• Školský psychológ

      • Rada vám pomôžem...

      • Všeobecné informácie:

       Od 1.9.2022 pôsobím na tejto základnej  škole ako školský psychológ. Vyštudovala som  poradenskú a sociálnu psychológia, špecializačné štúdium som si rozšírila v odbore školskej psychológie.

       Kto je školský psychológ?

       Školský psychológ je odborným zamestnancom školy, ktorý sa spolupodieľa na vytváraní bezpečného, zdravého a podporného prostredia žiakov. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva (individuálneho, skupinového alebo hromadného), psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. 

        

       Moja konkrétna náplň práce:

       Diagnostická - poznávam osobnosť žiaka, jeho schopnosti, identifikujem poruchy správania či učenia , spolu s učiteľmi a ďalšími odbornými zamestnancami sa podieľam na ich zmiernení.

       Intervenčná -  vytváram spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáham učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáham riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi .

       Preventívna - metódou pozorovania žiakov v triedach odhaľujem problémových žiakov, prípadne nefungujúce vzťahy, vytváram a realizujem, v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami, špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju žiaka.


       Poradenská - poskytujem konzultácie rodičom, žiakom a učiteľom, pomáham pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zapojení do vzdelávacieho procesu v škole.

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie