• Aby si sa dobre u nás cítil, správaj sa takto:

    • 1. Do knižnice nevstupuj s desiatou

     2.S knihami zaobchádzaj šetrne, ab sa z nich mohli tešiť aj ostatní čitatelia

     3. Ak knihu stratíš alebo poškodíš, mal by si ju zalepiť alebo nahradiť inou knihou, ktorou spôsobenú stratu napravíš

     4.Prečítanú knihu čo najskôr vráť, aby si ju mohol prečítať niekto iný

     ĎAKUJEME!

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole