• Erasmus+ KA1

     • Všeobecné informácie

     • Názov projektu Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole

      Projekt je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality vyučovania prostredníctvom nadnárodných mobilít našich zamestnancov. Našim cieľom je zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností pedagogických pracovníkov, posilniť medzisektorový rozmer strategických partnerstiev a prostredníctvom strategických partnerstiev podporovať synergiu a spoluprácu medzi oblasťami vzdelávania. 

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie