• Ďalšie projekty

     • Rozvoj IKT v škole – INFOVEK
     • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno -a patologických javov v škol. prostredí
     • Recyklohry
     • Červené stužky
     • Biela pastelka
     • Hodina deťom