• Prehľad akcií

      • Vianočné prianie

      • Vážení rodičia, milé kolegyne, kolegovia, milí žiaci, 

        

       s prichádzajúcimi sviatkami a tiež na konci kalendárneho roka, vám chcem vyjadriť veľkú vďaku, že stojíte pri nás aj v tomto neľahkom období, spoločensky najnáročnejšom kalendárnom roku, ktorý si ja osobne pamätám a vzdelávanie detí v našej krajine prechádza veľkou skúškou. Chcem vás ubezpečiť, že sme robili všetci maximum a snažili sme sa odviesť najlepšiu prácu vo vzdelávaní vašich/našich detí, aj keď okolnosti boli náročné. Hovorí sa, že kríza vždy ukáže akí ľudia sme, ako sme silní a či držíme spolu. Môžem konštatovať, že máme okolo seba spriaznených ľudí, ktorí nám rozumejú, pridávajú ruku k dielu a chcú nám pomôcť. Preto vám chcem aj touto cestou poďakovať, v prvom rade za súdržnosť, spolupatričnosť, trpezlivosť, porozumenie a blízkosť človeka.  

       Vianoce...čo sú Vianoce? Bláznovstvo, tajomstvá, objatia, návštevy, jedlo, darčeky či rodina... tieto však budú iné ako obvykle. Prakticky žiadne návštevy či stretnutia, čas, kedy môžeme (musíme) ostať doma, v pokoji tráviť čas v najužšom kruhu svojich blízkych, vypnúť a oddýchnuť si od koronového diania vôkol nás. 

        

       Prajem vám nech si každý z vás na Vianoce otvorí darček so snami obalenými láskou. Nech každý pre každého má pár prívetivých viet, nech sú Vianoce časom rozprávok, blízkosti, dobrôt aj  darčekov.  To, čo je dôležité nájdeme v objatí, v jednoduchom úsmeve, pohľade, bozku. Darujme si všetko čo môžeme – hlavne však blízkosť človeka a pocit domova. Prajem vám vianočné sviatky plné zdravia, láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti a veľa pozitívnej energie v tomto, ale aj v nasledujúcom roku 2021. Ďakujem, že ste a verím, že sa vrátime čo najskôr do školy  a budeme sa radovať z každého momentu spolu so žiakmi. Všetci sa tešíme na školu, v ktorej bude znova počuť detský hlas a smiech.🙂 

       Držme si všetci palce, spoločne. 

       Monika Dudinská 

      • Slávnostné pasovanie prvákov

      • Žiaci 1.C triedy mali v posledný deň pred prázdninami svoj veľký deň. V komornej a zároveň slávnostnej atmosfére ich pani riaditeľka v roli kráľovnej oficiálne pasovala za žiakov našej školy. Pani zástupkyňa ako anjel im odovzdala ich vlastných malých strážnych anjelikov, ktorí ich budú strážiť a pomáhať im dodržiavať prvácky sľub, ktorý dnes zložili. Prajeme im veľa šťastia! tr.učiteľka Lenka Šidlovská

      • Včielka - dokonalý tvor

      • Skúsili sme, podarilo sa !

       Veľmi sme sa tešili a veľa sme sa naučili. Ešte pred vianočnými prázdninami sme stihli online besedu s Jankom Gallom, ktorý nám veľmi zaujímavo porozprával o živote včiel. Žiaci sa od skúseného včelára dozvedeli informácie ako žijú včely, ako sa delia, kto má akú úlohu. Naučili sme sa ako sa včelári o včely starajú a načo si musia dávať pozor. Hoci deti tušili, že včely sú veľmi dôležité, no prečo je to tak, im priblížil pán Ján Gallo skvelým rozprávaním. Videli sme včelársky oblek, mohli sme si chytiť a  zblízka obzrieť včelí plast, dozvedeli sme sa ako si včielky určia novú kráľovnú, čo to je vlastne materská kašička a aký je rozdiel medzi nektárom a medom. Za vzácne informácie a skvelý prístup nášmu online hosťovi veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

       Kolektív 2.B

      • Vianočná knižka

      • Žiaci 1. A si vyrábali svoju vianočnú knižku.

       Jej výrobou si spestrili hodiny počas adventného obdobia. Obsahom sú písmená, ktoré už v 1. triede prebrali a s nimi súvisiace obrázky. Nájdeme v nej aj adventný veniec, symboly Vianoc, ako si ozdobíme dom, upečieme perníky a medovníky. Žiaci v nej majú aj vlastný prepis textu, príbeh o zvieratkách v lese, básničku o jedličke a na záver vianočný vinš. 

       Krásne a radostné Vianoce prajú žiaci 1. A a ich triedna pani učiteľka.

      • Vianočné pečenie

      • Žiaci 3.Š a nultého ročníka sa 17.12 podujali na pečení vianočných koláčov. Starší žiaci si precvičili porozumenie textu na recepte, mladší zas motorické zručnosti pri plnení muffinových košíčkov. Výsledok bol perfektný, všetkým chutilo!

