• Ja Slovensko

     • Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov našej základnej školy a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.
     • Programy sú určené pre žiakov od 1. ročníka. Pre I. stupeň je to vzdelávací program JA A PENIAZE, pre II. stupeň  JA Viac ako peniaze
     • Vzdelávanie sa realizuje zážitkovými metódami s podporou on-line prostredia s učebnými textami, cvičeniami a úlohami, ale aj testami na overenie vlastných vedomostí. Cieľom je naučiť sa rozumieť svetu financií a riešiť úlohy a situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Finančná gramotnosť môže byť vyučovaná zaujímavou a pútavou formou.
     • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

     Výhody programu:

     • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
     • učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
     • žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
     • žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
     • príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas školského roka,
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole