• Testovanie T9

    • Testovanie 9 – 2019

                 3. apríla 2019 – riadny termín

                16. apríla 2019 – náhradný termín

     Výchovné poradenstvo

      Prehľad termínov prijímacieho pokračovania v školskom  roku 2018/2019

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory G a SOŠ:

     do 1.februára 2019 na odbory s talentovými skúškami

     do 31.marca 2019 na ostatné odbory G a SOŠ

     Odosielanie prihlášok na G a SOŠ:

     do 20.februára 2019 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou

     do 28.februára 2019 ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovým zameraním

     do 10.apríla 2019 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy

     do 20.apríla 2019 ZŠ zašle prihlášky na stredné školy

     Prijímacie skúšky – termíny:

     od 15.3. – 30.4. 2019 – talentové skúšky

     1.kolo  1.termín prijímacích skúšok – 13. mája 2019

                 2.termín prijímacích skúšok – 16. mája 2019

     c)   2.kolo prijímacích skúšok – 18.júna 2019