• Ďalšie projekty

     • Ďalšie projekty

      • Rozvoj IKT v škole – INFOVEK
      • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno -a patologických javov v škol. prostredí
      • Červené stužky
      • Biela pastelka