• O nás

    •             ŠKD ZŠ Komenského 

     Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je výchovno- vzdelávacie zariadenie, ktoré riadi riaditeľ školy. Určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú školskú dochádzku. Pre potreby ŠKD máme vyčlenené účelové priestory v samostatných priestoroch ZŠ. Zriaďovateľom ŠKD je mesto Svit.

     Výchovno- vzdelávaciu činnosť organizujú pani vychovávateľky. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového a rekreačného charakteru a prípravu na vyučovanie

     Poskytujeme výchovu a vzdelávanie, mimo vyučovania pre deti 1.- 5. ročníka základnej školy zaradených do nášho ŠKD.

     Školský klub detí nie je pokračovaním školského vyučovania a nemal by byť chápaný ani ako sociálna služba na stráženie detí. Pedagogická práca v školskom klube detí má svoje špecifiká - deťom zabezpečuje relaxáciu, rekreáciu, ale aj zaujímavé využívanie voľného času. Dobre vytvorený program činností by mal pre dieťa plniť predovšetkým funkciu relaxačnú a socializačnú s orientáciou na rozvíjanie samostatnosti a tvorivosti dieťaťa.

     Dieťa by si malo v klube odpočinúť, prehlbovať vzťahy so svojimi rovesníkmi, realizovať sa v činnostiach ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy.

     Činnosť v školskom klube detí rozvíja dieťa v zručnostiach dôležitých pre život v spoločnosti, vybavuje ho potrebnými vedomosťami, pomáha mu vytvárať pozitívne názory a postoje na svet okolo seba. Napomáha mu spoznávať svoju osobnosť, profilovať sa a dosiahnuť úspech.

     Téma a cieľové zameranie ŠKD na školský rok 2019 / 2020 je „Hravo- zdravo v našom klubíku“.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole