• JA Slovensko

     • Ja Slovensko

      • Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov našej základnej školy a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.
      • Programy sú určené pre žiakov od 1. ročníka. Pre I. stupeň je to vzdelávací program JA A PENIAZE, pre II. stupeň  JA Viac ako peniaze
      • Vzdelávanie sa realizuje zážitkovými metódami s podporou on-line prostredia s učebnými textami, cvičeniami a úlohami, ale aj testami na overenie vlastných vedomostí. Cieľom je naučiť sa rozumieť svetu financií a riešiť úlohy a situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Finančná gramotnosť môže byť vyučovaná zaujímavou a pútavou formou.
      • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

      Výhody programu:

      • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
      • učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
      • žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
      • žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
      • príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas školského roka,