      • PRIMÁRNA PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ

      • I v tejto náročnej dobe nezabúdame na plnenie plánu spolupráce s Mestskou políciou vo Svite. Dnes žiaci 4. ročníka navštívila preventistka Mgr. Erika Danková a porozprávala žiakom o nástrahách , ktoré začali prenikať do ich života.

       Veľa času deti trávia pri počítači, mobiloch, je to pre nich v súčasnosti spôsob vzdelávania, ale možno aj zábavou a relaxom. Mgr. Danková upozornila, že nebezpečné však je, ak čas trávený pri týchto aktivitách presiahne rozumnú mieru a stane sa hlavnou náplňou života človeka. Niekto podľahne hraniu online počítačovej hry, iný sa nevie odtrhnúť od četovania. Činnosť sa stáva drogou, človek neustále potrebuje ďalšiu dávku – preto sa nadmerné trávenie času pri týchto aktivitách neskôr stáva závislosťou.

       V boji proti závislostiam je veľmi dôležitá prevencia, preto veľmi okrajovo a nenásilne bol tento problém dnes predstavený aj našim žiakom 4. ročníka.

      • Krásny vianočný darček

      • Chlapci Tobias Harniš, Daniel Garanyi a Adam Lašan nám urobili veľkú radosť. Na okresnom kole technickej olympiády obsadili 1. miesto a 4. miesto. BLAHOŽELÁME

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Milí priaznivci anglického jazyka!

       Aj tento školský rok sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktoré sa kvôli mimoriadnej situácii presunulo do virtuálneho sveta.

       Zúčastnili sa ho žiaci 6. až 9. ročníka a zmerali si svoje sily v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, posluchu, čítania s porozumením a vytvorili príbeh, ktorého základom bol prezentovaný obrázok.

       Výsledky v jednotlivých kategóriách sú nasledovné:

       kategória 1B

       Lašan Adam

       Karina Kurpašová

       Vanesa Šimonová

       katogória 1A

       Rusiňáková Abby

       Molotová Sarah

       Potočková Diana

       Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13. 1. 2021 v Poprade. Všetkým ostatným súťažiacim prajeme veľa elánu a chuti do učenia sa cudzích jazykov a ďakujeme za ich účasť:-)

      • Mladý prekladateľ

      • Kedže všetci žijeme v náročnom období a hlavne sme vzdelávanie museli preniesť do virtuálneho sveta, tak sme sa rozhodli spríjemniť si čakanie na vytúžené Vianoce prekladaním vianočnej rozprávky... Rozprávku, so zaujímavou vianočnou témou, prekladali vybraní žiaci 7. a 9. ročníka.

       A výsledky sú nasledovné:

       Víťazi za 7. ročník

       1. miesto - Sarah Molotová (7.A)

       2. miesto - Viliam Debre (7.A) a Laura Kováčová (6.B)

       3. miesto - Viktória Gajdošová (7.A) a Vladimír Kuchcík (7.B)

       Víťazi za 9. ročník

       1. miesto - Bianka Antalová (9.B)

       2.miesto - Maroš Zajac (9.B) a Barbora Zámečníková (9.B)

       3. miesto - Viktória Chomová (9.A) a Lucia Poradová (9.A)

       Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich čas, ktorý venovali prekladu. Určite to nebolo jednoduché a bolo to časovo veľmi náročné.

       Nech sa páči - tu je malá ukážka víťazných prác:-)

       Krásne vianočné sviatky prajeme!

      • Už to u nás rozvoniava....

      • Sme na prahu najkrajších sviatkov v roku. Vianociam už búchame na dvere. Vnímame ich všetkými zmyslami. S druhákmi sme si spríjemnili advent v škole vianočným pečením medovníkov. Vôňa medu a perníkového korenia v nás rozpútali tú správnu vianočnú náladu. Deťom išla práca od ruky, čiže určite sú aj doma šikovnými pomocníkmi. Perníčky sa vydarili a boli voňavé a nesmierne chutné. Pečenie si o rok určite zopakujeme.

      • Žiaci 5. B triedy tvorili

      • Pýtate sa čo? Ich úlohou bolo vytvoriť nový návrh mestského znaku nášho mesta. Žiaci popustili uzdu fantázii a nech sa páči, tu sú výsledky najlepších z nich. Úspešnými autormi teda sú: Andrej Kuchcík, Sofia Sedláková, Peter Hanzeľ, Lívia Stromková, Maroš Zamiška,     Nina Šallingová, Stela Zacharová, Mária Berkyová.

       Ďakujeme za podnetné práce, milí žiaci!

      • Školské kolo geografickej olympiády

      • Sme pyšní na našich žiakov, že aj počas dištančného vzdelávania sa zodpovedne pripravujú na vyučovanie a budujú svoju vedomostnú základňu. Získané vedomosti si zmerali v školskom kole geografickej olympiády. Najúspešnejší žiaci 6. a 7. ročníka sú Lesanka Stavná, Mariannka Galajdová a a Alex Vrzal.

      • Okresné kolo olympiády zo SJL

      • Tohto roku sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry konala v sťažených podmienkach, vyvolaných Covidom-19. Žiaci sa už v októbri začali vyučovať dištančne a znížil sa aj počet hodín slovenského jazyka. Napriek tomu sme na našej škole urobili školské kolo olympiády, kde sme žiakom 9. ročníka poslali elektronický test. Najlepšie obstáli Adam Lašan a Bianka Antalová z 9. B, do okresného kola postúpila Bianka Antalová. Samotné podmienky konania okresného kola sa tiež menili niekoľkokrát, bola napr. zrušená ústna časť olympiády, neskôr aj časť transformácie textu. Okresné kolo sa konalo 27. 11. 2020 dištančné, čo znamená, že žiaci robili test, pozostávajúci z 25 otázok, cez počítač vo svojich školách. Na vypracovanie testu mali pritom k dispozícii len 30 minút, čo naozaj nebolo jednoduché. Preto môžeme s radosťou skonštatovať, že naša žiačka skončila ako úspešná riešiteľka na 6. – 7. mieste v okrese Poprad, a na 8. - 10. mieste v okresoch Poprad a Kežmarok. Na krajské kolo síce nepostupuje, ale po čase máme výborný výsledok aj v tejto súťaži.

      • Oddychové čítanie

      • Vhodným doplnkom na rozvoj čitateľských zručností je čítanie časopisov. S časopismi pracujeme nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj počas iných predmetov. Časopis Fifík odmenil našu vernosť pri práci s časopismi a v predplatiteľskej súťaži sme získali kávovar. K oddychovému čítaniu predsa patrí dobrá káva - aspoň pre dospelých :-).

      • Nielen vzdelávame, ale aj vzdelávame sa

      • Medzinárodná konferencia

       Ani počas tejto náročnej formy vzdelávania žiakov v školách, nezaháľajú ani učitelia. Využívajú rôzne formy vzdelávania sa a jednou z množstva, ktorej sa sme sa zúčastnili (p. uč. Dubjelová), bola medzinárodná vedecko – praktická konferencia Trajektórie rusko – slovenskej vedeckej a pedagogickej spolupráce. Hlavným organizátorom bola Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova. Na konferencii vystúpili slovenskí aj ruskí odborníci a konferencia prebiehala prostredníctvom platformy ZOOM.

                   Konferencia prebiehala vo veľmi dobrom pracovnom duchu s minimálnymi technickými problémami a získali sme množstvo zaujímavých informácii použiteľných v našej pedagogickej práci.

      • Pytagoriáda

      • Život v škole neustal. Žiaci 3. a 4. ročníka si zmerali svoje vedomosti v matematike - Pytagoriáde v školskom kole. Vieme už aj kto bol úspešným riešiteľom Tento rok z tretiakov boli úspešní:

       Lumtzerová P.

       Pavlicová Zuzana

       Djurbová Diana

       Škrovinová S.

       Keklák Lukáš

       Voščeková Ela

       A zo štvrtákov.

       Varsa Adam

       Gardošík Timotej

       Na okresné kolo postupuje Paulínka a Adam. Držíme palce.

       Samozrejme, že pytagoriáda prebiehala aj vo vyšších ročníkoch, ale formou online. Zatiaľ nevieme kto je úspešný riešiteľ, ale budeme vás informovať. 

      • Klopkanie Vianoc

      • Klopanie Vianoc počujeme aj my, a preto v našej škole nájdetede množstvo ozdôb, vianočných zátiší a vianočných stromčekov, ktoré svedčia o tom, že tento krásny sviatok sa blíži.

      • Tretiaci čítajú prvákom

      • Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby dovideli čo najďalej, pasú ovce valasi. Oviec je veľa, valasi dvaja. Matej a Jakub a jeden pes.

       Žiaci 1.A mali možnosť vypočuť si príbehy z knihy Pásli ovce valasi, ktoré im žiaci z 3.B čítali a pozorovať ich čiteteľské zručnosti. 

       Okrem iného sa dozvedeli, že autorka Marianna Grznárová túto knihu napísala pre svoju dcéru, ( pretože bývali v Prahe , aby nezabudla na svoje rodné Slovensko ). 

       Tretiakom sa páčilo, že mladší žiaci boli tichučko a vedeli odpovedať na otázky. Za ich pozornosť boli odmenení záložkou do knihy. 

       Dúfajme, že aj takou formou sme ich motivovali k čítaniu a vytvorili bližší vzťah ku knihám. 

      • Mikulášske čítanie

      • V piatok 4.12. si žiaci 3.C spolu so svojou pani učiteľkou pripravili pre žiakov 1.C Mikulášske čítanie. Príbeh o Mikulášovi a jeho dvoch pomocníkoch, anjelovi a čertovi, prváčikov zaujal. Od svojich starších spolužiakov hltali každé jedno slovo. Po spoločnom rozhovore o tom, kto bol sv. Mikuláš, dostali prváčikovia krásny list od Mikuláša.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie