• Prehľad akcií

      • Máme v škole Všetkovedkov?

      • 28.11.naše deti opäť zabojovali o titul Všetkovedka za šk.rok 2019/2020 v celoslovenskej vedomostnej súťaži. A kto z nich sa stane Všetkovedko - to sa dozvieme až v decembri.

      • Geniality show - Expert

      • Celoslovenská vedomostná súťaž. Žiaci mali možnosť z 8 tém vybrať si 2 a v nich zahviezdiť. Výsledky sa dozvieme 20. decembra, pretože na Slovensku  súťažilo 14131 expertov na 663 školách. 

      • Staň sa múzejníkom

      • Uplynulý piatok sa členky historického krúžku zúčastnili zaujímavej akcie organizovanej Podtatranským múzeom v Poprade – tvorivých dielní s názvom "Staň sa malým múzejníkom!",ktoré im priblížili zákulisie práce kurátora v múzeu.Mali tak možnosť vyskúšať si katalogizáciu zbierkových predmetov v múzeu. Zároveň sa mohli vžiť do úlohy stredovekých pisárov a skúsiť písať stredoveké písmo pomocou husieho brka.Zaujímavá skúsenosť. A príjemne strávené popoludnie.

      • Škola života - exkurzia v Žakovciach

      • "Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si to zaslúžia tým viac ich milujte,nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh ale podľa veľkosti ich potrieb."Slová, ktoré sú „živé“ v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. 26. novembra 2019 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka vybrali do tejto nenápadnej dedinky pod Tatrami, aby na chvíľu zasadli do lavíc v naozajstnej „škole života“, ktorú založil o. Maroš Kuffa a takto podal pomocnú ruku svojím „chlapcom“ a nielen im. Sú to odchovanci z detských domovov, alkoholici, narkomani, bezdomovci ale aj tí, ktorí sa v živote „stratili“. Žiaci mali príležitosť zoznámiť sa s poslaním Inštitútu, prezrieť si areál, ktorý nazvali „malým mestečkom“ a nechať tam kúsok našej dobrosrdečnosti, ktorá sa konkrétna prejavila v zbierke „SRDCE NA DLANI“. Oblečenie, potraviny, hygienické a školské potreby – to všetko sa určite v Inštitúte „nestratí“. Táto exkurzia je dobrou prednáškou o tom, ako sa postaviť proti úderom „zlomeného“ života a ako správne a múdro pomáhať.

      • Krúžok Zrnko viery

      •  Je Kristus aj tvojím KRÁĽOM? Dnes na krúžku sme navštívili jedno kráľovstvo. Vlastne v ňom žijeme stále, hoci o ňom nehovoríme. V tomto kráľovstve vládne kráľ bez koruny a žezla – jeho mocou je LÁSKA. V poslednú nedeľu liturgického roka sme slávili sviatok KRISTA KRÁĽA. My sme si ho zvolili za Kráľa: Kráľ môjho dňa – Kráľ našej rodiny – Kráľ medzi priateľmi – Kráľ mojej nedele. A aby sme nezabudli na to, ako má kraľovať v našom živote, tak sme si vyrobili kráľovské korunky.

      • Náboj Junior

      • Dňa 22. 11. 2019 sa uskutočnila súťaž Náboj Junior na Gymnáziu Kukučínova v Poprade. Je to matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa. Súťaž trvá 120 minút. Žiaci sa snažia vyžiešiť čo najviac úloh  z matematiky a fyziky. Zároveň sa hodnotí aj ich schopnosť pristupovať k úlohám inovatívne a s dôvtipom. Našu školu reprezentovali žiaci z 9.A-Š  - Marko Jína, Jakub Enekeš, Dominik Kurňava a Dominik Gregor. Pri vysokej náročnosti úloh, kde žiaci nemohli používať žiadnu odpornú techniku, obsadili naši žiaci krásne 6. miesto z celkového počtu 25. Gratulujeme a veľa úspechov prajeme na SŠ.

      • 30/1989

      • 30. výročie Nežnej revolúcie vo Svite sme si pripomenuli so žiakmi 7. - 9. ročníka. 

      • Naše mladé múzejníčky

      • Uplynulý piatok sa členky historického krúžku zúčastnili zaujímavej akcie organizovanej Podtatranským múzeom v Poprade – tvorivých dielní s názvom "Staň sa malým múzejníkom!",

       ktoré im priblížili zákulisie práce kurátora v múzeu.

       Mali tak možnosť vyskúšať si katalogizáciu zbierkových predmetov v múzeu. Zároveň sa mohli  vžiť do úlohy stredovekých pisárov a skúsiť písať stredoveké písmo pomocou husieho brka.

       Zaujímavá skúsenosť. A príjemne strávené popoludnie.

      • Chceme vedieť viac ....

      • Veta, ktorú počuje každý učiteľ veľmi rád z úst žiakov. Tentokrát túto vetu vyslovili naši učitelia na školení ako pracovať s integrovanými žiakmi, Cieľom školenia bolo získať čo najviac vedomostí ako zabezpečiť kvalitnú kompletnú podporu žiakov so špeciálnymi potrebami.

      • Zamyslenie sa nad exkurziou

      • Šiestaci, ktorí absolvovali minulý týždeň exkurziu do Čičmian, prezentovali svoje postrehy, novonadobudnuté vedomosti, a zážitky. Každý sa zapamätal niečo iné a je zaujímavé, čo všetko si žiaci všímajú. spolu sme však dostali ucelený obraz - kde sme boli, čo sme videli....

      • Burza informácií a stredných škôl

      • Dňa 22.11.20196 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Burzy stredných škôl v Aréne Poprad, kde svoje odbory prezentovali školy z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a naši žiaci si mohli vybrať z množstva stredných škôl a ušiť vzdelanie na mieru.

      • Exkurzia Čičmany

      • Dňa 20.11 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Vlkolínca.Čičmany sú pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, tu sme mali možnosť vidieť unikátne maľované zrubové drevenice. Následne sme sa presunuli do 15km vzdialenej Rajeckej Lesnej, kde nás prilákal Slovenský Betlehem. ktorý je jedinečným stvárnením jednotlivých regiónov Slovenska. Cestou späť sme mali ešte jednu zastávku a to Vlkolínec, ktorý je taktiež pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a je zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva Unesco.

      • Florbal SK LIGA

      •  

       Dňa 21. novembra sa na našej kole odohralo 1. a 2.kolo florbalovej ligy základných škôl. Odohrali sme 2 zápasy so ZŠ Tatranská Lomnica. Chlapci vyhrali vzájomné zápasy 7:3 a 8:4. Dievčatá boli taktiež úspešné a zvíťazili 4:2 a 6:4. 

       Obidve družstvá ZŠ Komenského postupujú do ďalšieho kola. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      • Hodina deťom mimoriadne úspešná

      •     

       Naša škola sa už tradične zapojila do charitatívnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska.

            S radosťou môžeme konštatovať, že sa nám podarilo na dobrú vec vyzbierať rekordnú sumu. A to predovšetkým zásluhou našich žiakov, ktorí do pokladničky prispeli sumou 219,83 eur. V uliciach mesta sa našim dobrovoľníkom podarilo vyzbierať ešte 283,17 eur, takže sme na účet Hodiny deťom odviedli sumu 503 eur.

            Srdečne ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ale aj obyvateľom nášho mesta, že našu zbierku tak štedro podporili. Rovnako našim šikovným dobrovoľníkom z 9. A a 8. B triedy a našim ochotným paniam asistentkám, ktoré ich doprevádzali v uliciach Svitu.

      • Školský bufet - finančná gramotnosť

      • Zo žiakov 5.Š1-6.Š sa na 2 mesiace stali podnikatelia. Vymysleli podnikateľský nápad a učili sa dotiahnuť ho do cieľa - teda zmanažovať. Na škole im chýba bufet a tak si vymysleli, že by ho skúsili na 1 deň otvoriť. Od nápadu, cez plánovanie, prieskum trhu, organizovanie, financovanie, realizáciu aj vyhodnotenie. Zažili si nadšenie, aj chvíle, kedy sa im veľmi nechcelo, no timemanažment nepustil, termíny boli stanovené vopred a tie ich učili vytrvalosti. Bufet mal veľký úspech u zákazníkov (viď foto), po vyhodnotení však ostal v strate. Bufet svoj úspešný cieľ však určite splnil, naučil deti, aké to je, keď chceme niečo vytvoriť. Je za tým kus práce.

      • V klube hravo-zdravo

      • Celý rok sa v našom klube nesie v hesle Hravo-zdravo. Tento týždeň si naše pani kuchárky pripravili dobroty zo školskej jedálne, ktoré ste mohli vďaka našim pomocníkom ochutnať. No nelenili sme ani my, každý deň nás čakali ochutnávačky ovocia a zeleniny, spravili sme si bryndzovú nátierku a tiež sme skúšali rôzne smoothie nápoje, či napiecť koláč. U nás je vždy veselo 

      • Princíp kladky

      • Prírodoveda 4. ročník - bádame, zisťujeme, hľadáme a vyhodnocujeme ako funguje kladka. Žiaci mali niekoľko podmienok na zostrojenie kladky: lano nesmie prerezať kladku, kladka má byť uchytená na pevnom bode a samozrejme musí sa dať podvihnúť ňou predmet. Darilo sa nám. Však posúďte sami.

      • Prehliadka vynovenej expozície

      •     

       V utorok 12. novembra sme sa zúčastnili dejepisnej exkurzie do Podtatranského múzea v Poprade,

         aby sme si prezreli vynovenú expozíciu múzea.

            Okrem dočasnej výstavy z histórie slovenského hokeja, ktorá najviac zaujala našich športovcov, sme si prezreli veľmi kvalitnú expozíciu praveku venovanú vzácnym nálezom z paleolitu, neolitu i z doby kovov. Hlavným lákadlom však bol vzácny nález výliatku mozgovne neandertálskej ženy z Gánoviec, ktorý sme mohli vidieť v zdigitalizovanej podobe.

       Dozvedeli sme veľa sa zaujímavostí zo stredovekých dejín nášho regiónu, najmä o zálohu spišských miest, ale i o jeho vývoji v ďalších storočiach.

       A čo nové sme sa dozvedeli a zapamätali si, to si overia naše panie učiteľky na nasledujúcich hodinách.

                                   Vaši šiestaci