• Záujem o štúdium

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia,

  ďakujeme, že ste sa rozhodli k nám zapísať vaše dieťa. Prosíme, aby ste údaje vyplnili zodpovedne. 
  Vyplnením a odoslaním online prihlášky beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom  č. 18/2018 o osobných údajoch.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme Vám za dôveru.