• Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pripravilo odborné školenie na tému: Prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice u žiakov prvého stupňa základných škôl. Školenie je súčasťou projektu Zdravý chrbátik Odborný garant: doc. MUDR. Róbert Rusnák, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku a predseda občianskeho združenia Lektor: Mgr. Marina Kolarová, fyzioterapeut a odborný garant v oblasti rehabilitácie Cieľ školenia: Oboznámenie pedagógov o preventívnom programe Zdravý chrbátik, ktorého hlavným zámerom je podpora zdravého vývinu chrbtice u detí a predchádzanie deformít chrbta spôsobených dlhodobým sedením.

    Projekt Zdravý chrbátik

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole