• Finančná gramotnosť

     • Finančná gramotnosť

     •  

      • Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov našej základnej školy a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.
      • Vzdelávanie sa realizuje zážitkovými metódami s podporou on-line prostredia s učebnými textami, cvičeniami a úlohami, ale aj testami na overenie vlastných vedomostí. Cieľom je naučiť sa rozumieť svetu financií a riešiť úlohy a situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Finančná gramotnosť môže byť vyučovaná zaujímavou a pútavou formou.
      • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.
      • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie