• Prehľad akcií

      • Dezinformácie a hoaxy

      • V dnešnej dobe sociálnych sietí a informačného pretlaku sa žiaci 9.A na online besede s Tomášom Kriššákom, expertom na informačnú bezpečnosť, rozprávali o dezinformáciách a hoaxoch. Ako takéto správy odhaliť a prečo ich nešíriť, aj o tom, kam až môže takéto nezodpovedné správanie zájsť. Takto sme si obohatili tému informačného slohového postupu na hodinách slovenského jazyka.

       Olmos Justinianová

      • Pravidelná dezinfekcia tried garmicídnou lampou

      • Na dezinfekciu našich tried pravidelne využívame novo zakúpené germicídne lampy, ktoré nám pomáhajú rýchlo a účinne vydezinfikovať naše triedy a interiér. Ide o moderný spôsob dezinfekcie pomocou ultrafialových lúčov, ktoré zničia víry, baktérie a plesne nielen na povrchu, ale tiež aj vo vzduchu. Aj týmto spôsobom u nás bojujeme proti Covid-19.

      • Netradičná hodina hudobnej výchovy v 3.B

      •  

       Hudba bola vždy súčasťou nášho života a aj keď si to vôbe neuvedomujeme aktívne vplýva na naše telo i dušu. My me sa na hudobnú výchovu pozreli trochu netradične...

       Takýmto netradičným poňatím sme sa oboznámili s pojmami komorný orchester a symfonický orchester. O tom nám porozprávala Mgr. Kamila Droppová, ktorá je členkou Komorného orchestra slovenských učiteľov.

       Dozvedeli sme sa, že orchester je odvodený od slova priestor. Veľký orchester – symfonický orchester, menší orchester – komorný orchester. (lebo sa zmestí do komôrky J) Dozvedeli sme sa tiež zaujímavosti o drevených dychových nástrojoch, plechových, bicích, strunových, samozrejme nechýbala ukážka hry na husliach (.. ale aj aký zvuk vydáva mačka, keď ju ťaháme za chvost, spev vvtáčika, či pád tehly na zem).

       Všetkých nás to zaujalo a veľmi bavilo začo p.uč. Kamile Droppovej veľmi pekne ďakujeme.

      • Ako pracujeme počas pandémie

      • Žiaci 5.-9.ročníka sú už od 26.10. doma, učia sa dištančne a žiaci 0.-4. ročníka chodia do školy a učia sa prezenčne.  Nevieme ako tento stav ešte dlho potrvá, ale postavili sme sa k tomu zodpovedne a poctivo. Kto  je na tom lepšie? Odpoveď záleží od toho, koho sa budeme pýtať. Žiaci prvého stupňa závidia druhostupniarom, že sú doma, že nemusia ráno vstávať. Druhostupniari závidia malým, že sa môžu stretávať s kamarátmi, môžu sa opýtať pani učiteľky priamo na hodine, keď niečo nevedia a môžu zažívať všetko to, čo patrí k škole.

       Ako prebieha dištančné vzdelávanie u nás? Prejdite sa s nami po chodbách a zistíte, že z každej triedy počuť výklad, skúšanie, hry, otázky, jednoducho učenie ako keby boli triedy plné žiakov. Vyučovanie sa neprerušilo, zmenilo sa iba prostredie pre žiakov. Teraz sú podmienky dištančného vzdelávania jednoznačnejšie ako to bolo na jar. Škola poslala žiakom každej triedy druhého stupňa nový rozvrh, v rámci ktorého sme vymedzili indikatívnu týždennú záťaž, ktorá stanovuje počet hodín, koľko by sa žiaci za týchto podmienok mali venovať vzdelávaniu. V priemere je to 15 hodín týždenne pre žiakov 2.stupňa.  V rozvrhu sme sa zamerali na hlavné vzdelávacie oblasti. Bol určený aj časový rozvrh, kedy prebiehajú online hodiny v jednotlivých predmetoch. Tento čas je stanovený ako optimálny z hľadiska psychohygieny u detí v rôznom veku. Nad rámec týchto hodín sa môže dieťa venovať doplnkovým vzdelávacím oblastiam, z ktorých im učitelia posielajú úlohy na relax, oddych či zábavu. Pri prechode na dištančné vzdelávanie sa nekopíruje bežný rozvrh, aký majú žiaci v škole. Online hodina má svoje špecifiká a dôležitá je aj spätná väzba od žiakov, či všetkému rozumejú. Počas dištančného vzdelávania je dôležité upevňovať prebraté učivo , ale oboznamovať žiakov aj s novým učivom. Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné. Tieto podmienky určujú organizáciu výchovnovzdelávacej činnosti našej školy tak, aby bol zabezpečený čo najefektívnejší prístup všetkých žiakov k vzdelávaniu.

       Akú úlohu pri dištančnom vzdelávaní zohráva rodič? Veľmi dôležitú, hlavne pri nastavení pravidelného režimu dňa svojich detí . Deti si ešte nevedia sami organizovať čas, aby mali efektívny time management. Je preto veľmi dôležité, aby rodič vedel, čo robí jeho dieťa počas dňa, aby dieťa malo možnosť sa na rodiča obrátiť aj vtedy, keď je v práci. Teraz je naozaj kľúčové sa o dieťa zaujímať a rozprávať sa s ním. Nechceme, aby rodičia suplovali prácu školy, ale určite sú žiaci, ktorým je treba dovysvetliť učivo, alebo dohliadnuť na plnenie úloh. Chápeme vašu únavu, o to viac ďakujeme za pomoc pri zvládaní tejto ťažkej situácie.

       Pre učiteľov je dištančné vyučovanie omnoho ťažšie a s menším efektom ako prezenčné. Naši učitelia napriek ťažkým podmienkam sa snažia vzdelávanie nastaviť tak, aby sa čo najviac priblížilo tomu, čo mali naplánované v prezenčnom vyučovaní.  V prvej vlne bola pre nás situácia nová, všetci sme hľadali najlepší spôsob, ako ju zvládnuť. Ale niečo sa predsa zmenilo, kvalita vyučovania. Učitelia sú teraz omnoho lepšie pripravení.  Využívajú všetky možnosti ako žiakom učenie uľahčiť. Analyzovali sme vyučovanie v prvej vlne, učitelia sa vzdelávali a pripravovali seba aj žiakov na podobný scenár.  Naštudovali si nové metódy, mnohých žiakov sme vyzbrojili novou technikou, aby sa mohli online vzdelávať, zjednodušili a zjednotili sme platformu na pripojenie na vyučovanie. Sme nároční na seba a zodpovedný prístup očakávame aj od žiakov. Učitelia idú do online vzdelávania v druhej vlne s väčším nasadením a prísnejšie. Aj počas pandémie pracujú na sebe, zúčastňujú sa webinárov -  hľadajú čo najefektívnejšie nástroje vo vzdelávaní našich žiakov. A to všetko s jediným cieľom, aby žiaci čo najmenej pocítili dopad pandémie na svoje vedomosti. Sme si vedomí, že sme zodpovední za vzdelávacie výsledky našich žiakov aj za týchto okolností. Veríme, že sa nám to všetkým podarí. Stačí ak budeme všetci chcieť.

      • Pracovné vyučovanie

      • Naši tretiaci na pracovnom vyučovaní ukázali svoju šikovnosť a fantáziu. Servítková technika známa tiež ako decoupage je spôsob dekorácie najrôznejších predmetov z papiera, dreva, hliny, plastu, plechu, polystyrénu, vosku, skla i textilu. Naši žiaci si zvolili sklo a zrecyklovali sme zaváraninové fľaše. Svojimi šikovnými rúčkami ich zmenili na krásne svietniky  a vázičky. 

   • Kontakty

    • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
    • zssvit@zssvit.eu
    • zssvit@zssvit.eu
    • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
    • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
    • 17068975
    • 2020947753
   • Prihlásenie