žiaci ôsmeho ročníka navštívili Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. Najprv si prehliadli priestory parlamentu, zopakovali si vedomosti o dejinách parlamentarizmu u nás, ktoré úzko súvisia s udalosťami revolučných rokov 1848-49, s generáciou štúrovcov, ale i s osobou Milana Rastislava Štefánika a vznikom Československej republiky.Potom už z balkóna národnej rady sledovali otvorenie 46. schôdze NRSR v tomto volebnom období.Mohli tak sledovať rokovanie našich poslancov takrečeno na vlastné oči. A tiež „na vlastné oči“ vidieť fakticky všetkých z nich. Prosto – skvelá hodina občianskej náuky a dejepisu inak.A nedá nám nespomenúť – skvelá pani PhDr. Lujza Kittlerová, odborná pracovníčka Kancelárie NR SR, ktorá nás sprevádzala, opakovane chválila našich žiakov za ich vedomosti a slušné správanie. Skonštatovala, že za päť rokov, čo sprevádza návštevníkov parlamentu prakticky denne, naši žiaci boli najlepšou skupinou, akú vôbec sprevádzala. Nuž – veľká pochvala a veľký záväzok pre našu školu do budúcna.Mgr. Viera Kicová

      • Escape room

      • Dňa 5.6. 2019 sa  žiaci našej školy, úspešní riešitelia olympiád, zúčastnili Escape room-u.

       Žiaci navštívili 2 miestnosti, z ktorých sa im vďaka indíciám a tímovej spolupráci podarilo uniknúť do stanoveného limitu  jednej hodiny. Pri týchto úžasne vymyslených únikových hrách museli „pohnúť rozumom „ , únikové izby prepracované do najmenších detailov ich úplne pohltili svojou atmosférou.

       O rok sa tu opäť s radosťou vrátime.

      • Orientačný beh - postup na kraj

      • V stredu 12.6. v areáli na Kolibe prebiehali okresné majstrovstvá v orientačnom behu. Na krajské majstrovstvá postúpili: Marko Jína, Stela Medvecová,Jakub Madanský ,Radka Martinková, Karin Kostyšáková, Sarah Kostyšáková, Daniela Enekešová, Ema Enekešová, Michaela Kandalcová, Denis Karabin. Gratulujeme a držíme palce.

      • Jediný uchovaný koncentračný tábor na Slovensku a Kremnička

      •      V piatok 7. júna sa členovia družstva, ktoré nás úspešne reprezentovalo na medziokresnej súťaži MEDZNÍKY II. SVETOVEJ VOJNY v zložení Lívia Lišková, Karin ValekováMatej Handzuš, zúčastnili exkurzie do bývalého pracovného a koncentračného tábora pre židovské obyvateľstvo a pre účastníkov protifašistického odboja v Seredi.

       V jeho priestoroch bolo v roku 2015 zriadené múzeum, ktoré dokumentuje históriu protižidovských opatrení prijatých tzv. Slovenským štátom existujúcim počas II. svetovej vojny na našom území.  Tieto protižidovské opatrenia vyústili až do deportácií Židov do vyhladzovacích táborov a ich následnej fyzickej likvidácie.

       Na spiatočnej ceste vzdali úctu obetiam fašizmu, ktoré boli masovo popravované po potlačení SNP v Kremničke.

            Zvlášť v dnešnej dobe je nevyhnutné, aby mládež navštevovala takéto miesta a poučila sa z tragických stánok našich dejín.

                                              

      • 1. miesto - krajské kolo v prehadzovanej

      • Dňa 5.6. 2019 sa naše družstvo žiakov I. stupňa zúčastnilo krajského kola v prehadzovanej vo Vranove nad Topľou.Obsadili sme krásne prvé miesto, ktoré nám zabezpečilo postup na MSR. Z finančných dôvodov sa MSR neuskutočnia a aj napriek tomu chceme našim víťazom srdečne pogratulovať: Kubala Lukas, Jína Alex, Dobias Villiam, Medvecová Stela, Gajdošová Simona, kapitán Ondrej Spišák a  Kostyšáková Karin.

      • Naši mladí experti....

      •      Naši mladí EXPERTI dosiahli aj v tomto ročníku rovnomennej celoslovenskej súťaže krásne umiestnenia.

            Tento rok sa do súťaže mohli prvýkrát zapojiť aj žiaci 5. ročníka. Viliam Debre z 5.A triedy sa v kategórii Ako funguje svet umiestnil na krásnom 73. mieste spomedzi zúčastnených 1596 rovesníkov z celého Slovenska. Celkovo obsadil krásne 134. miesto z uvedeného počtu žiakov.

       V 6. ročníku sa Janka Fendeková z 6.B triedy umiestnila v kategórii Päť jazykov kultúry na 206. mieste spomedzi 1559 zapojených šiestakov.

       V siedmom ročníku sa výborne umiestnila trojica žiakov zo 7.B triedy a to Terézia Spustová v kategórii

       Mozgolamy na 118. mieste spomedzi 930 žiakov, Michaela Slebodníková v kategórii Tajomstvá prírody na 159. mieste zo 712 žiakov. Adam Lašan uspel v oboch zvolených kategóriách. V Mozgolamoch  obsadil 174. miesto z 930 žiakov a v kategórii Góly, body, sekundy sa umiestnil 53. spomedzi 444 zúčastnených. Celkovo obsadil krásne 167. miesto z 1665 zapojených siedmakov.

       Jakub Koteleš z 8.C obsadil krásne 49. miesto v kategórii Svetobežník spomedzi 425 zúčastnených.

       Deviatak Šimon Porada nesklamal ani v tejto súťaži. V kategórii Góly, body, sekundy obsadil spomedzi 349 žiakov krásne 49. miesto a v kategórii Svetobežník bol 94. zo 416 súťažiacich.

            Srdečne blahoželáme, milí experti!