• Testovanie T9

    • Testovanie 9 – 2019

                 3. apríla 2019 – riadny termín

                16. apríla 2019 – náhradný termín

     Výchovné poradenstvo

      Prehľad termínov prijímacieho pokračovania v školskom  roku 2018/2019

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory G a SOŠ:

     do 1.februára 2019 na odbory s talentovými skúškami

     do 31.marca 2019 na ostatné odbory G a SOŠ

     Odosielanie prihlášok na G a SOŠ:

     do 20.februára 2019 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou

     do 28.februára 2019 ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovým zameraním

     do 10.apríla 2019 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy

     do 20.apríla 2019 ZŠ zašle prihlášky na stredné školy

     Prijímacie skúšky – termíny:

     od 15.3. – 30.4. 2019 – talentové skúšky

     1.kolo  1.termín prijímacích skúšok – 13. mája 2019

                 2.termín prijímacích skúšok – 16. mája 2019

     c)   2.kolo prijímacích skúšok – 18.júna 2019       

      

      

         

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole