• Pravidlá správania sa

     • Aby si sa dobre u nás cítil, správaj sa takto:

     • 1. Do knižnice nevstupuj s desiatou

      2.S knihami zaobchádzaj šetrne, ab sa z nich mohli tešiť aj ostatní čitatelia

      3. Ak knihu stratíš alebo poškodíš, mal by si ju zalepiť alebo nahradiť inou knihou, ktorou spôsobenú stratu napravíš

      4.Prečítanú knihu čo najskôr vráť, aby si ju mohol prečítať niekto iný

      ĎAKUJEME!