• Zdravý chrbátik

        • Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pripravilo odborné školenie na tému: Prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice u žiakov prvého stupňa základných škôl. Školenie je súčasťou projektu Zdravý chrbátik Odborný garant: doc. MUDR. Róbert Rusnák, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku a predseda občianskeho združenia Lektor: Mgr. Marina Kolarová, fyzioterapeut a odborný garant v oblasti rehabilitácie Cieľ školenia: Oboznámenie pedagógov o preventívnom programe Zdravý chrbátik, ktorého hlavným zámerom je podpora zdravého vývinu chrbtice u detí a predchádzanie deformít chrbta spôsobených dlhodobým sedením.

          Projekt Zdravý chrbátik